anore@gmx.de

Postfach12569
15687 Berlin Germany 

Fax/Tel:0049-30-33505799

راه توده

 

 

08.07.1383 به روز شد

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
 

" مـردم"
از 1358 تا 1360


مشی و سیاست

در سرمقاله های

"مردم"

و

"نامه مردم"


آثار بالینی
حزب توده ایران
اقتصاد سیاسی

تجـربه 28 مـرداد


پرسش و پاسخ
آنچه حزب گفت

وآنچه روی داد


سـرودهای
حزب توده ایران


قتل عام سال 1367


کودتای

28 مـرداد


 
 

حزب توده ایران در سال 58 هشدار داد

مجلس خبرگان

ولایت فقیه

و شورای نگهبان

احیای سلطنت صفویه اینگونه طراحی شد

 درماه های اول پس از رفراندوم اعلام جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی مقالات تحلیلی بسیار مهمی در "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران منتشر شد. دراین مقالات هشدارها و حقایق تکاندهنده ای وجود دارد که ظاهرا در آن سال ها کمتر به آن ها توجه شده بود. این نکات و هشدارها، درعین حال نشان داد که از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح انحلال جمهوری و تشکیل حکومت به صورت توطئه آمیزی پی ریزی شده بود. سلب قدرت از مردمی که انقلاب کرده بودند و انتقال آن به چند فقیه دستچین شده، پیش بینی مجلسی به نام "خبرگان رهبری" که عملا نه درحد مجلس سنا، که در قامت مجلس حکام در نظر گرفته شده بود و بالاخره توطئه احیای سلطنت زیر لوای "ولایت" همه و همه در همان سال ها طراحی شده بود، اما در جنجال های نوبتی آن دوران این حرف های اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفت. حتی از جانب آن ها که امروز زیر ضربه قرار دارند و یا تصفیه حکومتی شده اند، اما در آن سال ها پیش بینی چنین روزهائی را نمی کردند. همان ها که فکر می کردند ولایت فقیه را برای آیت الله خمینی و احترام به او در قانون اساسی می گنجانند و یا می خواهند تزهای حکومتی او در نجف را اینگونه تبدیل به قانون اساسی در ایران کنند. تجربه و گذشت زمان نشان داد که درد و نظر آن ها امام کردن و ولی فقیه کردن آیت الله خمینی نبود، بلکه انحلال جمهوری و احیای سلطنت صفویه بود. اجلاس دو روز پیش مجلس هشتاد و چند نفره خبرگان، که دراکثریت نزدیک به مطلق آن روحانیون طرفدار سلطنت و خودکامگی و مدافعان ارتجاع مذهبی نشسته اند، عمق فاجعه ای را نشان داد که در سه مقاله منتخب "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران در سال 58 نسبت به خطر آن هشدار داده شده بود.

این سه مقاله را از اینجا کلیک کنید و بخوانید

 

چهار مصاحبه رادیوئی
که بتدریج روی سایت قرار خواهد گرفت

آنچه بر نگرانی ملی دامن می زند
تولید سلاح اتمی با اهداف نظامی است

هیچ ایرانی با دستیابی کشور
به تکنولوژی اتمی مخالف نیست

ما یقین داریم که در حساس ترین ارگان های حکومتی، کسانی سیاست های استراتژیک امریکا و انگلیس را پیش می برند و مقابله با اصلاحات و آن اوضاعی که امروز شاهد آن هستیم کاملا در راستای سیاست های استراتژیک امریکاست.

داشتن سلاح اتمی هرگز به معنای پیشرفت یک کشور نیست، همانطور که در پاکستان نیست. مجهز بودن به سلاح اتمی نیز هرگز به معنای تضمین ثبات و ادامه حیات یک نظام نیست، همانگونه که در اتحاد شوروی بعنوان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان نبود.

در این جنگی که میان بزرگان درگیر شده و فعلا در سرزمین های دور با هم می جنگند، بزرگترین هنر ایران آن خواهد بود که به یکی از اهداف جنگی کشورهای بزرگ سرمایه داری تبدیل نشود و مشتی که آنها به صورت خود حواله می دهد بر سر ملت ایران فرود نیآید.

آنها که کاشف اصطلاح "اصلاح طلبان حکومتی" بودند و هنوز هم دست از این نام بر نمی دارند، هرم اوضاع کشور را با سر روی زمین قرار دادند. نیاز به اصلاحات وتحولات در خیابان هاست، بازتابش در حاکمیت متجلی است. مثل قبل از انقلاب درایران و مانند حوادث سیاسی در دیگرکشورهای جهان. ما اگر شاهد رکود در جنبش اصلاحات در متن جامعه شویم، خواهید دید که همین رکود، در صفوف حاکمیت و بقول شما" اصلاح طلبان حکومتی" هم بازتاب می یابد. همانگونه که جنبش اصلاحی در جامعه بخشی از حاکمیت را با خود به حرکت در آورد.

......................................................................

در هفته های گذشته، سردبیر نشریه راه توده منطبق با سیاست های مصوبه شورای سردبیری و سیاستگذاری این نشریه چند گفتگوی رادیوئی با "صدای ایران" در امریکا و رادیوئی بنام "فانوس" در سوئد داشته است. دراین مصاحبه ها، که نخستین آنها در نیمه اول ماه نوامبر انجام شده مسئله حکومت سپاهی، فراکسیون نظامی در مجلس هفتم، مسائل مربوط به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و نگاه ملی به این فعالیت، حوادث نجف و موضوعات دیگری طرح و به آن ها پاسخ داده شده است. راه توده خواهد کوشید این مصاحبه ها را بر حسب موضوعات مطرح شده در آنها روی سایت راه توده قرار دهد. آنچه که درادامه این مقدمه می شنوید بخشی از مصاحبه یک ساعته ای است که 17 سپتامبر با رادیو"فانوس" در سوئد انجام شده است.

آخرین نوشته های کیانوری

به خارج از کشور منتقل شد

این نوشته ها مربوط به ماههای
 آخر عمر
نورالدین کیانوری است

موسی - رحیممجتبی

جلادانی که شوهای تلویزیونی را ترتیب دادند

قائم پناه عامل نفوذی در رهبری حزب بود و بدستور

علی فلاحیان او را در قتل عام 67 اعدام نکردند!


ناصرسرمدی- مجتبی‌سوادكوهی- حسن رحيم پورازغدی
هويت واقعی 3 شكنجه گری
كه كيانوری ازآنها نام برده


-------------------------------------------------------------

دیدار 1980 کیانوری با رهبران آلمان دمکراتیک

ارتجاع درج.ا

بیشتر و بیشتر سازمان می یابد

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
از بیم مقایسه سلطنت با ولایت

حماسه داد

با سانسور مقدمه آن

درایران تجدید چاپ شد!
---------------------------------------------------------

توضيحی بر نوشته سايت بی بی سی پيرامون اعدام های 67

اين بيداد قضائی درج. ا

ازدل قتل عام67 بيرون آمد

 

                              ه.الف- بهاری

       ---------------------------------------------------------

 

شماره 127

 
 
 
 

بایگانی راه توده

 
 
 
 

گزیده هائی  

ازشماره های 1 تا 95   

 
 
 
 

اطلاعیـه ها

 
 

آذرخشـی کـه

  نـویـد

  شــد


 
 

 یاد مانده های رحمان هاتفی

 
 
 
 

مصاحبه ها

 
 
 
 

مقاله ها

 
 
 
 

صفحات اول راه توده

 
 
 
 

  تصاویر بالا

حاوی مطالب است  برای مطالعه آن ها را باز کنید

     
   
   
   

Email : anore@gmx.de