حیدر عمواوغلی

سلیمان میرزا کریم نیک بین دکتر تقی ارانی

ابوالقاسم لاهوتی

علی علوی

سیدجعفرپیشه وری

عبدالصمد کامبخش

حیدر عمواوغلی

سلیمان میرزا

کریم نیک بین

دکتر تقی ارانی

 ابوالقاسم لاهوتی

علی علوی

میرجعفرپیشه وری

عبدالصمد کامبخش

استبداد و اتم خواهی

دربرابر ملی شدن نفت

راه توده

  57 

ایران و تاریخ آن

از نگاه مارکس و انگلس

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

گزارشی از اعدام های 67 اهواز

نفرت مردم

ازآنها که لعنت آبادها

 به یادگارگذاشته اند

رحمان بهمنی

--------------------

آلمان1931

سوسیال دمکراتها مرعوب

کمونیست ها مبهوت

فاشیسم پیروز میدان

(8)

نوشته پی یر آنجل ترجمه علیرضا خیرخواه

--------------------

دنیا - شماره 4 سال 1347

صفحاتی از تاریخ حزب توده ایران

64 سال وحشت ارتجاع

از سایه حزب توده ایران

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

مُهر اعلام "غیرقانونی"

بارها روی پرونده

حزب توده ایران نشسته

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک

امیرنیک آئین

جهش بزرگ

علمی- فلسفی قرن19

--------------------

فرانسه پیشگام است

جنبش اعتصابی

دراروپا سراسری خواهد شد؟

--------------------

اعتصاب عمومی در بلژيك

جنبش واحد کارگری

دراروپای واحد نئولیبرال

هفته اول اکتبر با اعتصاب سراسر در فرانسه پایان یافت و هفته دوم اکتبر با اعتصاب سراسری در بلژیک. روز جمعه گذشته، بدعوت بزرگترين سنديكای كارگری بلژيك سراسر اين كشور در اعتصاب عمومی فرو رفت. در نتيجه اين اعتصاب قطارها، اتوبوس‌ها، ادارات پست، بانك‌ها، مدارس، مغازه‌های بزرگ و زنجيره‌ای تقريبا در همه جا بطور كامل از كار افتادند يا تعطيل شدند. در دروازه‌های ورودی شمال بروكسل دسته‌هايی از كارگران اعتصابی با بستن اتوبان مانع ورود اتومبيل‌ها به پايتخت بلژيك و اروپای واحد شدند. مذاكره پليس با اعتصابيون برای باز كردن اتوبان تا پايان ساعت اداری روز جمعه به نتيجه نرسيد و ورود به بروكسل در برخی محورها همچنان بسته ماند. همچنين دسته‌هايی از اعتصابيون با مراجعه به مغازه‌های زنجيره‌ای نيمه بزرگ كه همچنان به كار خود ادامه می‌دادند، کارکنان آنها را دعوت به پیوستن به اعتصاب عمومی کردند که در نتیجه این فروشگاه ها نیز تعطیل شدند. ماه اكتبر در بلژیک زمان آغاز تدوين بودجه و مذاكره ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان است و امسال این ماه شاهد اعتصابات كارگری وسیع شده است. هدف از این اعتصابات هشدار به كارفرماها و دولت است. در سالهای گذشته بدلیل ترس از بيكاری، جنبش‌های اعتصابی تا حدودی كم رنگ شده بود ولی بتدريج آنچنان كه در فرانسه و بلژيك شاهديم اين جنبش‌ها در حال گسترش اند و مهم اينكه كاركنان بخش خصوصی نيز كه معمولا بيشتر در ترس از بيكاری هستند به آن پيوسته اند. بنظر می‌رسد فشار بر روی دستمزدها و نگرانی از بيكاری كه در گذشته موجب ترس برخی از كارگران و كاركنان در پيوستن و پشتيبانی از اعتصاب‌ها بود اكنون بتدريج به ضد خود تبديل ‌شده و به نيروی محرك جنبش كارگری تبديل شده است. در واقع روزبروز بخش بيشتری از طبقه كارگر به اين نتيجه می‌رسد كه در صورت عدم مقاومت، كارفرماها و دولت همه دستاوردهای مبارزه صد و پنجاه ساله اين طبقه را نابود خواهند كرد. نه تنها در فرانسه، بلکه دراروپای نئوليبرال، اكنون اعتصابات عمومی و سراسری نشان می ‌دهد كه جنبش جنبش كارگری در سراسر اروپا برای ادامه مقاومت و مبارزه آماده می ‌شود.

دوره اینترنتی ـ شماره 57

         دوشنبه 18.07.1384        -------------------      آرشیو شماره های گذشته

 

بوش، 6 اكتبر سخنرانی نكرد، بلكه اين مانيفست را  "روخوانی" كرد
 

مانيفست جنگ قرن 21
 
بر محور ايران تنظيم شده

 

 

در این مانیفست، عملا جمهوری اسلامی دشمن دولت های خاورمیانه عربی معرفی شده و همه آنها به جبهه مقابله با ایران دعوت شده اند. اسلام شناسانی که در تنظیم این مانیفست سهم داشته اند، با بهره گیری از نتیجه عملکرد روحانیون و غیر روحانیون مرتجع دینی در ایران که دم از جهاد و استشهاد می زده و حکم مرتد و ارتداد صادر می کنند، می نویسند: افراط گراها با جهاد، برای كشتار تروريستی مسيحيان و يهوديان و هندوها و نيز مسلمانان فرقه های ديگر را مرتد می نامند .مساجد آلت دست تروريسم قرار گرفته اند و فن آوری امروزی قدرت ويرانگر آنها را چند برابر کرده است. ما به همراه دولت های بسیاری از کشورهای دیگر در جهت نابود کردن شبکه های تروریستی و ناتوان کردن رهبران آنها در حال اقدام هستیم. ما مصمم هستیم تا سلاح های کشتار جمعی در اختیار رژیم های شرور و متحدان تروریستشان (توجه کنید به مضمون سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل و وعده فروش اورانیوم غنی شده به کشورهای جهان سوم که در این مانیفست در درجه اول "سوریه" هدف است) قرار نگیرد.

 

 

سخنان جورج بوش در مركز تجارت بين المللی "رونالد ريگان " به تاریخ 6 اکتبر، یک سخنرانی معمولی نبود. متنی که بوش آن را دراین سخنرانی و در حضور صاحبان بزرگترین کارتل های اقتصادی امریکا و سران نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی امریکا قرائت کرد. مانیفست مرحله نوینی از جنگ طلبی امریکاست که بنا بر اشارات مکرر- حتی گاه بصورت آشکار- ایران را هدف گرفته و از این پل برای غلبه بر خاورمیانه و صف آرائی در برابر روسیه و چین می خواهد عبور کند. سکوت و سانسوری که به وسائل ارتباط جمعی ایران برای انتشار و پرداختن به این سخنرانی تحمیل شده، هرگز از اهمیت بسیار جدی آن علیه ایران نمی کاهد، تنها بر بی خبری مردم ایران از آنچه درحال وقوع است می افزاید. رهبران جمهوری اسلامی سکوت و سانسور را اختیار کرده اند، زیرا مردم می توانند و باید معترض سیاست های داخلی و منطقه ای سران جمهوری اسلامی که زمینه تحقق چنین مانیفست جنگ طلبانه ای از سوی امریکا را فراهم می کند بشوند.

متن سخنرانی بوش بسیار دقیق و بدون تردید با بهره گیری از دانش اسلام شناسان تنظیم شده و در حقیقت این اسلام شناسان بخشی از آن تیم ورزیده، جنگ طلب و تئوری سازان ناشناسی اند که این مانیفست را تدوین کرده اند. این  مانیفست می تواند جهت گیری تاریخی قرن 21 را تعیین کند و حاکمیت کنونی ایران نیز می تواند در خدمت تحقق آن باشد و عمل کند. فاجعه همین است! خراب شدن این آوار - که امریکا برای پیروزی در رقابت های اقتصادی خود با اروپا و کنترل بحران اقتصادی خویش آن را یگانه چاره تشخیص داده- بر سر ملت ایران. از این مانیفست و آوار بوی هیروشیما می آید. آنها که سرنوشت کشور را در دست گرفته اند، فاجعه را اتمی کرده اند و مردم را چنان بیگانه با حاکمیت و بی اعتناء به سرنوشت آن، که نسبت به سرنوشت خویش و ایران نیز دچار رخوت اندیشه شده اند. بخش قابل توجهی از مردم نیز زیر رگبار خرافات و تبلیغات مذهبی مسخ شده و خویش را باخته اند. چهره ضد آزادی، ماجراجو و سرکوبگر حاکمیت، که غارت و غارتگری را نیز زیر چتر حمایت خود گرفته، 8 سال مقابله با اصلاحات و ترویج خرافات مذهبی، ادامه خصوصی سازی و تشویق و حمایت از اقتصاد تجاری حاکم، که نابودی تولید ملی و اعتصابات و تظاهرات و تحصن های مکرر کارگری حاصل مستقیم آنست، ناامیدی و نارضائی وسیع جوانان و بویژه زنان از وضع موجود، فساد واعتیاد گسترده، نظامی تر شدن حاکمیت در همه عرصه ها، سیاست حمایت از عملیات تروریستی درخارج از کشور- عراق، افغانستان و لبنان- که علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی رسما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اخیر بارها آن را یگانه راه حل برای چانه زنی با امریکا بر سر میز مذاکره اعلام کرد و اکنون سیاست غالب است، به میدان آمدن دوباره روحانیونی نظیر مصباح یزدی و خزعلی که بهترین مصداق ها برای راه یافتن به مانیفست بوش اند، کابینه و رئیس جمهوری که جهان را شهرداری تهران تصور کرده و عملکرد 3 ماهه او مطلوب ترین حاصل را برای کاخ سفید داشته و... تنها گوشه هائی از واقعیات است. واقعیاتی که اگر نبود، چنین ساده و صریح مانیفست جنگی قرن 21 جورج بوش نمی توانست ایران را نمونه و هدف آشکار جنگی اعلام کند.

بدین ترتیب است، که مانیفست جنگی بوش را نه یکبار، که چند بار و با دقت باید خواند. این، تنها یک سخنرانی نیست که ما با نفرت از سیاست های جنگی کاخ سفید از روی آن بگذریم و یا آن را نیز در ردیف دیگر سخنرانی ها و مصاحبه های کم تعقل بوش در سالهای اخیر بگذاریم. این یک دکترین جنگی است و آنها که آن را تنظیم کرده و بدست بوش داده اند تا در چنان مجمعی آن را روخوانی کند، برای آینده ایران و منطقه و در ادامه آن "جهان" نقشه های هول انگیز در سر دارند. به همین دلیل است، که ما آن را تنها با حذف چند پاراگراف تکراری و تکرار هیستری ضد کمونیستی کاخ سفید منتشر می کنیم و همگان را به خواندن و بازخواندن دقیق آن فرا می خوانیم. بخوانیم و بیاندیشیم. به سرنوشت ایران و آینده منطقه و جهان. این سخن بوش نیست، مانیفست جنگی سرمایه داری مهاجم و در بحران گرفتار آمده امریکاست.

 

مانيفست جنگ قرن 21
واشنگتن دی سی- 6 اكتبر 2005-  جورج بوش

 

حملات تروريست‌ها در خدمت يك ايدئولوژی مشخص و متمركز است كه از مجموعه‌ای از باورها و اهداف شيطانی و نه ديوانه وار تشكيل می‌ شود. برخی آن را افراط گرايی اسلامی می‌خوانند، برخی ديگر نام جهادگرايی آشوب طلب بر آن می‌گذارند و ديگران به آن فاشيسم اسلامی می‌گويند. نام اين ايدئولوژی هر چه كه باشد با دين اسلام تفاوت بسيار دارد. اين شكل از افراط گرايی، اسلام را به خدمت يك ديدگاه خشن سياسی در می‌آورد كه خواستار تاسيس يك امپراطوری انحصار طلب نفی كننده تمام آزادی های سياسی و مذهبی به وسيله تروريسم و خرابكاری و شورش است. اين افراط گراها از تفكر جهاد، دعوتی برای كشتار تروريستی بر ضد مسيحيان و يهوديان و هندوها و نيز مسلمانان فرقه های ديگر می سازند كه آنان را مرتد می نامند.

بسياری از اين مبارزان، اعضای سازمان های تروريستی جهانی و بدون مرز مانند القاعده هستند كه تبليغ می كنند و سرمايه و كمك های فنی مورد نياز افراط گرايان محلی را فراهم می سازند و رهبری عملیات بزرگ و وحشيانه ای همچون 11 سپتامبر را بر عهده می گيرند ادامه

 

 

 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 
 

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است