راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

نگاه راه توده

به رویدادهای ایران

در 47 سرمقاله

در سال 94

دیدگاه های راه توده نسبت به رویدادهای مهم ایران در سال 94، در 47 شماره این نشریه منتشر شد که عناوین و لینک های آن را در این مجموعه استخراج کرده ایم تا در صورت تمایل بار دیگر آنها را مطالعه کنید:

 

 

1 – راه آورد نوروزی شورای سردبیری راه توده – 20 فروردین شماره 499

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/march/499/sarmaghale.html

2 – دو تضاد و تقابل آینده ج.اسلامی را رقم می زند.  27 فروردین شماره 500

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/500/sarmghale.html

3 – کدام سیاست، امروز پاسخگوی اوضاع ایران است. 3 اردیبهشت - شماره 501

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/501/sarmaghale.html

4 – مواضع آقای خامنه ای تابع کدام شرایط و رابطه هاست؟ 10 اردیبهشت شماره 502

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/april/502/sarmaghale.html

5 – "بسیج دانشجوئی" نامی تازه با هدفی 30 ساله. 17 اردیبهشت شماره 503

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/503/sarmaghale.html

6 – تکرار دوران احمدی نژاد، تراژدی مضحکی خواهد بود. 24 اردیبهشت شماه 504

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/504/sarmaghale.html

7 – فاش شدن فساد گسترده مالی درنیروی انتظامی غافلگیرکننده نبود.31 اردیبهشت شماره 505

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/505/sarmaghale.html

8 – رهبراگر ...ایجاد وحدت ملی را به موسوی و کروبی واگذارد. 7 خرداد شماره 506

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/mey/506/sarmaghale.html

9 – مذاکرات اتمی،در شرایط کنونی مبارزه با امپریالیسم جهانی است.21 خرداد شماره 507

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/507/sarmaghale.html

10 – "جنبش تغییر" در ایران با تمام قوا از انتخابات دفاع می کند.28 خرداد شماره 508

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/508/sarmaghale.html

11 – رهبر پا به زمین می کوبد و لغو تحریم ها را می خواهد. 4 تیر شماره 509

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/509/sarmaghale.html

12 – پشت چاپلوسی های شاهانه از رهبر، کدام خطرنهفته است؟ شماره 510 – 11 تیر

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/510/sarmaghale.html

13 – در جمهوری اسلامی دوغ و دوشاب یکی نیست. 18 تیر شماره 511

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/511/sarmaghale.html

14 – ابعاد و پیامدهای مهم پایان تفاهمنامه اتمی! 25 تیر شماره 512

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juan/512/sarmagale.html

15 – چرااعترافات زیرشکنجه حب المتین آقای خامنه ای شده؟ 1ول مرداد  شماره 513

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/513/sarmaghale.html

16 – با مافیای واردات می توان مدعی ایران قدرتمند بود؟ 8 مرداد شماره 514

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/514/kala.html

17 – قطع مناسبات با امریکا مبارزه با امپریالیسم نیست. 15 مرداد شماره 515

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/juiye/515/00sarmaghale.html

18 – جمهوری اسلامی – نظامی یا جمهوری اسلامی – نظامی! 22 مرداد شماره 516

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/516/sarmaghale.html

19 – جسارت اعتراف فتحعلیشاه خوف خامنه ای ازاعتراف به اشتباه. 29 مرداد شماره 517

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/517/sarmaghale2.html

20 – از نمد "خط امام" کلاهی برای آقای خامنه ای در نمی آید. 5 شهریور  شماره 518

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2015/agust/index518.html

21 – "ستاد فرماندهی اقتصاد" چوب تازه ای لای چرخ دولت. 12 شهریور  شماره 519

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/agust/519/sarmaghale.html

22 – برجام را دولت به مجلس ببرد اما با شرط قبول یا رد آن! 19 شهریور شماره 520

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/520/sarmaghale.html

23 – سخنان ضدامریکائی رهبر به نتایجی در خدمت امریکا می رسد! 26 شهریور شماره 521

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/521/sarmaghale.html

24 – "بازدارندگی" نظامی تئوری اختراعی سرداران سپاه! 9 مهر  شماره 522

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/septamber/522/sarmaghale.html

25 – سپاه و بیت رهبری نگران شکست داعش به دست روسیه! 16 مهر شماره 523

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/sarmaghale523.html

26 – جنجال کمدی – تراژیک کشته شدن سردار همدانی در سوریه. 23 مهر  شماره 524

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2015/october/index524.html

27 – امنیت ایران را تقابل دو بخش منتخب و غیرمنتخب تهدید می کند 30 مهر  شماره 525

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2015/october/index524.html

28 – تا انتخابات 7 اسفند حتی یک لحظه را برای افشای توطئه ها ازدست ندهیم! 7 آبان  شماره 526

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/526/sarmaghle526.html

29– فرماندهان سپاه چرا نگران مذاکره با امریکا هستند؟ 14 آبان شماره 527

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/527/sarmaghale.html

30 – همه جنجال ها و توطئه ها برای تعیین جانشین رهبر است! 21 آبان شماره 528

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/528/sarmaghale528.html

31 – کارشکنی های نوبتی رهبر علیه دولت برای حفظ قدرت! 28 آبان  شماره 529

http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2015/novamer/index529.html

32 – مخالفت با مذاکرات با امریکا آیا یک شعار انقلابی است؟ 5 آذر  شماره 530

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/novamer/530/sarmaghale530.html

33 – نه تنها می توان بلکه باید از روسیه آموخت! 12 آذر شماره 531

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/531/sarmaghale531.html

34 – مرحله تازه کارشکنی دولت در سمت گیری اقتصادی دولت 26 آذر شماره 532

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/532/karshekany.html

35 – مگر جانشین رهبر تعیین شده که نگران شورای رهبری اند؟ 3 دی  شماره 533

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/533/sarmaghle533.html

36 – حق با حجاریان است "مشی توده ای" یگانه راه حل است! 10 دی شماره 534

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/desamr/534/sarmaghale.html

37 – عربستان توانست ایران را سر انگشت خود بچرخاند. 17 دی شماره 535

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/535/sarmaghale535.html

38 – معنای سانسورسخنان رهبر ج.اسلامی دررسانه های جناح راست چیست؟ 24 دی شماره 536

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/536/sarmaghale536.html

39– هزینه های "برجام" را نه مردم، که رهبرجمهوری اسلامی باید بدهد! 1 بهمن شماره 537

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/537/sarmaghale.html

40 – دورنیست که سپاه بساط مجلس و شورای نگهبان را جمع کند 8 بهمن  شماره 538

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/janvye/538/sarmaghale538.html

41 – سپاه سهم خود را از دلارهای آزاد شده می خواهد! 15 بهمن شماره 539

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/539/sarmaghale539.html

42 – اهمیت شرکت در انتخابات در کدام دلائل منعکس است؟ 22 بهمن  شماره 540

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/540/sarmaghale.html

43 – انتخابات اسفند ماه رفراندوم است علیه جناح راست 29 بهمن  شماره 541

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/541/sarmaghale%20541.html

44 – انتخابات روزجمعه(7 اسفند)تبدیل به رفراندومی مردمی شده. 6 اسفند شماره 542

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/fbrye/542/sarmaghale542.html

45 – دستآوردهای بزرگ انتخابات هفتم اسفند، هنوز در راه است! 13 اسفند  شماره 543

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/543/sarmaghale543.html

46 – معیار انتصاب هادرحکمی که آقای خامنه ای صادرمیکندچیست؟ 20 اسفند شماره 544

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/sarmaghale544.html

47 – انتخابات هفتم اسفندزلزله ای که ارکان نظام رالرزانده! 27 اسفند  شماره 545

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/545/sarmaghale.html

 

        پیج فیسبوک راه توده

به تلگرام راه توده بپیوندید

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

                       شماره 546 راه توده - 19 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت