هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش علی گلاویژ هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس

هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش

علی گلاویژ

 هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس فردین

سندیکا و اتحادیه

دو سنگری که کارگران ایران

از آن محروم مانده اند

راه توده

  52  

اجازه تحریف به ج.ا نباید داد

جنبش های اجتماعی

برگهای زرین تاریخ ایران

دوره اینترنتی ـ شماره 52

 دوشنبه 14.06.1384     -------------------      آرشیو شماره های گذشته

خاوران

یعنی کودتای سال 67

سخن بسیار دقیقی را فریبرز رئیس دانا، در پایان مراسم جمعه گذشته در گفتگو با رادیو برابری گفت که اگر عقلی در کار طراحان توطئه علیه خاوران باشد به گوش جان باید بشنوند. او گفت: گیرم که اینجا را صاف کردید و جاده کشیدید و یا هر بلائی که دلتان خواست بر سر آن آوردید، با قلب مردم چه می کنید؟ مگر نام و یاد افسران توده ای را که شاه اعدام کرد و در فاصله کمی از همین خاوران، در مسگرآباد زیر خاک کرد، فراموش شد، که نام و خاطر آن ها که در خاوران خفته اند فراموش شود؟

چرا از تاریخ درس نمی گیرند؟

این، شاید تا سال ها، تنها سخن توده ای ها بود که در سال 67 در ایران، علیه انقلاب کودتا شد. کودتا که حتما نباید به سبک 28 مرداد و یا کودتای نظامی ها در شیلی باشد! کودتا در ماهیت این اقدام است. مگر در هر کودتائی، کودتاچیان در اولین قدم چه می کنند؟ جنبش مترقی را سرکوب می کنند، فعالان این جنبش را به زندان می برند و اعدام می کنند، قدرت را به سود فاسدترین سیستم اقتصادی تثبیت می کنند.

با آن انقلاب عظیم با کودتاهای مرحله ای و گام به گام به مقابله برخاستند و قتل عام سال 67 یکی از این گام های کودتائی بود. خاوران داغ همیشه تازه این کودتاست. قتل عام زندانیان سیاسی، برکناری آیت الله منتظری، خانه نشین کردن و گوشه نشین شدن آیت الله خمینی، تبدیل احمد خمینی به ماشین امضای توطئه های کودتائی به نام پدر، تغییر قانون اساسی و گام بلند ولایت مطلقه برای احیای نظام سلطنتی در ایران، سلطه نظامی ها بر ارکان سیاسی- اقتصادی و پیوند آنها با سرمایه داری بزرگ تجاری کشور، از منبر به زیر کشیدن بقایای روحانیونی که دلی با انقلاب داشتند و در ترورها کشته نشده بودند و از منبر بالا رفتن امثال مصباح یزدی، حائری شیرازی، احمد جنتی و... اینها اگر کودتا نیست، نامش چیست؟

دو هشت سال، 16 سال گذشت و تازه امروز به این نکته پی برده اند، که سمبل ارتجاع آیت الله خمینی نبود، که او خود اتفاقا از قربانیان بزرگ ارتجاع بود. امروز تازه فهمیده اند که او چرا می گفت: "جمهوری اسلامی" و نه "حکومت اسلامی". چهار دوره ریاست جمهوری باید طی می شد، تا هوشیار شوند و ببیند که سکان داران حکومتی در زمان حیات آیت الله خمینی چگونه در انزوا قرار گرفته و بازگرداندن آنها به قدرت یک اصلاح است و برای اصلاح یک ضرورت.   ادامه

--------------------------------------------------

پلاتفرم چپ

در انتخابات مهم آلمان

"حزب چپ" در برنامه خود خواهان تغییر كامل منطق و سمتگیری های كنونی اقتصادی شده است كه ائتلاف سوسیال دمكرات ها و سبزها در این كشور به اجرا گذاشته اند و به گفته این حزب به "بن بست نئولیبرال" انجامیده است. حزب چپ خواهان آن شده كه سمتگیری های اقتصادی و قانونی در مورد رفرم بازار كار بطور كامل تغییر كند و قانون موسوم به "هارتز4" ملغی گردد، قانونی كه به گفته این حزب به غارت بیكاران منجر شده، و با گسترش ناامنی شغلی بیكاران را ناگزیر می كند كه هر شغلی را بپذیرند، زیرا در غیر این صورت حقوق خود را از دست خواهند داد.      ادامه

--------------------------------------------------

مصاحبه  سردبیر راه توده با NITV

مشهد چه خبراست؟

چرا ترور می کنند؟

بدنبال ترور دو قاضی و همچنین سفرهای پیاپی مقامات جمهوری اسلامی به شهر مشهد، تلویزیون NITV سلسله گفتگوهائی را با فعالان سیاسی در ارتباط با همین دو مسئله انجام داد، که آنچه را می شنوید پاسخ های سردبیر راه توده به این پرسش هاست. پس از این گفتگو، هاشمی رفسنجانی راهی مشهد شد.

 

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

آغاز انتشار

ماتریالیسم دیالکتیک

دردوره اینترنتی راه توده

آئین نیک " دانستن"-

 با یاد همیشه زنده " نیک آئین"

--------------------

نامه ها و نظرات

دو نامه

بهای سنگینی که برای

چپ گرائی داده ایم!

--------------------

رواج جعلیات

زیرعنوان "مارکسیسم"

و. پ.اگوردنیکف( پروفسور و دکتر علوم فلسفه)

ترجمه و تلخیص: ک. رحمانی

--------------------

دیکتاتوری سرمایه

در آن سوی دمکراسی

ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ

--------------------

غزه

عقب نشینی اسرائیل برای تهاجم

--------------------

اومانیته

سنی های عراق

داورنهائی

قانون اساسی جدید

حسن زروكی

--------------------

خوانته ها رفتند

چه گوارا ماند

--------------------

کوبا - ونزوئلا

انقلاب دست انقلاب

ارتجاع دست ارتجاع

را در جهان می گیرد

--------------------

ونزوئلا

خواب آشفته

رامسفلد- گوندولیزا

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

  (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن
 

فلسفه را مردمی کنیم  

مهر و نشان طبقه حاکم را

بر پیشانی کارگران ببینید

(12)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

 
 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany