حیدر عمواغلی

دکتر تقی ارانی سلیمان میرزا لاهوتی

علی علوی

سیدجعفر پیشه وری

فرخی یزدی

کامبخش

حیدر عمواوغلی

دکتر تقی ارانی

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

علی علوی

سیدجعفر پیشه وری

فرخی یزدی

عبدلصمد کامبخش

فاشیسم

کشیش ها کمک کردند

کشاورزان فریب خوردند

راه توده

  48 

کردستان ایران

به ورطه سرکوب نظامی

و جنگ کشیده می شود؟

جعلیات صادق طباطبائی

حرف هائی که فقط

 پای منقل شنونده دارد

--------------------

--------------------

شباهت ها و انگیزه های مشترک

حکومت لباس شخصی ها

در کلمبیا علنی می شود

--------------------

انفجار در شرم الشیخ

سرکوب آزادیخواهان در قاهره

اومانيته - پل فزلون

--------------------

هاشمی شریف

پیشگام جنبش کمونیستی

الجزایر درگذشت

--------------------

از وثوق الدوله تا احمدی نژاد

جنبش سندیکائی ایران

بزودی 100 ساله شود

مهدی کیهان

--------------------

تاریخ یکصد ساله احزاب چپ

 و جنبش انقلابی ایران

 عبدالحسین آگاهی

(5)

پرچم ترقی و استقلال

همیشه در کف دگراندیشان

--------------------

شانس کار

در قبال گردن نهادن به

بردگی نوین"نئولیبرالی"

دوره اینترنتی ـ شماره 48

دوشنبه 17.05.1384 به روز شد

-------------------

خرافات مذهبی

با اهداف فاشیستی دامن زده می شود

جدال رو به رشد در جناح راست و دو گروهبندی "اصول گرا"

 و "آبادگرا" بزودی سمت گیری دولت جدید را تعیین خواهد کرد.

 

آنچه را می شنوید دو بخش مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده با رادیو صدای ایران در امریکاست که شب گذشته و صبح امروز (یکشنبه و دوشنبه) به وقت امریکا پخش شد. محورهای این مصاحبه خطر رشد خرافات، عوامفریبی مذهبی و نقش مداحان مذهبی در ایران، ضرورت گفتگو با توده مردم به زبان خود آن ها، دلائل اجتناب ناپذیر بودن پیگیری دقیق اخبار ایران، نشانه های جنگ داخلی و رشد فاشیسم مذهبی در ایران، جدال رو به رشد در جناح راست و پیروز انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس هفتم، دقت روی ترکیب کابینه احمدی نژاد و موقعیت نظامی افرادی نظیر سردار ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این کابینه و بالاخره مسئله سلاح اتمی و فن آوری و سوخت اتمی در ایران بوده است. این گفتگو را در دو بخش، می توانید از اینجا بشنوید:

 

بخش اول

بخش دوم

--------------------------------------------------

کابینه اول دکتر مصدق

و اولین

مصاحبه مطبوعاتی او

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن

 

فلسفه را مردمی کنیم  

فروپاشی

سوسیالیسم ناتوان در

حل تضادهای درونی خود

(11)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
 

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

  بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 
           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany