راه توده

شماره 627 -  پنجشنبه 23 آذر 1396

ابوتراب باقرزاده

اسماعیل ذوالقدر

عباس حجری

تقی کی منش

ساختمان مجلس شورای پس از به توپ بسته شدن

مرور اخبار رویدادهای ایران تا انقلاب 57

کودتای محمدعلیشاه

علیه مشروطه و مجلس

خواندن تاریخ سرگرمی نیست بلکه آگاهی و آموزش است. بویژه اخبار مستندی که در زمان خود در مطبوعات منتشر شده و مرور منظم آنها تصویری واقعی از جامعه و تحولات آن را در برابر شما قرار میدهد. این مهم نیست که شما از نسل دوم و یا چهارم بعد از آن رویدادها هستید، این مهم است شما سیر تکامل جامعه و رویدادها را بدانید و رویدادهای امروز جامعه را بتوانید در تداوم آن تحلیل و تفسیر کنید، مقایسه کنید و نتیجه بگیرید. اینست آن درست بزرگی که از مرور اخبار رویدادها باید گرفت و کتاب "روز شمار تاریخ ایران از  انقلاب مشروطه تا انقلاب 57" این امکان را برای شما فراهم می کند. ما اخبار این کتاب را با تاکید بر آنچه در بالا نوشتیم بدون کوچکترین دخل و تصرفی منتشر می کنیم. این فصل چهارم این کتاب است که اختصاص به رویدادهای پیش و پس از کودتای محمدعلیشاه علیه مجلس و مشروطه و کشتار آزادیخواهان دارد و معروف است به "استبداد صغیر" زیرا کوتاه مدت بود و جنبش انقلابی شاه و کودتا را با هم برد!


پیدا کنید رابطه

ادغام وزارتخانه ها

و صادرات را

--------------------

مردم بی فرهنگند

یا حکومت

مسئولیت گریز؟

--------------------

رابطه ارگانیک

تئوری انقلابی

و جنبش انقلابی

--------------------

"هندوراس"

حیاط خلوت

فراموش شده

امریکا!

اومانیته- ترجمه: جعفر پویا

--------------------

برخی بررسی ها...-

 احسان طبری (83 )

جنبش انقلابی

دراویش ایران

در آستر

مبارزه طبقاتی

--------------------

ترامپ

خاورمیانه را

به روسیه

واگذار کرد

ریا نووستی- ترجمه نعمت بوستانی

--------------------

حمله اتمی

امریکا به

کره شمالی

از تهدید تا عمل!

یونگه ولت- ترجمه الناز گرجی

--------------------

پایان بحران

در روسیه

آغاز سوسیالیسم

قرن 21 است

ترجمه از: کیوان خسروی

--------------------

سرمقاله راه توده 627

سپاه واقعیت را بگوید که چرا

می خواهد در خیابانها ظاهر شود؟

 

هفته گذشته سردار "ایزدی" فرمانده سپاه تهران با اعلام اینکه "در تهران باید منتظر زلزله اجتماعی بود" از ایجاد گشت‌هایی در تهران برای جلوگیری از وقوع سرقت، اوباش و … خبر داد. فرمانده سپاه تهران در همین جلسه خبر داد که "بسیج و سپاه حدود 23 نوع آسیب اجتماعی را احصا کرده‌اند. حتما می‌توانیم بحث تکدی‌گری، فقر و اعتیاد و... را در تهران با کمک یکدیگر حل و فصل کنیم. می‌توانیم وضعیت بیکاری را به یک مرحله قابل قبول برسانیم."

ایشان ادامه داد که "در اجرای طرح‌ها نیازمند کمک مردم و شورای شهر هستیم … ممکن است جرم و تخلفی صورت گیرد اما ما را از تریبون عمومی انتقاد نکنید. شماره تلفن و مکان ما مشخص است، از تریبون عمومی ما را صدا نزنید."

سخنان فرمانده سپاه با واکنش وزارت کشور روبرو شد که اعلام کرد در تهران نیروی انتظامی وجود دارد و کسی از سپاه برای تامین امنیت تقاضایی نکرده است.

در مورد سخنان فرمانده سپاه چندین نکته را می‌توان گفت. نخست اینکه مگر تعیین آسیب‌های اجتماعی با سپاه یا بسیج است و متولی در این کشور ندارد؟ چرا  سپاه می‌خواهد در هر کاری دخالت کند؟ این همه کشور در دنیا وجود دارد. در کدام کشور ارتش یا سپاه آن نهادهای رسمی را در هیچ کاری قبول ندارد و خود را متولی اقتصاد و سیاست و تعیین آسیب‌های اجتماعی و قضایی و هنری … می‌داند؟ این زیاده طلبی و حرص حذف مردم، حذف نهادهای رسمی از کجا آمده است؟ یکی از مشکلات بنیادی کشور ما همین اظهار نظرها و دخالت هر امام جمعه و هر نماینده ولی فقیه و هر پایگاه بسیج و هر فرمانده سپاه در هر کاریست و این دخالت ها باید خاتمه پیدا کند نه اینکه هر روز به بهانه ای افزایش پیدا کند...ادامه

----------------------------------------------------------------

بوسه ای که طعم "وداع" داشت!

(عکس در خانه محمد قاضی در سال 1373- از آرشیو سایت "سفینه نوح" متعلق به نصرالله نوح روزنامه نگار، شاعر و نویسنده تاریخ مطبوعات گرفته شده است)

----------------------------------------------------------------

"اورشلیم"

پایتخت توطئه

علیه ایران

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

دعوت از روسیه

برای استقرار نظامی

 در سودان!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه - آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------

"پرویز شهریاری"

معلم بزرگ ایران

زاد روزت فراموش نشده!

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
برای تماس مستقیم با سردبیر راه توده از میل زیر استفاده کنید:
 

 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است