راه توده

شماره 207     دوشنبه 2 دی ماه 1387

 فرخی یزدی

محمود اعتمادزاده

سیاوش کسرایی

پروین گنابادی

رحمان هاتفی

بسیج همان حزب رستاخیز
و سازمان سیاسی سراسری سپاه است

قسمت سوم – ن. کیانی

در تمام سخنان فرماندهان سپاه در مورد وظایف و نقش سپاه و بسیج حتی یکبار هم نامی از قانون و قانون اساسی برده نمی شود. سپاه بدین شکل خود را فوق قانون اساسی و تنها، مدافع فرمانده کل قوا و رهبر اعلام می کند. بنابراین وقتی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بطور خیلی روشن با دور زدن قانون اساسی اعلام می کند: "ماموریت اصلی و مهم سپاه دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است" منظور بیش از آنکه دفاع از انقلاب باشد تهدید به کودتا برای دفاع از آن آرمان ها و اهدافی است که خود به کمک رهبر تعیین کرده و جانشین آرمان های واقعی انقلاب کرده اند.

خسرو گلسرخی


یادمانده ها- 35
یادی از دکتر مصباح زاده
از حسین شریعتمداری
چگونه یاد خواهند کرد؟

--------------------

کمبود هفته
در جمهوری اسلامی

--------------------

گنجایش زمین فوتبال
دانشگاه تهران
و شمار نمازگزاران

ن.کیانی

--------------------

خصوصی سازی مالکیت زمین ها
روسیه را محتاج واردات مواد غذائی کرد

--------------------

مصاحبه تلویزیونی گرباچف:
3 غفلت

 که باعث فروپاشی اتحاد شوروی شد
سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه

--------------------

اقتصاد سیاسی
در سوسیالیسم، مراحل
تکاملی را طی می کند
ف. م. جوانشیر

مسئولین راه توده نیز نیازمند استراحت اند و در آستانه و پس از آستانه سال نو میلادی ظاهرا مناسب ترین فرصت برای این استراحت. به همین دلیل ما دو هفته در خدمت شما نخواهیم بود و راه توده شماره 208 روز دوشنبه 23 دی ماه منتشر می شود.

این هشدار درک می شود؟
یگانه امید نجات از فاجعه
به صحنه فراخواندن مردم است!

هفته 16 آذر به پایان رسید. 16 آذر یک روز است، اما امسال این سالروز یک هفته به طول انجامید و شد "هفته 16 آذر"، زیرا امسال از چند روز قبل و تا چند روز بعد از 16 آذر، مراسمی به این مناسبت در دانشگاه ها – بویژه تهران- برپا شد. مقامات حکومتی و از جمله رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس (در دانشگاه شیراز)، محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و... هر یک، در یکی از روزهای هفته 16 آذر، در یکی از دانشگاه ها شرکت و سخنرانی کردند. احمدی نژاد نیز قرار بود در یکی از روزهای هفته 16 آذر در یکی از دانشگاه ها حضور یابد که این حضور به آینده نامعلوم موکول شد.

مرور سخنرانی ها و بیرون کشیدن نکات محوری مطرح شده در آنها، آشکار می سازد که میان همه آنها در باره گرهی ترین مسائل سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی راه حل های متفاوتی و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.   ادامه

--------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

بر سر سپاه پاسداران چه آمد؟
از نشریه "پیام انقلاب"
تا نشریه "صبح صادق"

 7 شهریور1361

------------------------------------------------

شطرنج جهانی در دوران اوباما-5
"اروآسیا"
جنگ سوم جهانی
از اینجا آغاز می شود؟
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان
ترجمه و تدوین: عسگر داوودی

------------------------------------------------

بانکدارها
پول مردم را به جیب زده
بدهی را برای دولت گذاشته اند
سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو

ترجمه بهروز بکتاشی

اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه
بازگشت به جاده سوسیالیسم
یا دولت عقب می نشیند یا عقب نشینی را تحمیل می کنیم
روزنامه «سووتسکایا راسیا»
ترجمه: ا.م . شیزلی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Postfach 200208
 13512 Berlin-
Germany
 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است