رفعت محمدزاده

دکتر اختر کامبخش علی گلاویژ دکتر احمد دانش

هوشنگ قربان نژاد

صابر محمدزاده

کیومرث زرشناس

فاطمه مدرسی فردین

رفعت محمدزاده

دکتر اختر کامبخش

علی گلاویژ

دکتر احمد دانش

هوشنگ قربان نژاد

صابر محمدزاده

کیومرث زرشناس

فاطمه مدرسی فردین

مرزهای قرمز

تفکر و عمل انقلابی

با واپسگرائی وخشونت طلبی

راهتوده

    

هر مرحله از جنبش ها

راهکار نوین می طلبد

ک. رحمانی

دوشنبه 03.05.1384 به روز شد

--------------------

نازی ها- آبادگرها

شباهت ها تصادفی است؟

برخی نام ها، شیوه ها و تبلیغات توام با سازماندهی نیروئی که اکنون مجلس و قوه مجریه را دراختیار گرفته و می رود تا دست به ماجراجوئی های بزرگ در ایران بزند، شباهت هائی حیرت آور با همین شیوه ها و گرایش ها در ابتدای دهه 1930 در آلمان دارد. این، همان دهه ایست که فاشیسم در آلمان مستقر شد و به تقلید از آن در ایتالیا نیز.

حیرت آور است که حتی نام هائی که اکنون در ایران انتخاب می شود، تقریبا ترجمه و مشابه نام هائی است که در زمان رشد نازیسم در آلمان بکار برده می شد. شیوه تبلیغاتی یکسان است و طبقات و اقشاری هم که جلب می شوند و یا فریب داده می شوند، اتفاقا همان اقشار و همان طبقات اند. بدین ترتیب است که شباهت آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد، شباهت هائی به انقلاب فاجعه بار فرهنگی در چین دارد، اما بیش از آن شبیه دوران رشد و سلطه فاشیسم در آلمان است. مخلوطی از هر دو فاجعه، گرچه بیشتر فاجعه فاشیسم.

به این شعار دوران اولیه رشد نازیسم و تشکیل دولت فاشیست ها نگاه کنید:"خدمت، اطاعت، حرمت" جز این در مجلس هفتم و نماز جمعه ها می گویند؟     ادامه

--------------------

تاریخ به روایت مطبوعات

ریشه های 50 ساله

جنبش دانشجوئی ایران

در فاصله یک هفته ای که گذشت، تماس های متعددی در ارتباط با مطلبی که به نقل از خواندنی های 1331 و اعلام حکومت نظامی از بالای سر دکتر مصدق در کشور اعلام شده بود دریافت داشتیم. تماس گیرندگان، از ما خواسته اند که اگر مطالب دیگری در این زمینه داریم منتشر کنیم. انتشار این سلسله اسناد را تا جائی که در اختیار داشته باشیم ادامه خواهیم داد و با توجه به استقبالی که از این امر شد، تمامی این یادگارها و اسناد تاریخی را در یک بخش و تحت عنوان "تاریخ به روایت مطبوعات" از این پس روی سایت راه توده خواهیم گذاشت.

در این شماره نیز عکسی را از خواندنی های ششم اسفند 1330 منتشر می کنیم. یعنی همان سالی که حزب توده ایران را متهم به ستیز با مصدق می کنند. این عکس حامل دو پیام است:

1 ـ حزب توده ایران طرح خرید اوراق قرضه برای حمایت از دولت مصدق و ملی کردن نفت ایران را پیشنهاد و پس از پیگیری آن توسط دولت و جنبش ملی، با تمام امکان و توان سازمانی و نفوذ معنوی خویش در جامعه حمایت کرد. در آن سال ها یگانه حزبی که سخن از امپریالیسم می گفت حزب توده ایران بود و این شعار، شعار حزب توده ایران است که در پلاکارد دانشجویان دانشگاه تهران حمل می شود.

2 ـ  جنبش دانشجوئی کشور همیشه رویکردی چپ و گرایشی استقلال طلبانه وعدالت جویانه داشته است. امری که اخیرا هاشم آغاجری نیز در سخنرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری و در انتقاد به افتادن دفتر تحکیم وحدت در چاله بحث های روشنفکری و توهم پروری مطرح و از آن انتقاد کرد. ما جنبش دانشجوئی را هرگز یک طبقه نمی دانیم که نامش متوسط باشد و یا زیر متوسط و یا بالای متوسط. دانشجو نه کشاورز است، نه کارگر، نه کارمند، نه تاجر و نه.... درعین حال که از میان همه این طبقات و اقشار برخاسته و با همین گرایش ها و وابستگی های طبقاتی- خانوادگی در دانشگاه درس می خواند. جنبش دانشجوئی از دل این طیف بیرون می آید و پس از پایان تحصیل نیز در همین اقشار و طبقات دسته بندی می شود. چگونه می توان دانشجوئی را که از دل روستا و شهرستان های کوچک بیرون آمده و یا وابسته به خانواده ای کارگری است را در کنار دانشجوئی که وابسته به خانواده تجار و یا کارخانه داران و یا مدیران ارشد نظام است، همه را در یک سبد ریخته و نام آن را طبقه متوسط گذاشت؟

میگویند باید نگران جنبش دانشجوئی بود. کاملا با این نگرانی موافقیم، اما نگرانی تنها این نیست که انتخابات را تحریم کردند و یا دوست دارند رفراندوم در ایران برگزار شود و یا... نگرانی اینست که جوان 27 - 28 ساله ای، بی خبر از ریشه های 50 - 60 ساله جنبش دانشجوئی در ایران در مطبوعات و بعنوان رهبر و سخنگو، حرف ها و اصطلاحات من درآوردی را که جز خودش و تعدادی که با هم نشست و برخاست دارند از آن سر در نمی آورد، به نمایندگی از یک جنبش تاریخی طرح کند. طرح کند و مجال و اجازه ای برای پدرخوانده های دگر اندیش غیر مذهبی این جنبش فراهم نباشد تا بگویند اینگونه به بیراهه نبرید این جنبش را. از 16 آذر و کشته شدن – بقول خودشان- سه اهورائی (برای دور زدن از گفتن وابستگی های دو تن آن ها به حزب توده ایران و باصطلاح خودشان تبلیغ غیر وابستگی حزبی در این جنبش) بگویند، اما از گرایش غالب ضدامپریالیستی در جنبش دانشجوئی نگویند. درباره ریشه های اجتماعی شعار "نان- مسکن- فرهنگ" این جنبش، که پیوسته بعنوان رشته پیوند این جنبش و محروم ترین طبقات و اقشار اجتماعی در صدر فریادهای جنبش دانشجوئی بوده یاد نکنند. اینگونه است که دفتر تحکیم وحدت از جنبش واقعی دانشجوئی فاصله گرفته و تبدیل شده است به یک "کاست" با تکرار مقلدانه سخنان جامعه شناسان و تئوری پردازان سرمایه داری، سخنان رویائی و بی ارتباط عبدالکریم سروش با واقعیات زمینی و اجتماعی مردم گرسنه و سرانجام، خط نگهدار جبهه مشارکت برای بودن در حاکمیت و یا نبودن در حاکمیت و نه بیان کننده خواست های عمیق اقتصادی و سیاسی طبقات و اقشاری که از میان آن ها دانشجویان برخاسته اند.

--------------------

مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده

گلسرخی و گنجی

تغییر شرایط را

نه شاه فهمید و نه رهبر

تاریخ یکصد ساله احزاب چپ

 و جنبش انقلابی ایران

 عبدالحسین آگاهی

8 دهه پیش

کودکی چپ روی را

حزب توده ایران

پشت سر گذاشت

(3)

--------------------

امروز صادق طباطبائی- دیروزمهندس غرضی

سخنگویان عوض می شوند

اما تبلیغات علیه حزب توده ایران

پیوسته یکسان بوده است

--------------------

ارزیابی حزب توده ایران

از نتایج حضورحزبی

در مجلس چهاردهم

و کابینه دولت قوام

ملکه محمدی

--------------------

دایرت المعارف مارکسیستی

در ایران منتشر خواهد شد

در ایران "دایرت المعارف مارکسیستی" در دست تهیه است و تالیف آن به نیمه رسیده است. این تالیف به همت علی اکبر معصوم بیگی انجام می شود و پیش بینی می شود در هزاز تا هزار و دویست صفحه منتشر شود. معصوم بیگی مترجم برخی آثار فلسفی است.

دایرت‌ المعارف مور بحث شامل كلیه مباحثی است كه به نوعی با ماركسیم در ارتباط هستند و به صورت موضوعی در بخش های جداگانه گنجانده شده‌اند.

از بازار نشر و توزیع کتاب که نگرانی از رکود آن در دولت آینده رو به فزونی است، خبر می رسد که "هگل و فلسفه تاریخ" نوشته جوزف مك كارنی نیز با ترجمه معصوم بیگی آماده انتشار است.

"مارکسیسم و فلسفه" نوشته الكس كالنیكوس و "درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی" و از مجموعه فیلسوفان بزرگ سه كتاب "ماركس و آزادی"، ‌"هگل و فلسفه دین" و "دموكریتوس" تاکنون منتشر شده است، که برخی از آن ها در نمایشگاه كتاب نیز عرضه شد.

 از هفته گذشته     

اکبر گنجی

"بابی ساندز"

ایران خواهد شد؟

--------------------

خانم عبادی! خود را تسكين ندهيم
رئيس جمهوری مقتدر رفت و رئيس جمهور بی‌اختياری آمد!
اين كلام سردار ذوالقدر جانشين فرماندهی كل سپاه جان كلام است:
احمدی نژاد پيروزيش را مديون يك "طرح پيچيده و چندلايه" است
.

--------------------

گفتگوی اومانیته با ناصر منصوری

فاجعه رقابت وحشیانه

زحمتکشان شمال و جنوب

 
           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

مانی و مزدک

متفکران عدالت خواهی

که ملحد اعلام شدند

 (8)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن

 

فلسفه را مردمی کنیم  

دگماتیسم فلسفی

به کدام پیش فرض های

غیرعلمی سیاسی می انجامد

(10)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
 

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

  بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 
           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany