نورالدین کیانوری

محمدعلی عمویی

مریم فیروز

رحمان هاتفی

عباس حجری

  سیاوش کسرایی

   ف.م. جوانشیر

   احسان طبری

دوشنبه 28.10.1383 

مقالات برگزیده

سیاسی - تحلیلی

به روز شد

راه توده

تاریخ و اسناد

"مردم"

و "نامه مردم"

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

---------------------

اطلاعیه ها و اعلامیه های

حزب توده ایران از56 تا62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت
آنچه روی داد
-------------------

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

 سازمان نوید تبدیل شد

کتاب ها
اقتصاد سیاسی- ف.م. جوانشیر
تجربه 28 مرداد- ف.م. جوانشیر
واژه نامه سیاسی- امیر نیک آئین
فاجعه ملی

یادمانده ها و مصاحبه ها

نورالدین کیانوری
ـ آخرین دست نوشته ها
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه در ایران
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت نورالدین کیانوری
 مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری
احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی
 ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!
سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر
 رحمان هاتفی
ـ شکوفه ای در فصل دوست داشتن!
ـ دنیا دوباره باید فتح شود

دو انتخابات ریاست جمهوری

در ایران و امریکا

از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاصله گرفته ایم و جورج بوش، علیرغم همه کوشش ها و نرمش های احزاب و سازمان های مترقی امریکا – از جمله حزب کمونیست این کشور- در کاخ سفید ماند. آنها تلاش خود را متکی به واقع بینی علمی خویش کردند؛ اینکه نتیجه چه بود؛ به توازن نیروها و قدرت و امکان تاثیر گذاری بر افکار عمومی مردم امریکا بستگی داشت، نه در واقع بینی احزاب مترقی امریکا. آنها به وظیفه اجتماعی- تاریخی خود عمل کردند.

فاصله گیری از انتخابات امریکا و نتیجه آن؛ آیا می تواند به معنای مجاز بودن فاصله گیری از واقعیات و احکام خدشه ناپذیر مبارزات اجتماعی باشد؟

می توان در آن لحظه و شرایطی که توان دستیابی به هدفی بالاتر وجود ندارد، گرفتار خوش خیالی و یا عصیان شد و نسبت به آنچه که می توان گرفت تا پس از تصویب آنچه باقی مانده، نسبت به سازماندهی تلاش برای باز پس گیری آنچه از کف رفته را بی اعتناء بود؟ و بالاتر از آن؛ پیکار در راه آرمان والا تر را زمینه سازی نکرد؟

نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در گرو پاسخگوئی مردم، جنبش نارضائی از حکومت و پیشگامان اصلاحات از هر طیف و اندیشه مذهبی و غیر مذهبی به آن پاسخی هائی بستگی دارد که با دقت کامل به سئوالات بالا داده می شود. تمرکز ضروری و تاریخی همه نیرو، برای حفظ و تثبیت آن حداقلی که مقدور و ممکن است تا بتوان گام بعدی را برداشت.

مقاله " چپ ها و انتخابات امریکا" با هدف جلب توجه دقیق تر و ضروری تر به این ضرورت برگزیده ایم تا شاید نمونه ای شود برای درک شرایط و لحظه ای که جنبش مردم ایران در آن قرار دارد.


چپ آمريكا

چرا"كرى" را به

بوش ترجیح می داد!


مراسم یادبود کیانوری در تهران

یک لحظه نباید صحنه

عملی مبارزه را ترک کرد

اخیرا، متنی همراه با خبری کوتاه به راه توده رسیده است، که به موجب آن مراسم یادبودی برای زنده یاد نورالدین کیانوری دبیراول وقت حزب توده ایران در تهران برپا شده است. ما از جزئیات این یادبود اطلاع نداریم، آن چنان که از زمان دقیق برپائی این مراسم و هویت سخنرانان آن بی اطلاعیم. بخش هائی از سخنرانی، سخنران اصلی این مراسم به دست ما رسیده است که آن را با اندکی ویرایش منتشر می کنیم.      ادامه


 از هفته های گذشته

 

وحدت ناممکن اسلامی

وحدت تاریخی و ممکن ملی


مصاحبه رادیو ایران با سردبیر راه توده

شعار رفراندوم

درخدمت وحدت جنبش نه در جهت تفرقه آن!


رفراندُم

حاکمیت خود به سمت تحمیل آن از خارج پیش می رود


آمدن "هاشمی"

گامی به جلو یا خیزی به عقب؟


زنده باد رفراندم

اما از نوع سوم آن!


اقتدار25 ساله ای، که همچنان

به شکنجه و اعتراف متکی است


خاورمیانه بزرگ امریکا

به ایران کوچک ختم خواهد شد؟

 

 

راه توده

برخی یادداشت های روزانه زنده یاد نورالدین کیانوری

پیام دوم خرداد

با میخ آهنین هم نرفت

به گوش حاکمیت!

------------------------

پا برهنه ها و بیکاران

قربانیان

نئولیبرالیسم اقتصادی در جمهوری اسلامی

------------------------

از 16 آذر تا 18 تیر

image

 

        تیزابی

 

از آن طایفه ای بود

که یادشان ماندگار شد!

------------------------

نامه ها و نظرات

برخی دیدگاه های توده ای داخل کشور:

9 پرسش

که مردم منتظر

پاسخ آن هستند

------------------------

دوم خرداد

نفی گذشته ای بود که متاسفانه ادامه یافت

------------------------

جنبش اصلاحات سازمان نیافت

زیرا درک اجتماعی ـ علمی از آن وجود نداشت

ستون آزاد

مقاله ها و نوشته های

 تئوریک و تحلیلی

* گلوبالیزاسیون:

فصل دوم ـ اسیر دست گلوبالیزاسیون امپریالیستی، آیا سرمایه "اصلاح پذیر" است؟

  ترجمه: م. حجری

*جنگ و جهانی شدن:

فصل چهارم ـ پس از پایان ماموریت، پناهگاه طالبان در ایران در کجا آماده شده؟

 ترجمه: جعفر پویا

* فرار از تاریخ:

فصل هفتم ـ مارکسیسم یا آنارشیسم؟ تجدید نظر در تئوری و پراتیک مارکسیستی

  ترجمه: م. حجری

تماس با ما

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany