هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش علی گلاویژ هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس

هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش

علی گلاویژ

 هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس فردین

سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران

مشی و تاریخ حزب را

ازنوبه میان مردم ببریم!

راه توده

  56  

وبلاگ الماسها

از این یار 64 ساله

جدایی ناممکن است

دوره اینترنتی ـ شماره 56

 دوشنبه 11.07.1384     -------------------      آرشیو شماره های گذشته

استراتژی انزوای ایران

ستون پنجم امریکا و انگلستان

در ایران سرگرم مانور است

در هفته ای که گذشت( از دوشنبه گذشته تا این دوشنبه) مردم ایران حوادث و رویدادهای مهمی را شاهد بودند، چه در عرصه جهانی و چه عرصه داخلی. سخن بر سر رویدادهائی است که با ایران در ارتباط است و دولتمردان و کارگزاران حاکمیت در آن ها نقش داشته اند. بی شک در عرصه بین المللی، حضور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد، بعنوان رئیس جمهوری یک کشور 70 میلیونی و صاحب بزرگترین ذخائر نفتی دارای اهمیت بود و در عرصه داخلی، آشکار شدن باز هم بیشتر اختلافات در حاکمیت به ظاهر یکدست و نمایش های ماجراجویانه در اطراف سفارت انگلستان. نمایش هائی که ارتباط مستقیم داشت با موضع گیری های احمدی نژاد در امریکا.

این که حرف های ناپخته و شعاری احمدی نژاد چقدر اهمیت داشت و پیشنهادهای مطرح شده او عملی هست یا نیست؟، سرنوشت پرونده اتمی ایران به کجا خواهد انجامید؟ و یا سرانجام اختلافات درون حاکمیت گویا "یکدست" چگونه رقم خواهد خورد؟، به جای خود بسیار مهم و قابل طرح و بررسی است. نه تنها قابل طرح و بررسی است، بلکه، از جمله پایه های تحلیل و تفسیرهای ما از مسیر رویدادهای ایران است، اما در این یادداشت کوتاه، به نکته دیگری می خواهیم اشاره کنیم. به همسوئی برخی رویدادهای داخل کشور با سیاست های امریکا و انگلستان، علیرغم شعار مرگ برامریکا و مرگ بر انگلستان. به سخنی دیگر، بحث بر سر نفوذ پر قدرتی است که سازمان های اطلاعاتی امریکا و انگلیس توانسته اند در صفوف خط دهندگان و مجریان ماجراجوئی ها بدست آورند و بنظر ما سر نخ ها عملا در دست آنهاست.

زمینه های حمله نظامی به ایران، که برخلاف برخی خام اندیشی ها، غارتگرترین بخش حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی و یا حتی خود جمهوری اسلامی را نخواهد برد، بلکه نوکران مستقیم امریکا را از پشت پرده مافیای حاکم در جمهوری اسلامی بر مسند اقتدار نظامی و سیاسی خواهد نشاند، از جمله، از درون همین ماجراجوئی ها شکل خواهد گرفت. امید و تلاشی که بعنوان خنثی سازی هدف نهائی امریکا باید مرکزی ترین نقطه سیاست جنبش ملی ایران باشد. کسانی که زمینه این حمله را فراهم می کنند، بزرگترین جنایتکاران و خائنین به منافع ملی کشور شناخته خواهند شد، اما کنار نشستن تا قضاوت تاریخ در باره این خیانت و جنایت، خود غفلتی است که قضاوت تاریخ در باره آن نیز بی رحمانه خواهد بود.

بر همین اساس است که باید گفت: آنها که رهنمود معاون وزارت امور خارجه امریکا برای تحمیل انزوای بین المللی و زمینه سازی حمله نظامی به ایران را در روزهای اخیر، با تظاهرات مسلحانه و مضحک در برابر سفارت انگلستان فراهم می کنند، دانسته و ندانسته عامل اجرای فرامینی شده اند که دست های پنهان در پشت صحنه، - اتفاقا همسو با انگلستان و امریکا و نه در مقابله با آنها - صادر کرده اند.

بخوانید:

 نیکلاس برنزمعاون وزارت خارجه آمریكا گفت: «در چند هفته و چند ماه آینده یك استراتژی بلند مدت و صبورانه داریم و آن منزوی‌‏ كردن ایران، تضمین فشارهای بین‌‏المللی بر ایران و گردآوردن ائتلاف بین‌‏المللی بر ضد ایران است، همان ‌‏گونه كه در مقابل كره‌‏شمالی عمل كردیم.»

حال مرور کنید تظاهرات مشکوک در برابر سفارت انگلستان در ایران را، که صرفا زمینه ساز تبلیغات جهانی علیه ایران است و کوچکترین نیروی مقاومت مردمی را در برابر حمله نظامی به ایران بر نمی انگیزد. هم صادق ترین عناصر حاکمیت و هم مردم می دانند که سال های اول انقلاب به تاریخ پیوسته است، همچنان که سال های اولیه جنگ 8 ساله. بنابراین، چنین صحنه سازی هائی، که در قم و اصفهان نیز به اشکال دیگری( تمرین جنگی روی 33 پل اصفهان و همایش های رزمی طلاب مصباح یزدی در قم) تکرار شده، در خدمت همان استراتژی است که معاون وزارت خارجه امریکا گفته است. کم دانی توام شده با طبع ماجراجوی دولتی که احمدی نژاد تشکیل داده، یکسوی فاجعه و رخنه ایست که حوادث هفته اخیر در تهران و قم و مشهد ، سوی دیگر آنست. و این هر دو، در خدمت استراتژی بیان شده از سوی معاون وزارت خارجه امریکا.

----------------------------------------

تاریخ به روایت مطبوعات

از کودتای 28 مرداد، تا حمله نظامی به ایران

این پسربچه، همانگونه که روی عکس نوشته شده "مهدی عبد خدائی" است و عامل ترور ناتمام دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه شریف و میهن دوست دکتر مصدق. آن اسلحه را، مصباح یزدی های دهه 30 در همین سن و سال بدستش دادند و گفتند ترور دکتر فاطمی یک اقدام انقلابی است. مدتی زندانی شد و سپس آزاد. نظیر ماجرای زندان و آزادی"سعید عسگر" عامل ترور "سعید حجاریان". در جمهوری اسلامی- البته جمهوری دوم و پس از درگذشت آیت الله خمینی- بر صدر نشانده شد. یعنی شد رهبر فدائیان اسلام! همان دستی که عبدخدائی را در جمهوری اسلامی کرده رهبر فدائیان اسلام، امروز نسل جدید اما حکومتی ترور و قتل را سازمان داده است. اگر ترور فاطمی اقدامی انقلابی بود، ترور حجاریان و صحنه سازی های این روزها در اطراف سفارت انگلیس در تهران نیز انقلابی است. پشت ترور فاطمی، دست انگلیس پنهان بود و عبد خدائی ها بازیچه. با این تجربه تاریخی، باز هم باید تردید کرد که پشت حوادث کنونی هم دست های دیگری پنهان است که بسیج دانشجوئی را انداخته جلو و پشت آن کمین کرده است. زمینه کودتای 28 مرداد آنگونه فراهم شد، زمینه حمله نظامی به ایران در دولت احمدی نژاد همینگونه فراهم نمی شود؟

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

شب بزرگداشت
در خانه
محمدعلی عموئی

--------------------

عروج فاشیسم در آلمان

دزد سوم

میوه اختلافات کمونیست ها

و سوسیال دمکراتها را چید

(7)

نوشته پی یر آنجل ترجمه علیرضا خیرخواه

--------------------

انگلس و جوامع خاور زمین

خداشاهی در ایران

و ریشه های استبداد

و زمینداری شاهان

احسان طبری

(2)

--------------------

صفحاتی از تاریخ حزب توده ایران

عبدالصمد کامبخش

عبدالصمد کامبخش

سیاست ملی

حزب توده ایران

در مجلس شورای ملی

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک - امیرنیک آئین

ایران

چند قرن نبرد فلسفی

میان روشنفکران و مرتجعان

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

خیانت به کشور

همیشه با یورش به

حزب توده ایران همراه بوده

--------------------

نروژ

گردش به چپ، در یگانه

کشور نفت خیز اروپا

--------------------

آموزش گاردهای شخصی

برای اعزام به عراق

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany