خسرو روزبه

سروان مدنی سرهنگ مبشری سرهنگ سیامک

مرتضی کیوان

ستوان یکم افراخته

سرگرد وزیریان

سروان شفا

خسرو روزبه

سروان مدنی

سرهنگ مبشری

سرهنگ سیامک

مرتضی کیوان

ستوان یکم افراخته

سرگرد وزیریان

سروان شفا

نازیسم بومی

از وقایع آلمان کپی شده

 و در ج.ا پیاده می شود

راه توده

  49 

چه کسانی باید شرم کنند؟

فیلم سخنرانی گنجی

در کنفرانس برلین

28 مرداد

حزب چوب غفلت را خورد

ملیون چوب خوش خیالی را

رحمان هاتفی

--------------------
امريكا، ايران را
ناكازاكی می کند؟
اومانيته - ميشل گويو
-------------------------------

پیش از اسلام - پس از اسلام

قیام های مردمی در ایران

ونقش آفرینی مذهب درآنها

--------------------

جنبش سندیکایی در ایران(2)

خدمتگزاران همیشه درصحنه

استبداد و خودکامگی در ایران

مهدی کیهان
--------------------

آزادی ستیزان

در برابر انقلابی که

شعار آن "آزادی" بود

--------------------

تاریخ یکصد ساله احزاب چپ...

کارگران و دانشجویان

علیه استبداد و فاشیسم

تاریخ جنبش دانشجوئی ایران به سال

 1306 و اعتصاب شاگردان مدرسه

 دارالفنون باز می گردد.

عبدالحسین آگاهی

(6 ـ فصل پایانی)

--------------------

شبح بیکاری برفراز

نظام سرمایه داری

--------------------

گرمسیر

سیاوش کسرایی

عشق پرستوی پرگشا به همه سو است
عشق پیام آور بهار دلاراست
حیف كه از سرزمین سر گریزا است
روزی همراه بادهای بیابان
بال سیاه سپید سینه پرستو
می رسد از راه
ولوله می افكند به خلوت هر كو
سرزده بر بامهای كاگلی ما
بال فرو می كشد به جستن لانه
می ریزد پایه ای به قالب یك جان
می سازد لانه با هزار ترانه
می آید می رود تلاش و تكاپوست
مرغ هیاهوگر بهار پرستوست
روزی هم در غروب سرد كه روید
لاله پر گستر كرانه مغرب
چلچله ها می پرند از لب این بم
بال كشان دور می شوند از این شهر
داغ سیهه می نهند بر ورق شام

دوره اینترنتی ـ شماره 49

دوشنبه 24.05.1384 به روز شد

-------------------

52 سال

حاکمیت "28 مرداد" در ایران

 

 

هرگاه نظامی ها شور مردم برای دانستن و بدست گرفتن سرنوشت خویش را در پای قدرت قربانی کرده و از تمرکز آن دفاع کرده اند، 28 مرداد شده است.

آن لحظه که گلوله نظامی ها سینه مردم را شکافته و خون به دیوارها شتک زده 28 مرداد فرا رسیده است.

آن دوران که یک تن سخن می گوید و کسی را جز او اجاره سخن نیست، دوران 28 مرداد است. جدائی صفوف مردم از هم، یعنی 28 مرداد، از نفس افتادن مجلس و سینه به سینه شدن آن ها که خانه ملت را اشغال کرده اند با مردم، همان 28 مرداد است. وقتی مردم به حاشیه رانده می شوند و بیگانه از دیوار و حصار کشور بالا آمده و بر نفت و هر آنچه ملی است چنگ می اندازه 28 مرداد فرا رسیده است. درهای زندان ها که وقتی گشوده می شود و روزنامه ها بسته، کودتای 28 مرداد شده است. بله قربان گویان و دست بوسان وقتی به حاکمیت می رسد و در جلد هویدای 14 ساله فرو می روند، یقین بدانید 28 مرداد شده است. زمانی که قاضی همان میرغضب است و میرغضب قاضی، 28 مرداد یکبار دیگر تکرار شده است. آنگاه که نظامی ها که تحکم کردند و میدان دار شدند و اندیشمندان بی شیله پیله خانه نشین، ما به 28 مرداد رسیده ایم. القاب وقتی جلوی اسم بزرگ قدرتمندان نشست، دروغ و حیله اساس حکومت شد و ژنرال ها با هم در مسابقه مدال و نشان و عنایت قدرت با هم رقابت کردند از 28 مرداد گذشته ایم....

