نورالدین کیانوری

حزب توده ایران و جنبش های
انقلابی درکشورهای اسلامی
دکتر سروش سهرابی

رهبری حزب توده ایران درباره انقلاب 57 ایران معتقد بود که ناهمگونی بین شکل و محتوای روندهای اجتماعی پس از انقلاب، در جریان حرکت آن به همگرایی تبدیل خواهد شد. تجربه انقلاب ایران بر درستی این نظر مهر تایید‌‌‌ می زند. از این نظر می توان نورالدین کیانوری را‌‌ نوعی نظریه پرداز انقلاب‌های اجتماعی در شرایط کشورهای اسلامی دانست. نگرش او‌‌‌ می تواند دارای کاربست‌های عملی در تجربیات مشابه آن چنان که اکنون پس از سه دهه در کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی انجام‌‌‌ می شود باشد.

راه توده

شماره 360   دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1391

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


یادمانده های علی خدائی-
انقلاب و کودتا
در افغانستان

--------------------
بخش هائی از یک گزارش
آگاهی از نگاه
توده ایهای
در داخل کشور
-------------------------------

جبهه مغشوش
ضد دیکتاتوری

-----------------------------
 

 

گرد همایی  احزاب و
سازمان های کمونیستی و کارگری

قرن 21
قرن سوسیالیسم
خواهد بود!
ناتالیا پاشیوا- ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------

Maryam Farman Farmaian.jpg

چهره‌های درخشان

 مریم فیروز – 4
زخم هائی کهنه
بر پیکر توده ایها

موهای مشکین داشت و نامش مشکین بود. زنی بود که نمی شد او را پیر خواند. موهای مشکین پرچین و شکنش دور و بر چهره بازش را گرفته بودند. چشمان سیاه گیرائی داشت. در جوانی نمکین و خوشگل بوده و اکنون خانمی بس خوشرو و با نمک بود. تنها یک پسر داشت. از زندگی زناشوئی نه تنها خوشی ندیده بود بلکه با درد فراوان این دوران را گذرانده بود و تنها خوشی و تنها امیدش همین پسر بود. او هم از گروه مادرانی بود که در دوران رضاشاه زندان قصر برایش کعبه آرزوها شده بود. پس از برکنار شدن دکتر مصدق و کودتای زاهدی او را دیدم. چه پژمرده و چه شکسته بود. گمان کردم که بیمار است. ....

-----------------------------

وحشت چین
از جنگ میان
دو "سودان" نفت خیز
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

-----------------------------
دو روئی کرملین
در برابر چین
پراودا- ترجمه بهروز بکتاشی
------------------------
یک همه پرسی
در جمهوری
ارمنستان
-------------------------------
کامبخش – نظری به تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی - 23
بحران بزرگ
در حزب توده ایران
پس از شکست
حکومت ملی آذربایجان
عبدالصمد کامبخش

روز جهانی  کارگر

بر همه زحمتکشان یدی و فکری ایران مبارک باد

تهران- نخستین اول ماه مه در جمهوری اسلامی. اردیبهشت 1358، از میدان بهارستان به طرف دروازه شمیران. نفر وسط دبیراول وقت حزب توده ایران، زنده یاد کیانوری است. حزب مدافع حقوق کارگران برای حمایت از حقوق و خواست های صنفی کارگران به میدان آمده بود. آنها که آن اول ماه مه را بخاطر دارند، میدانند که سازمان های چپ و بویژه چریک های فدائی خلق، علیرغم همه تلاش حزب توده ایران برای حرکت جمعی در زیر یک پرچم، در این روز طفره رفتند و صف مستقل تشکیل دادند. حزب طرفدار بقای سندیکاها بود، چپ روهائی که تصور کرده بودند حکومت شوراها تشکیل شده، خواهان حل سندیکاها در دل شوراها بودند. سرگذشتی که به امروز ختم شده را یکجا و پیوسته باید خواند و فرصت های از کف رفته را فراموش نکرد. همچنان که نباید از یاد برد ما از آن جمهوری اسلامی دفاع می کردیم که در اول ماه مه آن، راهپیمائی کارگران آزاد بود. احزاب آزاد بودند، روزنامه ها آزاد بودند و...

--------------------------------------------------

حکومت متلاشی شده
گرچه به روی خود نمی آورند!

آرامش و فضای عادی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های وابسته به حکومت سعی می کنند آن را چهره اصلی حاکمیت متلاشی شده جمهوری اسلامی معرفی کنند، کوچکترین نشانه‌ای از آنچه در پشت این تلاش جریان دارد نیست. واقعی ترین تعبیر از حاکمیت کنونی، همان "حاکمیت متلاشی" است. هرگز و در هیچ کشور جهان، چنگ و دندانی که حکومت‌ها به مردم و احزاب و فعالان مطبوعاتی و سیاسی و صنفی نشان میدهند، نشانه ثبات و قدرت حاکمیت نبوده است و ایران و جمهوری اسلامی تافته جدا بافته‌ای نیست. همان است که دیگر کشورها و حکومت‌ها بوده و هستند و احکام عام جهانی شامل حال جمهوری اسلامی نیز می شود. هر اندازه که حکومت بیشتر تلاش می کند با سانسور و بستن فضای سیاسی چهره واقعی خود را پنهان کند، بیشتر آشکار می شود که اوضاع حکومت در پشت صحنه خراب تر است. و این خرابی و آشفتگی و تلاشی ساختار حکومتی، بازتابی است از بحران سراسری و حالت انفجاری که در کشور حاکم است. بنابراین و بر خلاف چماق و تفنگ و زندانی که حکومت به مردم نشان میدهد، حکومت روز به روز ناتوان تر شده و قدرت مانور خود را در برابر واقعیات جامعه و نیازهای مردم که می رود تا به انفجار خشم تبدیل شود از دست می دهد و از سوی دیگر، مردم نیز روز به روز مصمم تر می شوند که وضع کنونی را باید دگرگون کنند. همین که حکومت ناگهان در روزهای اخیر بار دیگر به یاد حجاب زنان در خیابان‌ها افتاده و می خواهد دوباره به مردم دندان نشان بدهد، خود از هر تفسیر و اعترافی درباره وضع و موقعیت متزلزل حاکمیت گویاتر است. ... ادامه

------------------------------------------------------------------------

سرنوشت فرانسه
از این پس
در خیابان شکل می گیرد
جعفر پویا

موقعیت جبهه چپ
در انتخابات هفته آینده فرانسه

------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است