راه توده

شماره 224     دوشنبه 4 خرداد ماه 1388

فرزاد جهاد

فاطمه مدرسی

سعيد اذرنگ

شاهرخ جهانگيری

رحمان هاتفی

نقش آفرینی 30 ساله باند احمدی نژاد
کودتای طبس، پس از انقلاب فرهنگی
حمله به ایران، با جنجال های اتمی

انقلاب فرهنگی با هدف مقابله با اشغال سفارت امریکا و جلوگیری از تشکیل یک جبهه چپ در جمهوری اسلامی راه اندازی شد و احمدی نژاد موتور اجرائی این طرح بود. انقلاب فرهنگی زمینه ساز کودتای طبس و سپس حمله عراق به ایران شد و بسیاری از نیروهای مذهبی طرفدار اشغال سفارت امریکا به جبهه های جنگ رفتند و باند احمدی نژاد رهبری دفتر تحکیم وحدت را قبضه کردند. احمدی نژاد و باندش، سپس پشت علی خامنه ای که رئیس جمهور شده بود سنگر گرفتند و از طرفداران گروه 99 شده و خواهان برکناری میرحسین موسوی از نخست وزیری شدند که خمینی موافقت نکرد. هرکس دیروز را نداند و مرور نکند، نمی تواند بداند امروز در جمهوری اسلامی چه می گذرد.  ادامه

فرزاد دادگر


یادمانده ها -52
درآن شب سرگردانی
سفارت سوریه
من را در پناه گرفت

--------------------

به این منشور رای بدهیم
منشور 20 گانه
میرحسین موسوی

--------------------

انتخابات 22 خرداد
چه معنائی دارد؟

--------------------

موسوی:
نگاه امنیتی به اقوام
باید حذف شود

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

پرواز با دو بال
ترکیه و پاکستان
در زمان ریاست جمهوری
علی خامنه ای
 2 آبان 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی 54
هرگز دولت
مافوق طبقات
وجود ندارد


ف. م. جوانشیر

با حمایت از میرحسین موسوی
سیاست جنگی را طرد کنیم!

رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی که در سالهای اخیر و به بهانه خطرحمله خارجی به ایران و ضرورت مقابله با براندازی های رنگارنگ داخلی، سیاستی جنگی و نظامی را بر کشور تحمیل کرده اند، اکنون با چنگ و دندان برای دفاع از ادامه این سیاست به جبهه انتخابات ریاست جمهوری آمده اند.
دولت اسکناس بدون پشتوانه میان مردم پخش می کند،
رهبر با هدف رای جمع کردن برای احمدی نژاد به کردستان سفر کرده و از پشت شیشه های ضدگلوله اتومبیل ویژه ای که برایش درست کرده اند برای مردم این منطقه که سه دهه سرکوب شده اند دست تکان میدهد،
درهای تلویزیون را به روی کاندیداهای ریاست جمهوری بسته اند،
رهبر می گوید باید انتخابات پرشور برگزار شود، اما به دستور خود وی، سردار ضرغامی رئیس صدا و سیما وظیفه دارد تنور انتخابات را چنان گرم نکند که اوضاع از کنترل خارج شود.
بدستور رهبر، از جناح راست حاکم کسی نباید خود را کاندیدای ریاست جمهوری می کرد و حتی به سردار قالیباف گفته بود "شما درهمان شهرداری بمانید و کاری به انتخابات نداشته باشید".
در هیچ دوره ای از انتخابات ریاست جمهوری، چنین حجم وسیع و سنگینی از امکانات حکومتی برای یک کاندیدای انتخاباتی بسیج نشده بود که برای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیج شده است.  ادامه

-------------------------------------------------

عبدالکریم سروش هم قبول کرده
آن فاجعه فرهنگی
نام واقعی اش
"شناعت" بود
فیلم تلویزیونی نخستین جلسه انقلاب فرهنگی

انتخابات ریاست جمهوری
پس از 30 سال
هنوز سرگردانی
باید ادامه یابد؟
منوچهر خاکی

-------------------------------------------------

بمناسبت 5 ماه مه زادروز مارکس
مارکس در زندگی
قسمت چهارم
بخشی از خاطرات ویلهلم لیب کنشت (1826-1900) یکی از رهبران برجسته سوسیال دموکراسی انقلابی آلمان

برگردان فارسی: رضا نافعی (وبلاگ "آینده ما")

----------------------------------------------

کارگران خارجی
ستم کشان خاموش
روزنامه چپ«نویس دویچلند»
ترجمه عسگر داوودی
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است