نورالدین کیانوری

علی گلاویژ ف.م.جوانشیر محمدعلی عمویی

رحمان هاتفی

پرویز حکمت جو

سیاوش کسرایی

احسان طبری

نورالدین کیانوری

علی گلاویژ

ف.م.جوانشیر

محمدعلی عمویی

رحمان هاتفی

پرویز حکمت جو

سیاوش کسرایی

احسان طبری

ملّیونی که در باتلاق

28 مرداد مانده اند!

راه توده

    

فرامین جدید امنیتی

از خانه سنگی 109

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

تاریخ و اسناد

"مردم"

و "نامه مردم"

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

اطلاعیه ها و اعلامیه های

حزب توده ایران از56 تا62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت
آنچه روی داد

-------------------

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

 سازمان نوید تبدیل شد

کتاب ها

فاجعه ملی

یادمانده ها و مصاحبه ها

نورالدین کیانوری
ـ آخرین دست نوشته ها
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه در ایران
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت نورالدین کیانوری

 مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

 رحمان هاتفی
ـ شکوفه ای در فصل دوست داشتن!
ـ تیزابی، از آن طایفه ای بود که یادشان ماندگار شد!
ـ دنیا دوباره باید فتح شود                

 

 

خیزش های جمهوریخواهی در ایران

 

آن شیخ "سرخ" نبود

آزادیخواه وطرفدار جمهوری بود!

------------------------

نقد دكتر فرشاد مومنی بر بیانیه دوم اقتصاددانان

انفجار گرانی و بیکاری

مجلس و دولت، پشت به هم

سوار بر یک اسب لنگ اند!

نامه رسیده به راه توده:

 

اقدامات مجلس هفتم آن روی سكه پیشنهادات طرفداران تعدیل اقتصادی است. 2ـ سیاست ها نسنجیده و انتخابات زدگی بر مجلس هفتم حاكم است. 3 ـ از دولتی كه خود شورای تثبیت قیمت ها را زیر نظر رییس جمهور فعال كرده این همه مخالفت با "تثبیت قمیت ها" چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 4 ـ در پانزده سال گذشته بنام خصوصی سازی و آزادسازی بیشترین فشار بر تولیدكنندگان وارد آمد و وسیع ترین فرصت رانت جویی در اختیار بخش خصوصی غیرمولد و تجار قرار گرفت 5- وجود پانزده هزار صنعتگر زندانی پیامد تدابیر طرفداران اقتصاد بازار است. 6- افزایش بهای ارز كه گفته می شد به كاهش مصرف منجر می شود، برعكس به افزایش بیسابقه مصرف كالاهای غیراساسی به زیان اكثریت مردم انجامید.7- علیرغم قراردادهای چند ده میلیاردی وزارت نفت، بدون ذخیره ارزی، بنزین مان را هم نمی توانستیم تامین كنیم. 8- دوران شیفتگی نسبت به توصیه های بانك جهانی به پایان رسیده است. 9- اكنون تجربه پانزده سال اجرای عملی برنامه ای را داریم كه در 1368 جنبه نظری صرف داشت.

------------

ونزوئلا

انقلابی که با اصلاحات آغاز شد

منتشره در سایت ""handsoffvenezuela.org

ترجمه "طاهرمحمدپورشیرازی" منتشره در وبلاگ "چپ نو"

------------------------

خیزش های جمهوریخواهی

از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن

 

خراسان

قیام در خون خفته!

راه توده

یکشنبه 28.01.1384 به روز شد

------------------------

عزیز یوسفی

آن که "مهاباد"

در عزایش گریست

------------------------

پرده برداری از مجسمه
 "حسن قزلچی"
درسلیمانیه كردستان عراق

------------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ویرانگران تئوری

کشتکاران انفعال اند!

ژان پل ژواری - ارنود اسپیر- 2

ترجمه و اقتباس" علیرضاخیرخواه"

 از هفته گذشته

مراسم با شکوه تدفین پاپ واتیکان

زنگ ها را باید

به صدا در آورد!

------------------------

سوسیالیسم دمکراتیک و خودگردان

جنبش اجتماعی

پایه فلسفه و ایدئولوژی

ژان پل ژواری - ارنود اسپير

ترجمه و اقتباس" علیرضاخیرخواه"

------------------------

ستون آزاد

مقاله ها و نوشته های

 تئوریک و تحلیلی

*جنبش اجتماعی، پایه فلسفه و ایدئولوژی

  ترجمه: علیرضا خیرخواه

* ویرانگران تئوری کشتکاران انفعال اند

  ترجمه: علیرضا خیرخواه

* گلوبالیزاسیون:

بخش چهارم ـ آلترناتیو سوسیالیستی

  ترجمه: م. حجری

تماس با ما

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany