متن سخنرانی سخنگوی فراکسیون حزب چپ آلمان در همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

ایران در قلب

استراتژی نظامی امریکا و اروپا
در آخرین روزهای هفته ای که در اروپا و امریکا روز گذشته پایان یافت، اتحاد جمهوریخواهان ایران نشستی را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در آخرین روز این نشست خانم "سویم داگدلن" سخنگوی فراکسیون حزب چپ آلمان در امور بین المللی در مجلس آلمان و نماینده این حزب در کنفرانس بین المجالس اروپا حضور یافته و سخنرانی بسیار مهمی ایراد کرد، که در سرمقاله این شماره راه توده اهمیت آن تشریح شده است. آنچه می خوانید متن سخنرانی خانم "سویم داگلدلن" است که به همت "رضا نافعی" عضو هیات تحریریه مجله دنیا در سالهای پس از انقلاب 57 و فعالیت علنی حزب توده ایران تا یورش به حزب از آلمانی به فارسی ترجمه شده و در وبلاگ شخصی وی انتشار یافته است.

راه توده

شماره 379   دوشنبه 24 مهر ماه 1391

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


وزارت اطلاعات

تحلیل خود را

بنام امریکائی ها

منتشر کرده است!

-----------------------------

پیام های شما

پاسخ های راه توده

در تدارک کلاس

روزنامه نگاری

در "پالتالک"

-----------------------------

چهره‌های درخشان- مریم فیروز

پلنوم حزبی

در خانه سوسک ها

-----------------------------

جمعیت 200 میلیونی

قاچ زین را بگیرید

اسب دوانی پیشکشتان

-----------------------------

لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس

بلاروس

زیر فشار امپریالیسم

تسلیم نخواهد شد

برگرفته از سایت  رگنوم روس
ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------

رهبر حزب کمونیست فرانسه:

راه نجاتی پیش پای

اتحادیه اروپا نیست!

ترجمه و تلخیص آذرفریتاش

-------------------------------

اسپانیا و پرتقال

مردم  برابر

دو دولت

-------------------------------

کارشکنی های کاشانی علیه مصدق

جوجه های انگلیسی

سر از تخم

جبهه ملی در آوردند

کتاب تاریخ جنبش کارگری
عبدالصمد کامبخش

شورای سردبیری راه توده نکات مهم سخنرانی

سخنگوی فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان را تائید می کند

سیاست نظامی ج. اسلامی

کمک به استراتژی جنگی امریکاست

در آخرین روزهای هفته ای که در اروپا و امریکا روز گذشته پایان یافت، اتحاد جمهوریخواهان ایران نشستی را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این نشست شمار زیادی از فعالان سیاسی ایران، از هر گروه و سازمان و حزب سیاسی شرکت کردند و شماری از آنها طی سخنانی دیدگاه های خود را از تریبون اعلام داشتند. در آخرین روز این نشست که سه روز ادامه داشت، خانم "سویم داگدلن" سخنگوی فراکسیون حزب چپ آلمان در امور بین المللی در مجلس آلمان و نماینده این حزب در کنفرانس بین المجالس اروپا حضور یافته و سخنرانی بسیار مهمی ایراد کرد، که بیش از هر سخنرانی دیگری که در این نشست ایراد شد مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این سخنرانی در آنست که یک نماینده مجلس آلمان این سخنرانی را با تمام مسئولیت های حقوقی که بیان برخی نکات مطرح شده در آن می تواند در پی داشته باشد ایراد کرد. چنان مسئولیتی که در صورت کوچکترین بیان اشتباه، پیگرد قضائی را می تواند در پی داشته باشد. آلمان و مجلس آن، جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی نیست که هرکس دهان خود را به آسانی باز کند و هر راست و دروغی را بیان کند و یا از قول این و آن جعل کند و به دلیل وابستگی اش به "قدرت" از تعقیب حقوقی و قانونی آن بیم نداشته باشد. به همین دلیل، جدا از هر نظر و برداشتی که از اتحاد جمهوریخواهان ایران داشته باشند و یا داشته باشیم، این سخنرانی را باید با دقت خواند و به مسائلی که در آن مطرح شده با دقت توجه کرد. بویژه آن بخش هائی که آشکارا اشاره به شعله ور شدن جنگ در ایران دارد و تجزیه بخش هائی از میهن ما. آرایش نظامی روسیه در مرزهای نزدیک به ایران، خطر تجزیه آذربایجان ایران، اشتباه بزرگ بخش هائی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که تصور می کنند با حمله به ایران گره فضای بسته و استبدادی ایران باز می شود و یا جمهوری اسلامی تصور کرده با راه انداختن شورش شیعیان در کشورهای خلیج فارس و رساندن تجهیزات نظامی به آنها می‌تواند در برابر یک جنگ ویرانگر علیه ایران مقاومت کند و یا با ادامه سیاست نظامی خود، با آن به مقابله برخیزد! خانم "ویم داگلدلن" با احساس مسئولیت کامل و با تاکید بر این که عملا جنگ در خاورمیانه در حال گسترش است می گوید که حمله نظامی به ایران و شعله ور شدن جنگ در ایران به معنای آغاز جنگ سوم جهانی است. و باز، سخنران با صراحت می گوید که نباید دچار خام خیالی شد. امریکا و ناتو نه از افغانستان رفته و می روند و نه ازعراق رفته و یا خواهند رفت. ... ادامه

------------------------------------------------------------------------------

مذاکره با امریکا

وسوسه رو به رشد

در میان فرماندهان سپاه

----------------------------------------------------------------

تظاهرات 50 میلیونی

در سراسر هندوستان

«عصرما» ارگان «حزب کمونیست آلمان»

ترجمه عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است