راه توده
و سازمان ها و شخصیت های سیاسی

(1389)

 

در سالهای دشوار مهاجرتی که از یورش به حزب توده ایران آغاز شد و همچنان دامه دارد، فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته شده است. از جمله توقف پیوند سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت با حزب توده ایران و سپس شکل گیری "جداسری" تا حد پیوستن به مخالفان حزب توده ایران. از حزب توده ایران جدا شدند و به قصد مقابله با خط مشی حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و حاکمیت سالهای نخست جمهوری اسلامی حزب نوین ساختند و پس از سالها مخالف خوانی با حزب توده ایران، بتدریج و زیر فشار حوادث و رویدادهای داخل کشور خود در برابر جمهوری اسلامی و جنبش مردم به همان سیاستی بازگشتند که بنام منتقد آن پرچم حزب دمکراتیک مردم ایران را برافراشته بودند. انفعال سیاسی مانند تیفوس در مهاجرت شیوع پیدا کرد و موج بزرگی از توده ای ها را نیز با خود برد. حسن نیت شماری که برای دفاع از سنگر حزب توده ایران سرنوشت ارگان مرکزی حزب "نامه مردم" را بدست گرفتند زیر دست و پای اسب چموش چپ روی و چپ نمائی رفتند و از واقعیات داخل کشور غافل ماندند. خواستند از حزب دفاع کنند، اما ندانستند چگونه! ادعاهائی را طرح کردند که نفی نگرش توده ای بود. از هر طرف به حزب توده ایران تاختند و اینان سر به زیر انداخته و مهر سکوت بر لب زدند.
در چنین فضائی راه توده پا به میدان گذاشت و نزدیک به دو دهه استوار بر سر پای خویش ایستاد و مرعوب فضا سازی ها و اتهامات نشد. آنچه را در این بخش از آرشیو راه توده می خوانید، کارنامه این ایستادگی است. کارنامه دفاع از حزب. کارنامه پاسخ به منتقدان و مخالفان، کارنامه مشی و نگرش توده ای. شک نیست که در این عرصه کمبودهائی داشته ایم، اما هنگام مرور این مقالات و نوشته ها، بازگردید به زمان نگارش و انتشار آنها و فضائی را تجسم کنید که راه توده در آن نفس کشید.

 

 بازگشت

 

ـ امثال شالگونی را به حال خود رها کنید و تحولات ایران را با دقت دنبال کنید

ـ اسناد سخن می گویند، خمینی ایستاد اما باد ارتجاع خامنه ای را بُرد

ـ امثال آقایان برقعی و کدیور"هرم" ولایت فقیه را واژگونه می بینند

ـ اسناد آنچه را حزب ما گفت، از زبان و قلم میثمی و سحابی می توانید بخوانید

ـ نگاهی به سخنرانی اکبر گنجی، قاطعیت آقای خمینی تزلزل آقای خامنه ای

ـ رنسانس معکوس در فدائیان اکثریت

ـ مقابل تحریف واقعیات دهه اول ج. اسلامی بایستیم!

ـ آغاز بحث‌های مهم در کانون نویسندگان

ـ خمینی ستیزی با چه اهدافی دنبال می‌شود؟

ـ بنام توده ای، اما به کام دشمنان و مخالفان حزب توده ایران

ـ تاریخ نگاری یا انحراف در پژوهش‌های تاریخی

ـ فاصله نجومی آقای رئیس دانا با جنبش‌های مدنی

ـ نکاتی پیرامون سند اخیر شورای فعالان ملی مذهبی

ـ دو اندیشه غلط سیاست نو و حزب نو!

ـ دیدار هیات سردبیری راه توده، با داریوش و پروانه فروهر دکتر ابراهیم یزدی و دکتر پیمان

ـ کنگره راه کارگر نیم گام بسوی واقع بینی سیاسی

ـ نام یکصد تن از رهبران و کادرهای حزب توده ایران در لیست اعدام 67

ـ رقابت بر سر مدال "تحریم" میان سه نشریه کار، نامه مردم و میهن  

ـ متن مصاحبه تاریخی عزت الله سحابی

ـ نامه تاج زاده- تخیلات گنجی، چرا سلطنت خواهان خامنه ای را پیرو خط خمینی می دانند؟

ـ درس های تلخ از گذشته ای که به فاجعه امروز انجامید

ـ نگاهی به اسناد گذشته، ماجراجوئی ها و خوش باوری های شاهپور بختیار

ـ ناصر زرافشان به کجا می رود؟ وای از پرستش "من" که سر آغاز کج اندیشی است

ـ کدام "راه" به "حزب توده ایران" وصل می شود؟

ـ زمان نگاه به گذشته برای رفتن به استقبال آینده رسیده

ـ اطلاعیه دبیرخانه حزب توده ایران، هدف از یورش به حزب و شکنجه و اعتراف گیری نابودی انقلاب است!

ـ اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، پس از اولین یورش به حزب

ـ 20 سال مهره چینی در حاکمیت برای کودتای خونین 22 خرداد

ـ "انقلاب در انقلاب" شایسته ترین نام برای جنبش سبز

 

 

                                                                                                      بازگشت