روز شمار تاریخ از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 18

آغاز وحشت از استبداد نظامی

رضاخان سردار سپه

 

یکسال پس از کودتای رضاخان- سید ضیاء در سال 1299 چند رویداد مهم رخ داد که آینده سلطنت قاجاریه را رقم زد. برخی افراد فراکسیون های مجلس چهارم که نشانه های دیکتاتوری رضاخان سردار سپه را نشانه آینده خوفناک دیده بودند در مجلس دهان به انتقاد گشودند. رضاخان که از بی ثباتی دربار و آشفتگی وضع اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین شورش های غیر سیاسی و جنبش های انقلابی در کشور اطلاع داشت، فورا استعفا داد تا مجلس را در تنگنا قرار دهد. بصورت همزمان، قوای نظامی دست به تظاهرات به نفع رضاخان سردار سپه زدند و مجلس را تهدید کردند. رضاخان پس از این مانور استعفای خود را پس گرفت و با قدرت بیشتری به سر کار خود بازگشت.

 

راه توده

شماره 879  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

سعید آذرنگ از یاران هوشنگ تیزابی بود. پس از آزادی از زندان به سازمان نوید پیوست و پس از انقلاب در سازمان غیرعلنی حزب فعال شد و به عضویت مشاور کمیته مرکزی در آمد. در قتل عام 67 اعدام شد. فرزاد جهاد فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران بود و کادر سازمان نوید. او نیز پس از انقلاب در سازمان غیر علنی حزب فعال شد و رابط شاخه فارس بود. همراه با گروه اول و به همراه ناخدا افضلی تیرباران شد. دفاع کوتاه او در دادگاه با صدای خودش پخش شد که گفت ما سربازان گمنام این انقلاب بودیم که به عشق بهروزی مردم از جان خود گذشتیم.

فرزاد جهاد

سعید آذرنگفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


خصوصی سازیها

پایگاهی برای

حکومت ایجاد نکرد

----------------------------

"مارکسیسم ایرانی"

به تحولات جامعه

پاسخ خواهد داد!

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------

بخش دوم کتاب برلنی ها

نسل اول مهاجران

ایرانی در آلمان

----------------------------

اوکرائین" را

امریکا به ورطه

نابودی کشاند!

فصلنامه علم و اجتماع

ترجمه و تلخیص: فروزنده فرزاد

----------------------------

امریکا، ژاپن را

سوار ارابه جنگی

خود کرد!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

گفتگوی با همسر جولیان آسانژ

افشاگر بزرگ

در اسارت

افشا شده ها

یونگه ولت

ترجمه- عسگر داوودی

----------------------------

فاصله گیری

برزیل از امریکا

و نزدیکی به چین

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

سرمقاله 879

امید امریکا به دو بازوی

فشار حداکثری در داخل ایران

همه چیز نشان می دهد که سیاست فشار حداکثری آمریکا و غرب بر ایران از خارج شکست خورده است. به همان نسبت کانون فشار حداکثری به داخل ایران منتقل شده و از داخل با قدرت ادامه دارد. پایگاه این فشار حداکثری اتحاد دو جریان سرمایه داری تجاری از یکسو و ارتجاع مذهبی از سوی دیگر است که پای خود را نه تنها روی گلوی مردم گذاشته اند بلکه بخشی از نظام و حکومت را هم به گروگان گرفته اند. این سرمایه داری تجاری هم اکنون با خصوصی سازی معادن و بخش صادرات مواد خام و پیوستن بانک های خصوصی به آنها به مراتب نیرومند تر از گذشته شده و به عنوان نماینده حاکمیت دلار برجهان و آمریکا و غرب در ایران عمل می کنند. هدف آنها بازگرداندن جهان به گذشته و پیوند زدن کامل ایران با غرب زیر پوشش های مختلف است. برنامه ایجاد تقابل و جنگ داخلی زیر پوشش های مذهبی، خروج سرمایه از کشور از طریق صادرات مواد خام، ایجاد تورم در داخل، دستکاری های کلان در بازار و بالا بردن مداوم بهای دلار و ارزهای خارجی، سوق دادن سرمایه گذاری ها از تولید به سمت مسکن و مستغلات و گران کردن بهای آنها بخشی از این سیاست فشار حداکثری از داخل است همانگونه که چین ستیزی، روسیه هراسی، حمایت از ناتو و نازی های اوکراین بخشی دیگر از آن است.

در آنچه به ارتجاع مذهبی مربوط می شود خود آقای خمینی می گفت:

"دیروز مقدس نماهای بیشعور می‌گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز می‌گویند مسئولین نظام کمونیست شده‌اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان - ارواحنا فداه - را مفید و راهگشا می‌دانستند، امروز از اینکه در گوشه‌ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می‌دهد، فریاد «وا اسلاما» سر می‌دهند! دیروز «حجتیه‌ای» ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده‌اند!" (نقل از صحیفه امام – جلدی۲۱)

امروز هم ارتجاع مذهبی، وحشت زده از گرایش در سمت گردش به شرق در جهان و بازتاب آن در ایران، وارد میدان شده تا کشور را به بهانه های مختلف و از جمله حجاب به نزاع و جنگ داخلی بکشاند. اینها دیگر خود آقای خامنه ای و توصیه های وی را هم قبول ندارند و مدام وعده تسویه حساب با بی حجاب ها را می دهند. این ارتجاع مذهبی که در برابر آقای خمینی سرخم نکرد، تا ایران را به درگیری و جنگ داخلی نکشاند دست بردار نیست مگر سرکوب شود و سرجایش نشانده شود. ...  ادامه

----------------------------------------------------------------------------

نگاهی به یک رساله دکترا در دانشگاه تهران

نقش پر افتخارحزب توده ایران

در تدوین قانون اساسی ج. اسلامی

----------------------------------------------------------------------------

فیلم سخنرانی

اعلام لغو قرار داد

استعماری تقسیم ایران

میان انگلستان

 و روسیه تزاری

----------------------------------------------------------------------------

با حمله به کرملین

می خواستند روسیه را

تحریک به بمباران کیف کنند

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه- آزاده اسفندیاری

راه ابریشم نوین – بخش پنجم

راهبرد آمریکا و غرب

 در برابر چین،

راهبرد در برابر

اتحاد شوروی است

برگردان: م. مهرجو

----------------------------------------------------------------------------

 


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com


حساب جدید بانکی

Natalia Vernis
IBAN: DE92 1203 0000 1085 4703 81
BIC: BYLADEM1001
BANK: DKB
--