anore@gmx.de

Postfach12569
15687 Berlin Germany 

Fax/Tel:0049-30-33505799

راه توده

 

 

یکشنبه 03.08.1383 به روز شد

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
 

" مـردم"
از 1358 تا 1360


مشی و سیاست

در سرمقاله های

"مردم"

و

"نامه مردم"


آثار بالینی
حزب توده ایران
اقتصاد سیاسی

تجـربه 28 مـرداد


پرسش و پاسخ
آنچه حزب گفت

وآنچه روی داد


سـرودهای
حزب توده ایران


قتل عام سال 1367


کودتای

28 مـرداد


 
 

پاسخ های برگزیده از چند مصاحبه رادیوئی

سردبیر "راه توده" پیرامون مسائل روز ایران

سپاه پاسدران

حزبی سیاسی با منطق سرنیزه

و حمایت سیاهی لشکر حزب الله

 رادیو صدای ایران که بصورت 24 ساعته از امریکا به زبان فارسی برنامه پخش می کند، طی سه ماه گذشته چندین گفتگوی مستقیم با سردبیر راه توده، پیرامون مسائل روز ایران داشته است. برخی از این گفتگوها تاکنون بطور مستقل از سایت این رادیو گرفته و در سایت راه توده لینک شده است. از آنجا که مجموعه این گفتگوها دارای حجمی است فراتر از ظرفیت سایت راه توده، شورای سردبیری و سیاستگذاری راه توده تصمیم گرفت برخی از پاسخ های داده شده در این گفتگوها را، با حذف سئوالات و تفسیرهای برنامه ساز این رادیو بتدریج روی سایت راه توده قرار دهد. دراین انتخاب، کوشش برآن بوده پاسخ هائی انتخاب شوند که همچنان بعنوان موضوع روز در ایران مطرح هستند. از آن جمله است

      1 ـ حکومت سپاهی و نقش سپاه پاسداران در 25 سال گذشته در جمهوری اسلامی به چه مفهوم است و جهت گیری های سیاسی در درون آن چگونه شکل گرفته است؟      

     2  ـ سپاه چگونه به این موقعیت در حاکمیت سیاسی رسیده و چگونه می توان جلوی نظامی شدن حاکمیت را گرفت؟   

     3 ـ موقعیت اقتصادی فرماندهان سپاه چگونه است و چرا این فرماندهان و بویژه بخش امنیتی سپاه علیرغم خطر سقوط اعتبار آن در میان مردم، چنین مقاومتی در برابر اصلاحات کرد؟

4    4 -  حکومت سپاهی همان مدل چینی است که تا مدت ها اصلاح طلب ها آن را مسخره می کردند و حتی گنجی از زندان هم درباره آن مقاله نوشته بود؟ واقعا اسم این حکومت، حکومتی چینی است؟   

 

( بخش های دیگر این گفتگوها را در روزهای آینده روی سایت می توانید بخوانید)

 


اسناد سخن می گویند‌
كنفرانس مطبوعاتی حزب توده ايران در سال 1358
پيش روی مخالفان آزادی  
با جنگ كردستان آغاز شد
چپ كشی را از دوران دادستانی آذری قمی می‌خواستند آغاز كنند. موقتا متوقف شد، زيرا زمينه آن تا حد تحمل نكردن مسلمانان غير هم انديش وجود داشت.

 1- ما معتقديم كه در ايران يك حمله جدی از طرف گروه‌های راست برای محدود كردن آزادی‌ها آغاز شده بود. برنامه‌ای بود برای يك چپ كشی كه در جامعه ايران آغاز شد و حتی به اعدام افرادی در بعضی از شهرستان‌ها منجر شد. جلوی اين حمله وحشيانه عناصر افراطی راست را گرفتند و فعلا  اين تيغ را كنده كرده اند،  ولی به نظر ما اين خطر به هيچوجه در جامعه از بين نرفته است . اين خطر به معنای كامل وجود دارد زيرا عناصر فكری اجتماعی و عينی اش وجود دارد.

2- ما با سياست‌های نفتی حسن نزيه در دولت و بطور كلی سياست‌های دولت (بازرگان) اختلاف نظر داريم، اما اين اختلاف نظر موجب نمی شود كه از تصميمات درست و مثلا سخنان اصولی دكتر يزدی وزير خارجه دولت در امريكا حمايت نكنيم.

3- با اين تصفيه‌ها كه دردستگاه دولتی انجام می‌شود و هركس ريش می‌گذارد وتسبيح بدست می‌گيرد سرجايش می‌نشيند مخالفيم. دستگاه دولتی از بخشی از كادرهای فنی با ارزش كه طرفدار انقلاب اند ولی طرز تفكر ديگری دارند و حتی مسلمان هم هستند، ولی آنطور كه قشريون می‌خواهند نيستند محروم خواهد شد.

4- . خلق كرد الان(1358) درست 109 سال است كه دارد برای  خواست‌های خود می‌جنگد، خون می‌دهد. اين دُمل، اين زخم را بايد التيام داد. بايد راه حلی پيدا كرد كه اين خصومت و دشمنی تبديل بشود بدوستی خلق‌ها ، به اتحاد داوطلبانه خلق هايی كه با هم زندگی ميكنند . اين راه را ما همان اول پيشنهاد كرديم.

5- يادمان نرود كه 30 درصد صنايع آمريكا، 84 درصد صنايع ژاپن، بيش از 80 درصد صنايع اروپای غربی وابسته هستند به نفت خليج فارس. وابسته به 14 تا 16 هفته نفت خليج . يعنی اگر نفت خليج قطع بشود در حدود 80 درصد صنايع اروپا و ژاپن می‌خوابد. 

6- مناسبات ميان احزاب كمونيست اينگونه است كه در امور داخلی هم مداخله نكنند. ما هم اين امر را در ارتباط با حزب حاكم در افغانستان مراعات می‌كنيم و در عين حال از حكومت خودمان سئوال می‌كنيم كه آيا جبهه  اصلی انقلاب ما جبهعه عليه دولت كنونی افغانستان است؟ اين اشتباهی بزرگ نيست كه دشمن اصلی يادمان برود و جهت تمام مبارزه را برگردانند بطرف يك رژيمی كه او هم عليه امپرياليسم دارد مبارزه می‌كند؟

7- آنچه كه درباره منحل اعلام كردن حزب دمكرات كردستان ايران می‌توانيم بگوئيم اينست كه البته نمی تواند يك حزبی هم عليه دولت مبارزه مسلحانه كند و هم حزب علنی باشد. اما درعين حال با منحله اعلام كردن يك حزب، آن حزب منحل نمی شود. حزب توده ايران در اين مورد ركورد را شكسته است . چندين سال منحله بود ولی منحل نشد.

8- نخستين جبهه ائتلافی در ايران، پيش از يورش به دولت خود مختار آذربايجان و كردستان با حضور حزب توده ايران، حزب دمكرات كردستان ايران، فرقه دمكرات آذربايجان ايران و حزب ايران و حزب جنگل متعلق به مليون گيلان بوجود آمد.


حكومت سپاهی
ميوه تلخ 7 سال بريدن زبان
و شكستن قلم جنبش اصلاحات

بدنبال آشكارشدن اختلافات در جناح راست جمهوری اسلامی، در تدارك انتخابات رياست جمهوری و همچنين بيان آشكار تمايل و خواست فرماندهان سپاه پاسداران برای قبضه مديريت و هدايت كشور، از سوی راديو ايران كه در امريكا بصورت 24 ساعته برنامه پخش می‌كند، مصاحبه‌ای با سردبير نشريه راه توده انجام شد. اين مصاحبه كه توسط برنامه ساز اين راديو "مانوك خدابخشيان" انجام گرفت، شب گذشته به وقت محلی از راديو ايران پخش شد. متن اصلی اين گفتگوی راديوئی را بشنويد.

حزب توده ایران در سال 58 هشدار داد

مجلس خبرگان

ولایت فقیه

و شورای نگهبان

احیای سلطنت صفویه اینگونه طراحی شد

 درماه های اول پس از رفراندوم اعلام جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی مقالات تحلیلی بسیار مهمی در "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران منتشر شد. دراین مقالات هشدارها و حقایق تکاندهنده ای وجود دارد که ظاهرا در آن سال ها کمتر به آن ها توجه شده بود. این نکات و هشدارها، درعین حال نشان داد که از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح انحلال جمهوری و تشکیل حکومت به صورت توطئه آمیزی پی ریزی شده بود. سلب قدرت از مردمی که انقلاب کرده بودند و انتقال آن به چند فقیه دستچین شده، پیش بینی مجلسی به نام "خبرگان رهبری" که عملا نه درحد مجلس سنا، که در قامت مجلس حکام در نظر گرفته شده بود و بالاخره توطئه احیای سلطنت زیر لوای "ولایت" همه و همه در همان سال ها طراحی شده بود، اما در جنجال های نوبتی آن دوران این حرف های اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفت. حتی از جانب آن ها که امروز زیر ضربه قرار دارند و یا تصفیه حکومتی شده اند، اما در آن سال ها پیش بینی چنین روزهائی را نمی کردند. همان ها که فکر می کردند ولایت فقیه را برای آیت الله خمینی و احترام به او در قانون اساسی می گنجانند و یا می خواهند تزهای حکومتی او در نجف را اینگونه تبدیل به قانون اساسی در ایران کنند. تجربه و گذشت زمان نشان داد که درد و نظر آن ها امام کردن و ولی فقیه کردن آیت الله خمینی نبود، بلکه انحلال جمهوری و احیای سلطنت صفویه بود. اجلاس دو روز پیش مجلس هشتاد و چند نفره خبرگان، که دراکثریت نزدیک به مطلق آن روحانیون طرفدار سلطنت و خودکامگی و مدافعان ارتجاع مذهبی نشسته اند، عمق فاجعه ای را نشان داد که در سه مقاله منتخب "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران در سال 58 نسبت به خطر آن هشدار داده شده بود.

این سه مقاله را از اینجا کلیک کنید و بخوانید

 

چهار مصاحبه رادیوئی
که بتدریج روی سایت قرار خواهد گرفت

آنچه بر نگرانی ملی دامن می زند
تولید سلاح اتمی با اهداف نظامی است

هیچ ایرانی با دستیابی کشور
به تکنولوژی اتمی مخالف نیست

ما یقین داریم که در حساس ترین ارگان های حکومتی، کسانی سیاست های استراتژیک امریکا و انگلیس را پیش می برند و مقابله با اصلاحات و آن اوضاعی که امروز شاهد آن هستیم کاملا در راستای سیاست های استراتژیک امریکاست.

داشتن سلاح اتمی هرگز به معنای پیشرفت یک کشور نیست، همانطور که در پاکستان نیست. مجهز بودن به سلاح اتمی نیز هرگز به معنای تضمین ثبات و ادامه حیات یک نظام نیست، همانگونه که در اتحاد شوروی بعنوان بزرگترین زرادخانه اتمی جهان نبود.

در این جنگی که میان بزرگان درگیر شده و فعلا در سرزمین های دور با هم می جنگند، بزرگترین هنر ایران آن خواهد بود که به یکی از اهداف جنگی کشورهای بزرگ سرمایه داری تبدیل نشود و مشتی که آنها به صورت خود حواله می دهد بر سر ملت ایران فرود نیآید.

آنها که کاشف اصطلاح "اصلاح طلبان حکومتی" بودند و هنوز هم دست از این نام بر نمی دارند، هرم اوضاع کشور را با سر روی زمین قرار دادند. نیاز به اصلاحات وتحولات در خیابان هاست، بازتابش در حاکمیت متجلی است. مثل قبل از انقلاب درایران و مانند حوادث سیاسی در دیگرکشورهای جهان. ما اگر شاهد رکود در جنبش اصلاحات در متن جامعه شویم، خواهید دید که همین رکود، در صفوف حاکمیت و بقول شما" اصلاح طلبان حکومتی" هم بازتاب می یابد. همانگونه که جنبش اصلاحی در جامعه بخشی از حاکمیت را با خود به حرکت در آورد.

......................................................................

در هفته های گذشته، سردبیر نشریه راه توده منطبق با سیاست های مصوبه شورای سردبیری و سیاستگذاری این نشریه چند گفتگوی رادیوئی با "صدای ایران" در امریکا و رادیوئی بنام "فانوس" در سوئد داشته است. دراین مصاحبه ها، که نخستین آنها در نیمه اول ماه نوامبر انجام شده مسئله حکومت سپاهی، فراکسیون نظامی در مجلس هفتم، مسائل مربوط به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و نگاه ملی به این فعالیت، حوادث نجف و موضوعات دیگری طرح و به آن ها پاسخ داده شده است. راه توده خواهد کوشید این مصاحبه ها را بر حسب موضوعات مطرح شده در آنها روی سایت راه توده قرار دهد. آنچه که درادامه این مقدمه می شنوید بخشی از مصاحبه یک ساعته ای است که 17 سپتامبر با رادیو"فانوس" در سوئد انجام شده است.

آخرین نوشته های کیانوری

به خارج از کشور منتقل شد

این نوشته ها مربوط به ماههای
 آخر عمر
نورالدین کیانوری است

موسی - رحیممجتبی

جلادانی که شوهای تلویزیونی را ترتیب دادند

قائم پناه عامل نفوذی در رهبری حزب بود و بدستور

علی فلاحیان او را در قتل عام 67 اعدام نکردند!


ناصرسرمدی- مجتبی‌سوادكوهی- حسن رحيم پورازغدی
هويت واقعی 3 شكنجه گری
كه كيانوری ازآنها نام برده


-------------------------------------------------------------

دیدار 1980 کیانوری با رهبران آلمان دمکراتیک

ارتجاع درج.ا

بیشتر و بیشتر سازمان می یابد

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
از بیم مقایسه سلطنت با ولایت

حماسه داد

با سانسور مقدمه آن

درایران تجدید چاپ شد!
---------------------------------------------------------

توضيحی بر نوشته سايت بی بی سی پيرامون اعدام های 67

اين بيداد قضائی درج. ا

ازدل قتل عام67 بيرون آمد

 

                              ه.الف- بهاری

       ---------------------------------------------------------

 

 

شماره 127

 
 
 
 

بایگانی راه توده

 
 
 
 

گزیده هائی  

ازشماره های 1 تا 95   

 
 
 
 

اطلاعیـه ها

 
 

آذرخشـی کـه

  نـویـد

  شــد


 
 

 یاد مانده های رحمان هاتفی

 
 
 
 

مصاحبه ها

 
 
 
 

مقاله ها

 
 
 
 

صفحات اول راه توده

 
 
 
 

  تصاویر بالا

حاوی مطالب است  برای مطالعه آن ها را باز کنید

     
   
   
   

Email : anore@gmx.de