ابوتراب باقرزاده

رضا شلتوکی صابر محمدزاده عباس حجری

دکتر احمد دانش

آصف رزم دیده

دکتر حسین جودت

رفعت محمدزاده

ابوتراب باقرزاده

رضا شلتوکی

صابر محمدزاده

عباس حجری

 دکتر احمد دانش

آصف رزمدیده

دکتر حسین جودت

رفعت محمدزاده

سوسیال دمكرات ها

از کمونیست ها دور شدند

و به نازیست ها نزدیک

راه توده

  53 

آزادی و استقلال ملی

روی دیگر سکه

 حقوق خلق ها

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

انتخاب دوباره

"مبارك"

اسکلت ناپلئون درمیان

فراعنه مصر باستان

پی یر باربانسی ـ اومانیته

--------------------

نامه ها و دیدگاه ها

یک گام به عقب بردارید

اما دو گام به جلو را فراموش نکنید

نیما

--------------------

توفان در كاترینا

فقر عریان در امریکا

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

جرقه های اولیه

جنبش نفت واستقلال

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک امیر نیک آئین

اعلام بی طرفی فلسفه

کلاهی  بر سر زحمتکشان

--------------------

ورود نظامی های ایران

به جنبش های اجتماعی

(5)

--------------------

مردمی مبهوت و مسخ

نظامی آگاه و حیله گر

ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ

(7)

دوره اینترنتی ـ شماره 53

         دوشنبه 21.06.1384        -------------------      آرشیو شماره های گذشته

 

نگاهی به صف بندی های نوین در جنبش اصلاحات وحاکمیت ضد اصلاحات

درس هائی که گرفتیم

آینده ای که در پیش است

اخبار و رویدادهای هفته های گذشته، درکنار هم و در متن تحولات عمومی جامعه، حکایت از تنش های بزرگ در خیمه وحدتی که با جمع کردن مجلس و دولت در زیر آن برپا کرده اند دارند که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود. حوادث می توانند این تنش ها را تا مرز رویاروئی های سیاسی و حتی نظامی پیش ببرند. دراین مرحله از رویدادها، ما شاهد صف بندی های مهمی در نیروهای سپاهی و نظامی و رویاروئی های اجتناب ناپذیر در طیف متنوع جناح راست جمهوری اسلامی خواهیم بود.

گروهی به نمایندگی از سرمایه داری سنتی تجاری ایران در برابر گروه دیگری که سرمایه داری مدرن و نظامی ـ تجاری را می خواهد نمایندگی کند قرارگرفته است. دعوا و اختلافی که بر سر پست ها و مقامات در دولت جدید جریان دارد از اینجا ناشی می شود و نه بر سر نماز شب و یا امنیتی بودن این وزیر یا نظامی بودن آن دیگری، از شورای شهر آمده و یا از مجلس به کابینه رفته این و آن. بحث بر سر نوع سمت گیری اقتصادی دولت با برتری یکی از این دو جریان است، که البته، هر دو بر موج تحجر و خرافه ای که در جامعه گسترانده اند سوارند.

چالش بر سر تشکیل دولت جدید، برکناری و برگماری های جدید در سپاه پاسداران و تغییر قطعی برخی امام جمعه ها در آینده نزدیک و حتی تغییر ترکیب مجلس خبرگان در همین فاصله نیز، از رویدادهایی است که موج های بالائی توفان زیر دریاست.

عقبه های بیرون از مجلس و بیرون از پادگان های سپاه و بسیج فعلا هنوز با تعارف و اشاره با هم حرف می زنند و مهم است که ما این اشارات و تعارف ها را بدقت دنبال کنیم و هر کدام را در سر جای مناسب و دقیق خود قرار دهیم. از این جمله است موضع گیری های اخیر رهبران موتلفه اسلامی، برکناری قائم مقام قدرت طلب و کودتا خواه سپاه "ذوالقدر". انتقاد آشکار هاشمی رفسنجانی از میراث خواران سپاه پاسداران در نماز جمعه تهران، هشدار خاتمی در مجلس خبرگان درباره خطر تحجر، بحث بر سر هویت بخشی به این مجلس، ارزیابی خاتمی در سخنرانی مشهد مبنی بر ایستادن تحجر (حجتیه) در برابر رهبر که در نوع خود ارزیابی علنی بی نظیری بود، دو دستگی در شورای شهر تهران، کابینه در هم شکسته و پریشانی که سر هم کرده اند. تشکیل یک ستاد ویژه خارج از دید دولت و مجلس برای تعیین مدیران و استانداران و معاونان دولت که فرماندهان سپاه و پسر و رئیس دفتر و منشی رهبر در آن حضور تصمیم گیرنده دارند، متلاشی کردن گروهبندی سابق و مسلط بر شورای عالی امنیت ملی و از مدار خارج کردن فردی مانند "آقامحمدی" که خود را لایق تر و برتر از علی لاریجانی می داند. 

اندیشه و توهم "طبقه متوسط" که برخاسته از خوش خیالی های راست ترین جناح های سوسیال دمکراسی اروپا بود، اکنون و پس از ضربه ای که مشی تحریم انتخابات به جنبش اصلاحات زد جای خود را به این واقعیت داده که باید سخنگوی اقشار و طبقات اجتماعی بود. دانشجویان بخشی از لایه های اجتماعی هستند که خود وابسته به اقشار و طبقات اجتماعی اند.

ما تردید نداریم که از مرکزی ترین طرح های امریکا و انگلیس سرکوب این نیروهای آلترناتیو است. این سخن امروز و دیروز ما نیست. در تمام سال های مقاومت در برابر اصلاحات این نظر خود را با صراحت و حتی با اشاره به نفوذ امریکا و انگلیس در حساس ترین ارگان های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای تحقق این امر بیان کردیم. این یگانه امید این دو قدرت برای جایگزین کردن کارگزاران خود در راس حاکمیت آینده است. آنها روی سازشکارترین افراد و جریانات به ظاهر ناراضی حکومت نیز حساب می کنند، اما آن ها صرفا پل پیروزی قطعی خواهند بود. بنابراین حفظ نیروهای صادق و وفادار به استقلال کشور و طرفدار آرمان های ملی و مردمی اصلاحات یک ضرورت است  و نباید با شتابزدگی و عجله سرهائی را برباد داد که در آینده نه چندان دور نیازمند آنها هستیم.       ادامه

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن
 

فلسفه را مردمی کنیم  

فروپاشی

سوسیالیسم ناتوان در

حل تضادهای درونی خود

(11)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany