حیدر عمواغلی

دکتر تقی ارانی سلیمان میرزا لاهوتی

علی علوی

سیدجعفر پیشه وری

فرخی یزدی

کامبخش

حیدر عمواوغلی

دکتر تقی ارانی

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

علی علوی

سیدجعفر پیشه وری

فرخی یزدی

عبدلصمد کامبخش

دمکراسی

رهائی انسان

از رویا تا واقعیت

راه توده

  51 

جنبش سندیکائی در ایران

اعتصابات کارگری

در 25 سال استبداد کودتائی

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

1400 سال مبارزه

اسلام ایرانی- اسلام عربی

(3)

--------------------

بازتاب مذهبی بحران اقتصادی و بیکاری

گریز اروپائی ها از

پرداخت مالیات به کلیسا

--------------------

انتخابات زود هنگام

حادثه ای چنان مهم

که آرایش سیاسی آلمان

را دستخوش دگرگونی کرده

--------------------

3 سپتامبر1969- سالگرد خاموشی او

هوشه مین

انقلابی فراموش نشدنی

--------------------

انسان مسخ شده ای

که سرمایه داری

تحویل می دهد

ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ

(5)

--------------------

بولیوی به جبهه چپ

امریکای لاتین وصل خواهد شد؟

انتخابات در بولیوی

جنبش مردمی و اعتراضی دوران اخیر بولیوی که در خیابان ها شكست ناپذیر بنظر می رسید، اكنون در انتظار صدور حكمی است که 4 دسامبر از صندوق های رای بیرون خواهد آمد. روزی كه آنان برای انتخاب رییس جمهور، مجلس و استاندارن به پای صندوق رای خواهند رفت. با این انتخابات دوران انتقالی كه پس از بركناری مزا و رئیس پارلمان و با انتصاب ادواردو رودریگز رئیس دیوان عالی بعنوان رییس دولت آغاز شد پایان خواهد یافت.

رهبر اپوزیسیون، اوا مورالس،  امیدوار است كه "نخستین رییس جمهور بومی بولیوی شود. دو نامزد دست راستی یعنی رئیس جمهور سابق و یک وزیر سابق میكوشند سد راه این پیروزی شوند و خود به کاخ ریاست جمهوری راه یابند.

اکنون سئوال بزرگ در سراسر امریکا لاتین اینست: بولیوی نیز با انتخاب رئیس جمهوری متمایل به چپ عملا به دایره ونزوئلا، اروگوئه، مکزیک و آنسوی آب، کوبا خواهد پیوست؟

--------------------

زندان شب يلدا

هوشنگ ابتهاج

چند این شب و خاموشی؟ وقت است كه برخیزم وین آتش خندان را با صبح برانگیزم
گر سوختنم باید افروختنم باید
ای عشق یزن در من كز شعله نپرهیزم
صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد
تا خود به كجا آخر با خاك در آمیزم
چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صد زلزله برخیزد آنگاه كه برخیزم
برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش
وین سیل گدازان را از سینه فرو ریزم
چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم
چون خشم رخ افزود در صاعقه آویزم
ای سایه ! سحر خیزان دلواپس خورشیدند
زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم

دوره اینترنتی ـ شماره 51

         دوشنبه 07.06.1384        -------------------      آرشیو شماره های گذشته

 

میخ دو سری که برای پهن کردن سفره استبداد تحمل نمی کنند

مانورهای دولت جدید

با دلارهای نفتی باد آورده

مجله ترقی، در دهه 30 و بویژه پیش از کودتای 28 مرداد نشریه ای بود سیاسی اما غیر وابسته به احزاب و حتی کمی مستقل از دربار شاهنشاهی. حرفه ای ترین خبرنگاران و روزنامه نگاران غیر حزبی در این نشریه کار می کردند. عنوان بالا، از جمله عناوین گزارش تاریخی و دنباله داری بوده که در سال 1331 این نشریه منتشر می کرده است. این عنوان مربوط به گزارش شماره 18 اسفند 1331 این نشریه است.

--------------------------------------------------

این آغاز یک خودکامگی جدید(سلطنت) بود و تمرکز قدرت در دست یک تن. ابتدا با فریب سیاسیون و مذهبیون برای نشستن بر "تخت" قدرت و سپس تصفیه و سرکوب توام با تسویه حساب های شخصی کسانی که او را بر تخت سلطنت نشانده بودند. آن را که حسابش پاک باشد، از محاسبه مردم باکش نیست؛ و خودکامگان همیشه حسابشان ناپاک بوده و از آزادی بدان دلیل وحشت داشته اند که در صورت تن دادن به آن، باید به مردم حساب پس بدهند.

آنچه امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، همین است: تمرکز قدرت و استبداد گسترده تر!

اما، هیچ استبداد و تمرکز قدرتی به خودی خود معنا نمی دهد. استبداد و تمرکز قدرت نیز برای اهداف اقتصادی و سیاسی طبقات است، گرچه در ابتدا با بهانه ها و شعارهائی باشد که رهبر جمهوری اسلامی می دهد و یا سخنانی باشد که رئیس جمهور او می گوید. از دل این سخنان و شعارها بسیار زودتر از آنچه تصور شود، دفاع از ساختار اقتصادی- طبقاتی آشکارخواهد شد، که بی شک با منافع ملی و توده مردم ایران در تضاد است. داستان انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، همین داستان است. داستان تمرکز قدرت!       ادامه

--------------------------------------------------

سال های محاصره سیاسی دربار شاهنشاهی

سال های دهه 30 و 31 و نیمه اول سال 32 شباهتی باورنکردنی به سال های جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی دارد. چند خیز کودتائی که سرانجام کودتای 28 مرداد از درون آن بیرون آمد، ترور حکومتی، نقش مخرب ارتجاع مذهبی، فعالیت شبکه های جنگ روانی علیه دولت مصدق و جنبش نفت، پیوند دم افزون شاه با ارتش و سستی مصدق در پیوند سازمانی با مردم، جنبش تاثیر گذار و مترقی دانشجوئی و سندیکائی، شکل گیری سازمان های زنان، فرهنگیان، پرستاران، گسترش مطبوعات و جهش کیفی روزنامه نگاری درایران، اتحادیه های صنفی و گاه سیاسی روزنامه نگاران و چاپخانه ها و...در کنار کشاکش بی وقفه میان دولت مصدق و دربار شاهنشاه و شخص شاه که مانند پدرش معتقد بود میخ حکومت باید یک سر باشد تا بر زمین فرو رود، درآن دو سال و نیم به اوج خود رسید. آنچه که درباره جنبش دانشجوئی و عکسی که می بینید میتوان گفت، آنست که یکپارچگی و انسجام سیاسی این جنبش در برابر توطئه های دربار شاهنشاهی مهم ترین برجستگی آن بود. زبان ساده و مردمی این جنبش و پرهیز از گنده گوئی هائی ها و پرگوئی هائی که در جمهوری اسلامی رایج شده و همچنین سمت گیری استقلال طلبانه و آزادیخواهانه این جنبش که با شعارهای عدالت خواهانه همراه بود، از دیگر خصوصیات جنبش دانشجوئی در آن سالهاست، والا روش ها و شیوه های مبارزاتی چندان تفاوتی با همین روش ها در جنبش دانشجوئی در 8 سال اصلاحات نداشت: تظاهرات، تحصن، اعتصاب و....

این نمونه ای از نوع بهره گیری از همین روش های مبارزاتی توسط جنبش دانشجوئی و پیوند خانواده دانشجویان با این جنبش است. (11 اردیبهشت 1331- دانشگاه تهران و دادگستری تهران)

--------------------------------------------------

مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده با NITV

کابینه و مجلس نظامی - امنیتی

مجری سیاست نظامی - اتمی

 

بخش اول

بخش دوم

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن
 

فلسفه را مردمی کنیم  

فروپاشی

سوسیالیسم ناتوان در

حل تضادهای درونی خود

(11)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

 
 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany