کیومرث زرشناس

جنبش علیه دیکتاتوری است
حاکمیت دنبال سرنگونی ج. اسلامی

نبردی كه میان حكومت و جنبش سبز مردم ما جریان دارد، بر سر آنست که كدامیك نماد جمهوری اسلامی و وارث انقلاب 57 هستند. نتیجه این نبرد سرنوشت حكومت و جنبش سبز را مشخص خواهد كرد. جنبش سبز مردم در حال حاضر دست بالا را نسبت به حكومت پیدا كرده و جامعه بیش از آنكه علی خامنه ای و احمدی نژاد و امثال جنتی و احمد خاتمی و روح الله حسینیان را نماینده جمهوری اسلامی بداند، رهبران و همراهان جنبش سبز را نماینده جمهوری اسلامی می داند. به همین دلیل شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری، یعنی کمک به حاکمیت برای فرار از بن بست و ادامه حیات حاکمیتی که خود یعنی انحلال جمهوری اسلامی بیرون آمده از انقلاب 57

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 251     دوشنبه 21 دی ماه 1388

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


خاطرات زندان به آذین- 4
فرصت های از دست
رفته ملیّون ایران
برای اتحاد در سال 56

--------------------

آخرین فرصت های
بازگشت از بی راهه تمام میشود
آقای خامنه ای
سرنوشت خویش را
به شاه سابق گره زده

--------------------

در ایران
اسلام دیگری
در حال زایش است!
و – حق وردیان

--------------------

نگاهی به کتاب خاطرات "احمدآرام"
حزب توده ایران
از بنیانگذاری تا اکنون
یک حزب سیاسی است

--------------------

عراق و افغانستان
ایران میان
دو مستعمره نوین
تر جمه و تدوین "آذر فرتاش"

--------------------

بعد از عراق و افغانستان، حالا یمن و سومانی
بهانه های تازه برای لشگر کشی امریکا و انگلیس، زیر گوش ایران

--------------------

انتشار

پس از 15 سال پرحادثه
نگاهی دوباره به محورهای
یک مقاله تحلیلی- تاریخی

می خواهیم در این شماره راه توده و بعنوان سرمقاله، اشاره کنیم به چند نکته مهم، از مجموعه نکات و محورهائی که در آخرین مقاله تحلیلی زنده یاد کیانوری مطرح شده بود. همان مقاله ای که تحت عنوان "سخنی با همه توده ایها" در دو شماره 24 و 25 راه توده(شهریور و مهر 1373) منتشر شد و متاسفانه، عده ای به جای آنکه دقت کنند در آن مقاله چه نکاتی مطرح شده، کوشش کردند توده ای ها را بفرستند دنبال نخود سیاه "این مقاله چرا و چگونه به راه توده رسیده است؟" و لابد چون شادروان کیانوری پس از آزادی از زندان، در خانه به همراه همسرش مریم فیروز تحت نظر است، پس از این مقاله حتما توسط مقامات امنیتی بسته بندی شده و با پست سفارشی برای راه توده فرستاده شده و یا آن مقامات قبول زحمت فرموده و یک نوک پا خودشان را رسانده اند به اروپا و آن را تحویل راه توده داده اند! با همین ترفند، توانستند به جای بحث بر سر نکات مهم طرح شده در آن مقاله، عده‌ای را به بحث بر سر چگونگی رسیدن این مقاله به راه توده و شرایط زندگی نویسنده، یعنی کیانوری بکشانند.    ادامه

-------------------------------------------------

علیرغم همه تبلیغات کودتاچی ها
مشی توده ای حمایت قاطع از
جنبش سبز، بی تزلزل ادامه خواهد یافت

--------------------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های راه توده
اسناد حزبی
متعلق به همه توده ای هاست

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی 28 شهریور 1361
غارت مردم و کشور
با فاجعه حاکمیت
"تجار محترم" آغاز شد!

گام های بلند سلطه سرمایه داری تجاری بر حاکمیت جمهوری اسلامی از سال 1361 آغاز شد و از مخالفت نرم "تجار محترم" با بازرگانی دولتی، کار رسید به غارت مردم بی پناه و انقلاب کرده ایران. امروز سرمایه داری تجاری یک رقیب تفنگ بدست هم پیدا کرده است، اما برای مردم ایران چه تفاوتی می کند که غارت با تفنگ باشد و یا بدون تفنگ! سپاهی باشد و معروف به حزب پادگانی و یا کلاهی و معمم باشد و عضو موتلفه اسلامی و یا عضو جامعه روحانیت مبارز؟ رهبر حزب توده ایران، با پیش بینی همین سلطه و غارت زیر نام "نظام اسلامی" که اکنون رسیده به واردات 67 میلیارد دلاری در جمهوری اسلامی، تا آنجا که در توان و امکانات تبلیغاتی و انتشاراتی اش بود با این روند مخالفت کرد و نسبت به سرانجام آن هشدار داد.

-------------------------------------------------

در جمهوری "چک"
ماهیت آنها که تا دیروز از نبود دمکراسی
در کشورهای سوسیالیستی می نالیدند

ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است