محمدعلی عمویی

مصاحبه رادیوئی محمد علی عموئی
جنبش سبز در انتظار پیوند
با اعتراضات کارگری

هر اقدامی علیه این جنبش نه تنها موجب فرونشستن موجی که برخاسته نخواهد شد، بلکه از آن جایی که این حرکت خودجوش، ریشه در فهم و اندیشه و انگیزه توده‌های مردم دارد موجب حادتر شدن اعتراضات خواهد شد. گستره‌ جنبش وسیع‌تر و در برگیرنده لایه‌های وسیع‌تری از مردم جامعه شده است. برای اینکه تحول کیفی ایجاد شود باید رفته رفته دیگر لایه‌های پایین دست و فرودست جامعه هم به صور مختلفی اعتراض خود را نمایان ‌کنند. مثل کارگرانی که ماه‌هاست دستمزد دریافت نکرده‌اند. در طول ماه‌های گذشته همزمان با اوج گرفتن جنبش سبز شاهد اعتراض کارگرانی بوده‌ایم که یک حرکت صنفی مقتدری را تعقیب می‌کنند.

نورالدین کیانوری

راه توده

شماره 244     دوشنبه 02 آذر ماه 1388

شاهرخ جهانگیری

غلامرضا خاضعی

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


حاکمیت محفلی
بر سرنوشت
یک انقلاب مسلط شد

--------------------

همایش جهانی
احزاب کمونیست و کارگری در هندوستان

--------------------

کنفرانس بین المللی نیروهای چپ در پراگ
20 سال بعد از انقلاب مخملی

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
بازی بزرگ
دو دولت ارتجاعی
با خواست های مردم
آلمان و فرانسه

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

آگاه کردن مردم با دلائل کودتا
مبرم ترین وظیفه ملی است

گزارش مجلس در مورد اجرای اصل تحریف شده 44 قانون اساسی، سندی است برای اثبات عمق متقلب بودن دولت و بی لیاقتی رهبر. محتوای اقتصادی كودتای 22 خرداد تسهیل و تكمیل و به آخر رساندن روند بلعیدن بخش ملی اقتصاد توسط فرماندهان سپاه است. بدین ترتیب است که بازپس گرفتن اموال ملی از حكومتی ها و کودتاچی ها، خود یکی از وظایف جنبش مردم ایران در آینده خواهد بود. احمدی نژاد بخش ملی اقتصاد را با تکیه بر پشتیبانی رهبر، وابستگی به سپاه و قوای مسلح، با ایجاد یک مجلس مرعوب به بخش حکومتی تبدیل کرد. آن جریانی که شب مزایده یک شرکت غیرخودی را حذف می کند تا یک شرکت وابسته به خود، مخابرات ملی را بالا بکشد همان جریانی است که شب انتخابات میرحسین موسوی را حذف می کند تا احمدی نژاد را پیروز اعلام کند.   ادامه

-------------------------------------------------

سرهنگ عطاریان

سرهنگ کبیری

ناخدا افضلی

سرهنگ آذرفر

تحلیل هفتگی 16 آبان 1361
نظامی های توده ای
در جنگ علیه
ارتش صدام حسین

-------------------------------------------------

فراخوان حزب کمونیست فدراتیو روسیه
جبهه وسیع ملی – میهنی
برای نجات روسیه از نابودی

ترجمه بهروزبکتاشی

-------------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های راه توده
کوتاه بنویسید و مستدل
تا به جمع نویسندگان ما اضافه شوید!

پیام های دو هفته اخیر را با شتاب جمع کرده و آنهائی را که می شد منتشر کردیم و به آنها که پاسخ نیاز داشت نیز پاسخ دادیم. هیچ چاره ای نبود، حتی اگر پاسخ ها کوتاه باشد. زیرا اگر این هفته هم می گذشت، آنوقت حجم پیام ها چنان می شد که وقت بازخوانی و تنظیم آنها برای انتشار نبود. بهرحال، از همه آنها که پیام فرستاده اند سپاسگزاریم. از آنها که پیامشان را نتوانستیم منتشر کنیم و در عوض با ای میل پاسخ سئوالاتشان را فرستادیم نیز به خاطر ارتباطی که با راه توده برقرار کردند تشکر می کنیم. با آنکه در متن پاسخ ها اشاره کرده ایم، یکبار هم اینجا می نویسیم که راه توده نشریه ای هفتگی است و به همین دلیل نمی تواند نشریه ای خبری باشد، زیرا خبر باید به سرعت منعکس شود، چرا که درغیر اینصورت اعتبار خود را از کف می دهد. نکته دوم این که خواهش می کنیم هر نظری در باره نشریه نامه مردم دارید برای خود آن نشریه بفرستید و ما را برای پاسخ دادن به سئوالات که دراین ارتباط دارید کُنج دیوار نگذارید.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است