عبدالحسین آگاهی

دکتر احمد دانش اسماعیل ذوالقدر کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

هدایت اله حاتمی

انوشیروان ابراهیمی

رفعت محمدزاده

عبدالحسین آگاهی

دکتراحمد دانش

اسماعیل ذوالقدر

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

هدایت اله حاتمی

انوشیروان ابراهیمی

رفعت محمدزاده

آلبرت اینشتین:

سوسیالیسم

راه حل گریزناپذیر

راه توده

    

خزر

دریائی از نفت و توطئه درساحل ج. آذربایجان

انتشار یک کتاب، پرده ها را بالا زد

  آلبرت اینشتین

سالها"تحت پیگرد FBI"

-------------------

فصل جدید – جنگ و جهانی شدن

گذار کنونی جهان

به چه قیمت تمام خواهد شد؟

                 ترجمه جعفر پویا

------------------------

بخش جدید ـ "فلسفه را مردمی کنیم"

پای فلسفه

در قلاده سیاست

ژان پل ژواری - ارنود اسپیر

ترجمه و اقتباس" علیرضاخیرخواه"

------------------------

انقلاب نوین جهانی

استوار بر پایه های مادی- تکنیکی جهان واقعا موجود

تهیه وتدوین: ک. رحمانی

تاریخ و اسناد

"مردم"

و "نامه مردم"

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

اطلاعیه ها و اعلامیه های

حزب توده ایران از56 تا62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت
آنچه روی داد

-------------------

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

 سازمان نوید تبدیل شد

کتاب ها

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

مارکس و انگلس

دو فیلسوف نابغه

دوژورنالیست برجسته

------------------------

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟
جنگ و جهانی شدن

------------------------

فلسفه را مردمی کنیم  ترجمه علیرضا خیرخواه

بخش پنجم، پای فلسفه در قلاده سیاست

اقتصاد سیاسی- ف.م. جوانشیر

تجربه 28 مرداد- ف.م. جوانشیر

واژه نامه سیاسی- امیر نیک آئین

فاجعه ملی

یادمانده ها و مصاحبه ها

نورالدین کیانوری
ـ آخرین دست نوشته ها
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه در ایران
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت نورالدین کیانوری

 مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

 رحمان هاتفی
ـ شکوفه ای در فصل دوست داشتن!
ـ تیزابی، از آن طایفه ای بود که یادشان ماندگار شد!
ـ دنیا دوباره باید فتح شود                

 

 

آغاز مرحله "پس از ثبت نام کاندیداها"

دولت ائتلافی

درمقابل تمرکز قدرت

به هر قیمت باید ایستاد

شرایط، توازن نیرو، امکانات و خطرات پیش رو، تفاهم بر سر حداقل ها را به یک ضرورت تاریخی تبدیل کرده است. این که در خرداد 1376 این توازن چگونه بود؟ دراین 8 سال از همه ظرفیت ها استفاده شد یا نشد؟ اشتباهات کجا بود و یا نبود؟ اختلاف نظرهای داخلی چقدر عمل کرد؟ همه و همه مربوط به دیروز است. امروز باید "سخن از امروز" گفت و از تمرکز قدرتی که زیر شعار فاشیستی "مرگ بر ضد ولایت فقیه" لباس نظامی نیز برتن کرده جلوگیری کرد.

------------------------

ونزوئلا

شعله های انقلاب

روی چاه های نفت

هوگو چاوز

------------------------

امریکای لاتین

انقلاب زیر گوش امریکا

رفاه ملی و سوسیالیسم خودگردان

بیش از بمب اتم امریکا را می ترساند

------------------------

موسسه سنجش "ایبروامریکا"

3 رهبران محبوب

مردم در امریکای لاتین

راه توده

دوشنبه 26.02.1384 به روز شد

----------------------

شکوفه های خونین

در آن بهار پس از کودتا

وارطان سالاخانیان

کوچک شوشتری

------------------------

افراشته

امان از

مرگ زود هنگام

سفت بگیر،

پیرشوی!

ای رئیس الوزرا تا اینجا

یک کمی داده ای امید به ما

ملت اینرا از تو می خواهد و بس

نگذاری قدمی پای به پس

شل نیایی که طرف عیار است

حیله گر هست و جنایتکار است

واسطه، ماسطه اصلا نپذیر

شل نیا جان داداش سفت بگیر

نفتخواران نسیم عیار

کارشان هست هزاران اطوار

دل آقای ترومن تنگه

بهر این نفت دلش می شنگه

ترومن هست برای خودشست

اهل فن هست برای خودشست

خیلی هم باشه رئیس جمهور

خیلی هم باشه به شغلش مغرور

به کسی حق دخالت ندهی   

آقا جون ما را خجالت ندهی

مرده شورش ببرد با پیغام  

نکنی بر سر پیغام اقدام

انگلیس آبرویش رفته به باد

سه طلاقه است و محلل می خواد

ملت ما به شما بار دگر

آنچه گفته است بگوید از سر:

                                  

خواهی ار قابل تقدیر شوی

شل نیا، سفت بیا، پیر شوی!

 از هفته گذشته

جنایتکاران دهه 60 زندان ها،

 حالا قاضی شده اند!

قوه قضائیه

دردست اعضاء افغانی و عراقی القاعده است

------------------------

تیزابی در شکنجه گاه

هیچ جنایتی

تا ابد پنهان نمی ماند

------------------------

بخش چهارم ـ فلسفه را مردمی کنیم

مارکسیسم

کلید درک خلاق جهانی که آن

  را می شناسیم و می سازیم

ژان پل ژواری - ارنود اسپیر

ترجمه و اقتباس" علیرضاخیرخواه"

------------------------

ستون آزاد

مقاله ها و نوشته های

 تئوریک و تحلیلی

*مارکسیسم و بلیواریسم

  ترجمه: ش. م. بهرنگ

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

  ترجمه: علیرضا خیرخواه

*به گلوله بستن مغزها! خردستیزی مدرن و دفاع از خرد

  ترجمه: ش. م. بهرنگ

* مبارزه با گلوبالیزم از مبارزه ضد امپریالیستی یک لحظه نباید جدا شود

  ترجمه: ک.رحمانی

تماس با ما

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany