این سیب گندیده

زیر درخت رهبری خامنه ای افتاده

پنجمین شماره نشریه اندیشه پویا حاوی مقاله‌ای است با عنوان "مذاکرات پنهان" نوشته "مارک گازیوروسکی". از مقاله آقای گازیوروسکی آشکار می‌شود که امریکا می‌خواهد مذاکره پنهان امروزین با ج. اسلامی را از همان جایی ادامه دهد که 30 سال پیش با اشغال سفارت متوقف شده بود. یعنی تبدیل شدن ایران به پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا در منطقه، یعنی تسلیم بدون قید و شرط ایران و بازگشت به دوران پیش از انقلاب. امریکا دچار خوش بینی زیاده از حد نیست، زیرا دولت احمدی نژاد – خامنه‌ای همه شرایط را برای چنین تسلیمی جمع کرده و روزبروز بیشتر فراهم می‌کند. از ویران کردن ظرفیت تولید و مقاومت ملی گرفته تا وابسته کردن همه حیات اقتصادی کشور به تصمیم امریکا درباره تحریم ها. از کودتا علیه میرحسین موسوی و سپردن کار بدست مداحان و چاپلوسان‌‌‌‌ بی لیاقت‌‌ها گرفته تا کوشش برای تغییر ذهن مردم و رواج ساده نگری و ساده انگاری در همه عرصه‌‌ها و دامن زدن به نفرت مردم از حکومت تا حد پذیرش دوران شاه و بازگشت امریکا. آنان با حذف و حصر و زندانی کردن همه سیاستمداران با سابقه و انقلابیون پایدار و سرکوب احزاب و مطبوعات، کار را بدست مداحان و تازه به دوران رسیده‌‌های سیاسی و مطبوعاتی سپرده اند که همین میدان بازی که برای امثال گازیوروسکی پیدا شده خود محصول آنست. هیچ روزنامه و نشریه ای را باقی نگذاشته اند تا به دفاع از انقلاب و روشن کردن ذهن مردم بپردازد.

راه توده

شماره 394     دوشنبه 7 بهمن ماه 1391

آصف رزم دیده

صابرمحمد زاده

م.ا. به آذین

سیاوش کسرایی


سقوط اعتبار خامنه ای از جامعه

به داخل حاکمیت رسوخ کرده

زلزله اجتماعی

موش ها را

هوشیار کرده!

------------------------------------

دره ناامیدی میان

واقعیات اجتماعی

و تخیلات سیاسی

---------------------------------------

یک تاریخ

در کتاب خاطرات

هوشنگ ابتهاج"سایه"

---------------------------------------

با استفاده از مطالب روزنامه اومانیته

نتیجه غافلگیر کننده

انتخابات پارلمانی

در اسرائیل

آذرفریتاش

------------------------------------

فیسبوک آرشیو راه توده
آشنائی بیشتر با رهبران
حسن قزلچی
مریم فیروز
فریدون ابراهیمی

------------------------------------

درس های فروپاشی

آلمان دمکراتیک

برای ج. اسلامی

---------------------------------------

سخنرانی اگون کرنتس در مسکو:

خوش باوری

من به گرباچف

یک اشتباه بود!

سایت حزب کمونیست روسیه
 ترجمه بهروز بکتاشی

------------------------------

"گرامشی"

مارکسیست بود

اما نه لنین بود

و نه مارکس!

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

---------------------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز

روز تیرباران

افسران توده ای

----------------------------------------

تنور افشاگری ها علیه

سیاست جنگی باید تند تر شود

هاشمی رفسنجانی، در چارچوب افشای برخی اسناد و ناگفته های خود، هفته گذشته فیلم و صدای سخنرانی خود را در جمع فرماندهان سپاه، پس از قبول قطعنامه سازمان ملل از سوی آیت الله خمینی و پایان جنگ با عراق منتشر کرد.
مهم ترین بخش این سخنرانی که باحتمال بسیار، انگیزه انتشار آن نیز بوده، مخالفت علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و شماری از فرماندهان سپاه با پایان جنگ و تمایل به ادامه جنگ در خاک عراق است.
آن زمان هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده کل قوا (فرماندهی کل قوا با خمینی بوده) است و خامنه ای رئیس جمهور. خامنه ای چنان مصمم به ادامه جنگ بوده که پس از مخالفت هاشمی با عملیات نظامی پس از قبول آتش بس، شخصا با دفتر آیت الله خمینی تماس می گیرد بلکه نظر او را برای ادامه جنگ جلب کند اما آقای خمینی درخواست او را رد می کند و می گوید که جنگ تمام شده است!
این همان سیاستی است که آقای خامنه ای پس از سکاندار شدن و مطلقه شدن قدرتش در جمهوری اسلامی بصورت دیگری ادامه داد و سیاست جنگی کنونی را بر کشور حاکم کرد و این ماجراجوئی می رود تا به یک فاجعه ملی بیانجامد. سیاستی که یا به تسلیم کامل ایران در برابر امریکا و ناتو خواهد انجامید و حتی ممکن است مرگ اتمی را بعنوان مقدمه این تسلیم فاجعه بار به همراه آورد.
ظاهرا، با آگاهی از همین پیشینه و همین خوی ماجراجوئی خامنه ایست که هاشمی رفسنجانی فیلم آن سخنرانی را منتشر کرده است.
نورالدین کیانوری، دبیراول وقت حزب توده ایران دو یا سه بار با خامنه ای دیدار کرد، که یکبار آن مربوط به کودتای نوژه است. دراین دیدار کیانوری پول کودتاچی ها به عوامل نفوذی حزب توده ایران درمیان کودتاچی ها را که بالغ بر یکصد هزار تومان بود در یک کیف دستی به خامنه ای داد و گفت: باز هم می خواهید معطل کنید تا همه را قتل عام کنند؟
خامنه ای که آن زمان در خانه ای که یکی از بازاری های تهران در خیابان "ایران" به او داده بود زندگی می کرد، پول را گرفت و شتابزده به اندرونی بازگشت تا شال و عبا کند و خود را برساند به شورای انقلاب!
ارزیابی کیانوری از شخصیت او، در گزارشی که از دیدارهای خود با خامنه ای به هیات سیاسی داد چنین بود: او یک مائوئیست اسلامی است و می تواند برای ایران و انقلاب فاجعه به بار آورد!
گذشت زمان نشان داد که او در خشت خام دیده بود، آنچه تازه امثال بهزاد نبوی و تاج‌زاده و قدیانی و حتی هاشمی رفسنجانی در آینه می بینند و شاهدند!
بخش دیگری از سخنان هاشمی درباره دلائل قبول آتش بس و پایان جنگ است. او دراین بخش با صراحت می گوید که صلاح نیست دلائل را بگوئیم!
هاشمی دلائل را نمی گوید، اما توده ای ها می دانند که از مهم ترین دلائل، خطر درگذشت آیت الله خمینی پیش از پایان جنگ، تضعیف روحیه ها در جبهه ها، ضعف توان مالی ناشی از ناتوانی در فروش نفت، ناتوانی در پایان بخشیدن به جنگ پس از درگذشت آقای خمینی، خطر دخالت مستقیم امریکا در جنگ و اشغال جنوب کشور و تشکیل یک دولت دست نشانده بود. بمباران پایانه های نفتی ایران توسط هواپیماهای امریکائی و انهدام بزرگترین هواپیمای مسافربری ایران در آسمان خلیج فارس و... نشانه های این پیش بینی بود. این که از سوی اتحاد شوروی وقت به رهبری جمهوری اسلامی دراین زمینه اطلاعاتی داده شد یا نه، خبر نداریم، اما قبول آتش بس در جنگ با عراق نیازمند چنان ادله محکمی بود که آیت الله خمینی قطعنامه 598 و آتش بس را بعنوان جام زهر قبول کند! هاشمی به این نکات نمی پردازد و آنها را بخشی از دلائل محرمانه قبول آتش بس اعلام می کند.
آنچه که انگیزه ما در این مرور است، تاکید چند باره بر تمام سرمقاله های تحلیلی راه توده طی 8 سال گذشته پیرامون سلطه یک سیاست نظامی و جنگی بر جمهوری اسلامی است. ما در هر تحلیل و تفسیری پیرامون دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حتی درباره کودتای 22 خرداد 1388 بارها تاکید کرده ایم که بحث نه بر سر این فرد یا آن فرد، فلان تصمیم و یا فلان عزل و نصب است که فکر کنیم اگر اینها انجام نمی شد و یا دنبال نمی شد مشکل حل بود؛ بحث . ... ادامه

---------------------------------------------------------

این ماه عسل

خیلی زود پایان یافت

----------------------------------------------------------------------

سرگذشت اصغر  محبوب

سرگذشت یک انقلاب مردمی است!

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
حسن قزلچی
مریم فیروز
 ابراهیمی
---

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است