بازگشت

ـ امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری نوشته لنین - ترجمه محمد پورهرمزان

ـ مشی مسلحانه جانفشانی بی حاصل یک نسل از انقلابیون ایران ترجمه تورج حیدری بیگوند

ـ گرامشی و مسئله فاشيسم در ايتاليا ترجمه ن. کیانی

ـ حزب کمونیست فرانسه: مرحله ها و مسئله ها نوشته: سرژوولیکو و دانیل تارتاکوفسکی، ترجمه ن. کیانی

ـ جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز نوشته: ایگور لیگاچف، ترجمه م. شیزلی

ـ بازی شیطانی نوشته: روبرت دريفوس ترجمه فروزنده فرزاد

ـ هیتلر و آلمان ها (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982) نوشته پي ير آنجل، ترجمه علیرضاخیرخواه

ـ خیانت به سوسیالیسم نوشته: روجرکيران- توماس کنی ترجمه محمدعلی عمویی

ـ جنگ و جهانی شدن نوشته میشل شودوفسکی، ترجمه جعفر پویا

ـ بحثی درباره مقوله امپریالیسم نوشته دومه نیکو لوسوردو ـ ترجمه ش. م. بهرنگ

ـ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی نوشته ف.م. جوانشیر

ـ تجربه 28 مرداد نوشته ف.م. جوانشیر

ـ صفحاتی از تاریخ حزب توده ایران نوشته عبدالصمد کامبخش

ـ تاریخ احزاب در ایران نوشته پرفسور عبدالحسین آگاهی

ـ قیام های مردمی در ایران و نقش آفرینی مذهب در آن ها

ـ واژه نامه سیاسی نوشته: امیر نیک آئین

 

 

                                                                                                      بازگشت