عباس حجری

دکتر اختر کامبخش علی گلاویژ آصف رزمدیده

حسن قزلچی

ابوتراب باقرزاده

دکتر حسین جودت

فاطمه مدرسی فردین

عباس حجری

دکتر اختر کامبخش

علی گلاویژ

آصف رزمدیده

حسن قزلچی

ابوتراب باقرزاده

دکتر حسین جودت

فاطمه مدرسی فردین

15 میلیون ایرانی گرسنه

گوشت دم توپ سپاه

خواهند شد؟

راه توده

   47 

فرمانده بسیج نقش بر آب می زند

روابط ناممکن پادگانی

در کارخانه های ایران

دوره اینترنتی ـ شماره 47

دوشنبه 10.05.1384 به روز شد

-------------------

آنچه در ایران می گذرد از روی

"رایش سوم" کپی برداری شده

 

در آستانه خدایگان "مقام معظم رهبری"

این عکس در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای ساعاتی کوتاه روی سایت خبری "مهر" قرار گرفت و سپس بایگانی شد. عده ای بسیجی را در آستانه انتخابات و عملیاتی که حزب پادگانی 300 هزار نفری وابسته به بیت رهبری باید در سراسر ایران اجرا می کرد تا رئیس جمهور مورد نظر رهبر منصوب شود، را به دیدار رهبر بردند. آنها مطابق آنچه از قبل برنامه ریزی شده بود روی زمین به این شیوه خوابیدند و زمین را در آستانه  رهبر بوسیدند. چند متر آنطرف تر، رهبر روی سکوئی که با طرح سجاده و چفیه زیرپایش گذاشته بودند قرارگرفت و آنها را مورد تفقد قرار داد. این بازی خطرناک می رود تا به فجایع بزرگ بیانجامد. فجایعی بزرگتر از نتیجه حمله ای که هم اندیشان همین ها که روی زمین به خاک رهبر افتاده اند به خوابگاه دانشجوئی  کردند و بنام امام حسین قمه در شکم مشتی دانشجوی نگون بخت فرو کرده و آنها را از طبقات بالا به پائین پرت کردند.

--------------------------------------------------

آنچه درایران می گذرد... - شواهد نشان می دهد که یک تیم تحقیقاتی در ایران، طرح ولایت سوم را از روی دوران حکومت هیتلر و "رایش سوم" کپی برداری کرده و مبنای سازماندهی بسیج، سرکوب داخلی و ماجراجوئی منطقه ای قرار داده است. در این طرح "سلاح اتمی" به پرچم استقلال ملی تبدیل شده و دوران پرحادثه ای در پیش است. رسوخ در ارگان های نظامی- مافیائی حاکمیت چنان گسترده و عمیق است که ماموران به ماهی در میان اقیانوس تبدیل شده اند. تنها از طریق نشانه ها می توان حدس زد بزرگترین سازمان های جاسوسی و هدایت کننده استراتژیک جهان سرمایه داری، ایران را به ورطه نابودی می برند.

بخش دوم ترجمه کتاب "هیتلر و آلمان ها" وقتی با آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد مقایسه می شود نه تنها حیرت آور، بلکه هولناک است. نه یک جمله، بلکه یک کلمه نیز از این بخش حذف نشده و با دقت بسیار همانچه در اصل کتاب تحلیلی مورد بحث بوده ترجمه شده است. آنقدر شباهت ها زیاد است که نیاز به هیچگونه توضیح در متن ترجمه هم احساس نشد، تنها کلماتی و شعارهائی را با رنگ قرمز و با هدف جلب توجه بیشتر خواننده متن و مقایسه آن ها با کلمات، برنامه ها و شعارهای مشابه در جمهوری اسلامی برجسته کرده ایم. 

این شباهت ها چنان است که گوئی در سال های اصلاحات، یک گروه ورزیده مطالعاتی، دوران قبل و بعد از روی کار آمدن هیتلر و نازی ها در آلمان را بررسی کرده و سرانجام طرحی را برای اجرا تهیه و در اختیار کسانی در بیت رهبری و مافیائی که در آنجا منزل کرده گذاشته تا گام به گام آن را عملی کنند. شاید دو سال پیش، وقتی امثال دکتر عباسی، بعنوان استاد دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران، حرف هائی را که در داخل سپاه و در کلاس های درس دانشگاه امام حسین می زد بیرون آورده و روی سی دی در جامعه پخش شد، کسی آن سخنان را چندان جدی و عملی نگرفت، اما اکنون باید آن را جدی گرفت. نه فقط سخنرانی های دکترعباسی، که حرف های مصباح یزدی، نه فقط مصباح یزدی که حجت الاسلام "ذوالنور" در قلب بسیج و نه تنها حرف های این عده، که سخنان و وعده های رهبر که به گفته خویش طرح اونیفورم واحد را برای سراسر ایران تهیه کرده است.

حزب شبه نظامی "آبادگران" که فرماندهان سپاه و بسیج آن را می گردانند و حتی بموجب اخبار تقلب های انتخاباتی 300 هزار نیروی سازمان یافته ـ با 150 هزار تومان حقوق ماهیانه- را در اختیار دارد، می تواند و وظیفه صاف کردن جاده ای را دارد که سازمان جوانان سوسیال ناسیونالیست آلمان برای هیتلر صاف کردند. آنها را با شعار عدالت و فساد ستیزی بسیج کرده اند، اما آن ها که بسیج کننده اند، خود بنیانگذار و سکان دار فاجعه اقتصادی- اجتماعی ایران اند. برای جلوگیری از تحولات بنیان کن، چاره را در همان راه حلی دیده اند که هیتلر و سوسیال ناسیونالیست های وابسته به سرمایه داری بزرگ آلمان برای جلوگیری از یک انقلاب عمیق اجتماعی در آلمان دیدند.

همین جریان فاشیستی سلاح اتمی و فن آوری هسته ای را تبدیل به پرچم استقلال ملی کرده و وعده جهان گشائی اسلامی در منطقه را می دهد. فرمانده سپاه پاسداران از طرح 15 میلیون بسیجی سخن می گوید و این یعنی حزب شبه نظامی سراسری در جمهوری اسلامی. این بسیج از کارخانه می خواهد شروع شود و تا دبیرستان ها ادامه یابد. در بیمارستان ها، دانشگاه ها، کارخانه ها، ادارات، مساجد محلات و... می خواهند آن ها را حافظ نظمی کنند که برای جلوگیری از قیام و شورش ملی بدان نیازمندند. همانگونه که ماجراجوئی جهانی و آوردن شبح امریکا بر فراز آسمان ایران نیازمند آن هستند.

شرایط و روندی که طی می شود را باید بسیار جدی گرفت. نه به آن دلیل که ما می گوئیم، بلکه بدان دلیل که جدی است. بخش دوم مقاله تحلیلی هیتلر و آلمان را بخوانید و با رویدادها و اخبار دوران اخیر ایران مقایسه کنید. یقین داریم که نگرانی ما را تائید می کنید.    ادامه

--------------------------------------------------------------------

چپ جديد آلمان

ائتلاف بزرگ برای

انتخابات پارلمانی و مقاومت مردمی

                                                            مازیارفرهمند

نگاهی به سخنرانی علی افشاری

ترک میدان

هم استراتژی

هم تاکتیک

------------------------------

دولت فرانسه زیر فشار مردم این کشور

برخلاف قاتلان

جهان خواهان آزادی گنجی است

اومانیته - ماریلین گریفون

--------------------

تاریخ یکصد ساله احزاب چپ

 و جنبش انقلابی ایران

 عبدالحسین آگاهی

(4)

تشکل های صنفی-اجتماعی

در ایران

همزاد احزاب سیاسی اند

--------------------

اسناد به روایت مطبوعات

فاطمی 1330،

 فاطمی 1332 نبود

--------------------

حزب الله

در کابینه ائتلافی لبنان

خلع سلاح، بزرگترین چالش لبنان

اومانیته – حسن زروكی

--------------------

نتایج تروریسم در مصر

انفجار در شرم الشیخ

فرانسواز ژرمن روبن

--------------------

مخالفت چین با حضور

نظامی امریکا درآسیای مرکزی

--------------------

بیانیه حزب کمونیست فرانسه

تروریسم محکوم است، اما

جامعه امنیتی نمی خواهیم

--------------------

غزل برای درخت

                              سیاوش کسرایی

--------------------

زندگی
                            آتش بیات

ای عزیز

زندگی را دریاب

 زندگی با ماست
زندگی درپس دریاها نیست
بیش از این دور مرو

 زندگی در خود ماست

 زندگی یعنی من

یعنی تو؛

 زندگی جمع من و توست
***
زندگی وحدت روح من و تو است
زندگی سینه بی کینه ماست
زندگی بال کبوترها نیست

زندگی پرواز است
زندگی یک سفراست

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن

 

فلسفه را مردمی کنیم  

دگماتیسم فلسفی

به کدام پیش فرض های

غیرعلمی سیاسی می انجامد

(10)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
 

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

  بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 
           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany