راه توده

شماره 533  پنجشنبه 3 دیماه 1394

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

آغاز انتشار بخش هائی از کتاب خاطرات محسن رفیقدوست-1

"هویدا" تلفن کرد و گفت:

بیائید من را دستگیر کنید و ببرید!

محسن رفیقدوست، عضو رهبری موتلفه اسلامی و مسئول تدارک انتقال آیت الله خمینی از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا درجریان بازگشت وی به ایران بود. اتومبیل شاسی بلندی را برای این ورود و انتقال آهن کشی کرده و رانندگی آن را برعهده گرفت و از این مرحله به بعد مدارج ترقی را در جمهوری اسلامی طی کرد. سواد چندانی نداشت و هنوز هم ندارد، اما بعدها شد رئیس کمیته های انقلاب و از آنجا نیز با یک خیز شد وزیر سپاه. بعدها که وزارت سپاه در ساختار جمهوری اسلامی حذف شد و آقای خامنه ای شد رهبر جمهوری اسلامی، او با وی بیعت کرد و بقول خودش "چماق" ایشان شد. خشت ساختمان ها و تاسیسات عریض و طویل "بیت رهبری" را او گذاشت.

با همان سوادی که نداشت، شد مسئول پتروشیمی و پس از سالها، از کارهای حکومتی کنار رفت و کسب و کار را ادامه داد. می گویند هم بازاری بود و هم از بر و بچه های میدان تره بار تهران. میدانی که تا خرداد 1342 طیب حاج رضائی فرمانروای آن بود تا این که در حوادث 15 خرداد دستگیر و اعدام شد.


با کلید

واقع بینی

درهای بسته

را باید گشود!

--------------------

زمانی برای

افسوس

فرصت های

 از دست رفته!

--------------------

انتشار فایل

یادمانده هائی

از پیوند حزب

توده ایران

با انقلاب 57

در 24 قسمت

--------------------

مصاحبه زوگانف

 در ارتباط با مصاحبه پوتین

حزب کمونیست

 روسیه خواهان

تغییر دولت شد!

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

ضرب تهرانی

و آواز قمر

 ساز صبا

(این عنوان، یک مصرع از شعر "آی گفتی" افراشته است)

--------------------

مریم فیروز – چهره‌های  درخشان - 6

روزهای

دربدری

من و روزبه

--------------------

ترکیه با اردوغان

به سوی

بحران می رود!

ریا نووستی – ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

در انتخابات اسپانیا

چپ برده

راست نمایش

پیروزی در آورده

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

سرمقاله راه توده 533

مگر جانشین رهبر تعیین شده

که نگران شورای رهبری اند؟

سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیرامون شورای رهبری در هفته های اخیر با واکنش خشم آلود جناح راست حکومتی روبرو شد. این سخنان البته تازه نیست و بارها از سوی هاشمی بیان شده است، ولی اکنون در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، تکرار بحث شورای رهبری و واکنش تند و خشمگین نسبت به آن دارای ابعاد و محتوایی تازه است. این بحث ها و واکنش ها پیش از هر چیز اخبار و شایعاتی را که پیرامون وضع سلامت رهبر جمهوری اسلامی وجود داشته تائید می کند و نشان می دهد که جناح راست حکومتی یقین دارد که مجلس خبرگان آینده باید رهبر و جانشین آقای خامنه ای را تعیین کند، در غیر اینصورت موضوع رهبر و شورای رهبری تا این اندازه برای آنها نگرانی آور نبود.

برخورد راست حکومتی و وابستگان به بیت رهبری با مسئله شورای رهبری ضمنا به نوعی است که گویا رهبر آینده از هم اکنون تعیین شده و کسانی که سخن از شورا می گویند آن "رهبر" آینده را زیر سئوال می برند. در این صورت باید پرسید آن رهبر تعیین شده کیست که شورای رهبری نمی تواند جایگزین آن شود؟ اگر مثلا هاشمی رفسنجانی یا حسن خمینی قرار است رهبر آینده باشند، در آنصورت اینان با همین شدت با اندیشه شورای رهبری مخالف بودند؟

در واقع مشکل راست حکومتی با رهبر و ولی فقیه و شورا نیست، مشکل ظاهرا آن است که اندیشه شورای رهبری با جانشینی که از هم اکنون برای آقای خامنه ای تعیین شده سازگار نیست.

عده ای در این میان شورای رهبری را خلاف قانون اساسی و تغییرات وارد شده در آن در سال ۱۳۶۸می دانند. اگر مشکل با نقض قانون اساسی است که آقای خامنه ای خود تمام قانون اساسی را نقض کرده است که بارزترین نمونه آن دستور به حصر موسوی و کروبی خلاف قانون اساسی و حتی قوانین عادی است. اگر هم بحث راجع به یک مسئله به فرض آنکه در قانون اساسی هم نباشد خلاف است، که خود آقای خامنه ای مبتکر نخست همین شیوه بود، چنانکه در نماز جمعه صراحتا گفت که با سیستم ریاست جمهوری و انتخاب مستقیم مردم که در قانون اساسی آمده مخالف است و نظام نخست وزیری را ترجیح می دهد. البته ایشان آن زمان که خود رئیس جمهور بود عکس این را می گفت و مخالف نظام نخست وزیری بود. به دلایل و انگیزه تغییر مواضع نوبتی ایشان متناسب با جایگاه خود یا با ریشه های مخالفت پیگیر ایشان با رای مردم و انتخابات در جمهوری اسلامی کاری نداریم. بحث بر سر حق اظهار نظر درباره قانون اساسی است. به فرض که شورای رهبری در قانون اساسی نداشته باشیم، هرشهروند و هر ایرانی حق دارد با توجه به تجربه سنگین و پرهزینه رهبری آقای خامنه ای برای مردم و کشور به این نتیجه برسد که شورای رهبری برای ایران بهتر از رهبری فردی است، و هر ایرانی حق دارد و حتی مکلف است در این باره نظر خود را بیان کند....ادامه

--------------------------------------------------------------

ترس اقتصادی از

فضای باز سیاسی

فریب مردم حق مسلم

مخالفان دولت است!

---------------------------------------------------

فیلم سخنرانی

آرزوهای بشریت در بیانیه "چارلی چاپلین"

 

نسلی که جنگ دوم جهانی را دید، و آنها که مستقیما قربانی جنگ نبودند اما بعدها با فجایع نازی ها در طول این جنگ آشنا شدند و فیلم و عکس ها را دیدند، هرگز باور نمی کردند که سرمایه داری فجایعی مشابه را بتواند تکرار کند. در ژاپن بمب اتم بر سر مردم بریزد، در ویتنام سرزمین سوخته از خود باقی بگذارد، جنگ کره را تا تقسیم آن به دو کره پیش ببرد، غده سرطانی اسرائیل را در تن خاورمیانه بنشاند، شوروی را محاصره نظامی و اقتصادی بکند، کشورهای سوسیالیستی را در منگنه بگذارد، یوگسلاوی را تکه تکه کند، فاجعه افغانستان را روی دست مردم آن کشور بگذارد و حالا داعش را به سبک مغول ها به جان مردم منطقه بیاندازد. آرزوهای نیک و انسانی که چارلی چاپلین در بیانیه پایانی فیلم "دیکتاتور" می خواند، فقط آرزوی نسل جنگ دوم جهانی نبود، آرزوی تحقق نیافته بشریتی است که در اسارت سرمایه داری است.

-----------------------------------------------------------

برای آنها که می خواهند

با عمق تبهکاری ها آشنا شوند!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

-----------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است