اینچنین است که کودتای 28 مرداد، یک سالگرد نیست، یک رویداد نیست، واقعه ای دردناک نیست، بلکه معیارهای شناخت یک نظام، یک حاکمیت است. به همین دلیل 28 مرداد هنوز و همچنان در ایران حاکم است.

با این مقدمه آلبومی را ببینید که نه از واقعه و رویدادی در سال 1332، که از سرگذشتی 52 ساله سخن می گوید. از 28 مرداد به مفهومی که در بالا نوشتیم. با اتم و بی اتم، با روحانیون و بی روحانیون، با ریش و یا بدون ریش ماهیتی که نام ها تداعی می کنند و زمینه های عینی در جامعه دارند تغییر نمی کنند. "28 مرداد" نامی برای ماهیت و شیوه حکومت است.     ادامه

--------------------------------------------------

آیت الله کاشانی این بود؛ نه آنکه درج.ا مدعی اند

تاریخ را در جمهوری اسلامی به روایت هائی آلوده اند که در ستیز است با واقعیات. چندین و چند موسسه تحقیقاتی و تاریخ نویسی در جمهوری اسلامی برای همین آلوده سازی برپا شدند که همچنان مشغولند. از دگرگون سازی رویدادها با اهداف حکومتی- مذهبی در کتب درسی تا انتشار صدها کتاب با همین هدف و در باره رویداهای مهم تاریخی. نه تنها تاریخ معاصر، که حتی تاریخ کهن ایران. همه این تحریف ها زیر پوشش دفاع از اسلام و روحانیت صورت گرفته است و صد البته که در پشت آن اهداف سیاسی نیز دنبال شده اند. نقش مخرب و تروریستی فدائیان اسلام  ستوده شد، 15 خرداد تحریف شد، جنبش ملی شدن نفت به سود آیت الله کاشانی مصادره شد، از آیت الله مرتجعی نبام "مجلسی" شیخ الشیوخ دربار خونریز صفویه بود تجلیل شد، آیت الله خشک اندیشی بنام شیخ فضل الله نوری، انقلابی شد، فلسفی واعظ بر صدر نشست و تاریخ نویس شد و... پالایش تاریخ ایران از این تحریفات، از جمله دشواری های نسل های آینده ایران خواهد بود. پیرامون 28 مرداد ونقش آیت الله کاشانی و فلسفی واعظ در آن کاملا خلاف عکسی که می بینید تاکنون تبلیغ شده است. این سند حجتی است در رد آن ادعاها. آیت الله کاشانی نه تنها با سرلشکر زاهدی عامل کودتای 28 مرداد همراهی کرد، بلکه پس از کودتا نیز با آن همراه شد، تا لحظه ای که کودتاچی ها دیگر به وجودش نیاز نداشتند و تبدیلش کردند به "سید کاشی". این عکس با همان شرحی که در زیر آن می خوانید در شماره 19 مجله ترقی به تاریخ مهرماه 1332 و در صفحه 21 این مجله منتشر شده است. یعنی حدود دوماه بعد از کودتا. در ردیف جلو شعبان جعفری زیر پای آیت الله کاشانی نشسته است. او نیز خود را فدائی اسلام می دانست.( تاریخ به ورایت مطبوعات، واقعا خواندی است!)

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن

 

فلسفه را مردمی کنیم  

فروپاشی

سوسیالیسم ناتوان در

حل تضادهای درونی خود

(11)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
 

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

  بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 
           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany