محمد پورهرمزان

احمدعلی رصدی محمدعلی افراشته فریدون ابراهیمی

علی علوی

منوچهر بهزادی

عبدالحسین نوشین

هوشنگ تیزابی

محمد پورهرمزان

احمدعلی رصدی

محمدعلی افراشته

فریدون ابراهیمی

علی علوی

منوچهر بهزادی

عبدالحسین نوشین

هوشنگ تیزابی

یاد باد ما و شما را

آن روزگاران، یاد باد

 احمد شیرزاد

راه توده

 69

در جمهوری اسلامی

مرزهای مخدوش شده دوبخش خصوصی ودولتی

 دوشنبه 19.10.1384

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته -روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگها

   دوره اینترنتی ـ شماره 69

چهره واقعی رئیس خانه کارگر

"خانه کارگر"

یا، زورخانه شعبان

--------------------

درس هائی که از تاریخ باید گرفت

فاجعه فاشیسم هیتلری

با عوامفریبی و جنایت آغاز و به جنگی هولناک ختم شد

نوشته "پی یر آنجل"- برگردان علیرضاخیرخواه

دیمتروف در

 دادگاه گورینگ

مارشال گورینگ

 

گورینگ در کنار هیتلر

 

گورینگ در

 دادگاه نورمبرگ

--------------------

طبری

شاعر نبود، تبلورخوابگونه

 شعر جاودان ایران بود

و. سهیل آصفی

--------------------

شتاب علم و تکنولوژی درجا زدن ناممکن بشریت

ک. رحمانی

--------------------

استراتژی سوسیالیسم خودگردان

سرمایه داری و کمونیسم

دو مشی و متحدان آن در برابر هم قرار دارند

 ژاک شامبز- برگردان "ن.کیانی" برای راه توده

--------------------
--------------------

... جنبش های اجتماعی در ایران - طبری

اندیشه ورزان ایران

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

پس از30 تیر

تدارک دفاع مسلحانه

حزب توده ایران

از دولت ملی دکتر مصدق

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک

امیرنیک آئین

انقلاب

گل سرخ باغ تکامل

در جهش تاریخی جامعه

 

توده ای ها می گویند:

در برابر حمله به ایران

و جنگ طلبی حکومت بایستیم

 

بجای دل بستن به نتیجه تهاجم خارجی و رفتن حکومت، هنر بسیج داخلی و خارجی در برابر جنگ را به خدمت بگیریم. این سلاح علیه جنگ طلبان داخلی به مراتب برنده تر از حمله به ایران است.

از دستاوردهای عظیم تکنولوژی اتمی ایران باید بعنوان دستاوردی ملی دفاع کرد و اجازه نداد حاکمیت آن را به نام خود مصادره کرده و با ماجراجوئی های خویش، این ثروت عظیم را برباد بدهد.

* بمباران گسترده و هولناک ایران و سپس- برخلاف تصور حاکمیت که نقشه مقابله با نیروی متجاوز را بر روی زمین ایران تبلیغ می کند - اجرای طرح تقسیم کشور به حداقل 5 منطقه و کشور کوچک از محتمل ترین سناریوهاست.

* خاتمه بخشیدن به ماجراجوئی های منطقه ای و بیرون کردن خواب و خیال صدور اسلام تشییع ( نگاه کنید به آخرین تصمیم درباره تشکیل شورای غدیرخم در تهران ) و رفتن به سوی وحدت ملی نیز از عاقلانه ترین راه حل هاست. اما نه این راه عاقلانه را حاکمیت ایران پیش می گیرد و نه سناریوی امریکا را جدی. بدین ترتیب است که ایران و ایرانی میان دو سنگ آسیاب قرار گرفته است.

* توده ای ها با هرگونه حمله و تهاجمی به ایران مخالف اند و برای ایجاد تغییرات و تحولات مترقی در ایران، چنین حمله ای را حامل بدترین ضربه به آن می دانند. طبیعی است که بلافاصله این پرسش در برابر توده ای ها قرار گیرد: " وقتی در ایران مشغول تولید بمب اتمی اند و چنین سلاحی در اختیار حاکمیتی قرار می گیرد که رفتار آن با مردم ایران نمونه رفتاری است که آنها با مردم جهان خواهند داشت، چه چاره ای جز چنین مقابله ای باقی می ماند؟"

* تکلیف حاکمیت ایران، تغییر آن، تغییر رژیم و حتی سرنگونی نظام و یا هر رویداد و تحول دیگری در ایران، امری است داخلی و تنها با اراده آگاهانه مردم ایران می تواند چنین حوادثی بعنوان گامی به جلو و نه گامی به عقب تحقق یابد.

* ما با همین صراحت، نه تنها از دانش و تکنولوژی اتمی ایران بعنوان یک دستاورد ملی دفاع می کنیم، بلکه معتقدیم نباید اجازه داد حاکمیت این دستاورد ملی را به سود خود مصادره کرده و با ماجراجوئی های خویش و ادامه سیاست های نابخردانه آن را به نابودی بکشاند. ما بدرستی نمی دانیم چه هزینه میلیاردی برای بدست آمدن این تکنولوژی در ایران صرف شده، اما از منابع موثق اطلاع داریم که آنچه بعنوان تکنولوژی اتمی ایران اکنون در حصار مرزهای میهن ما قرار دارد، با ثروت نفتی ایران برابری می کند.

* رفتن و یا تغییر کردن حکومت ها را هرگز زره اتمی ناممکن نساخته است، به زرادخانه اتمی اتحاد شوروی نگاه کنید.

روی دیگر این سکه نیز به حاکمیت کنونی ایران باز می گردد و آن اینست که "سلاح اتمی موجودیت هیچ نظامی را تضمین نکرده و حکومتی که به ملت خویش متکی باشد، برای بقای خویش به سلاح اتمی نیاز ندارد."

* مگر کوبا در زیر گوش امریکا برای بقای خویش به سلاح اتمی نیاز داشت؟ آن هم پس از فروپاشی اتحاد شوروی و آن فشار عظیم اقتصادی که تا حد نداشتن سوخت؛ حرکت اتومبیل های فرسوده و محدود کشور را فلج ساخته بود. مگر ونزوئلا سلاح اتمی دارد و یا مکزیک و پرو برای ایستادن در برابر امریکا نیازمند سلاح اتمی بوده و یا هستند. همه آنها به بزرگترین بمب اتمی دوران، یعنی مردم خویش متکی اند. آنچه که در ایران ویران شده همین سنگر و دژ است. انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و میزان شرکت مردم در آنها جز این را نشان می دهد؟   ادامه

-----------------------------------------------

بخش‌هایی از
گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست
فدراتیو روسیه به یازدهمین کنگره
سایت فرقه دمکرات آذربایجان ایران
ساوتسکایا راسیا- برگردان ر.ح. بازیار


عقاب انقلابی آلمان

سالگرد انقلاب آلمان

و اعدام رزالوکزامبورگ

روزا لوكزامبورگ در 5 مارس 1871 در شهر كوچك زاموس در لهستان روسیه بدنیا آمد. لهستان در آن زمان كشوری مستقل نبود و میان سه كشور پروس، اتریش و روسیه تقسیم شده بود. خانواده لوكزامبورگ تاجر خرده پا و كمابیش مرفه بودند. آنان بعدها بخاطر تحصیل فرزندانشان زندگی خود را به ورشو منتقل كردند. پدر رزوا مردی با فرهنگ بود و زبان های آلمانی، روسی و لهستانی را میدانست.  مادر او نیز به آثار نویسندگان آلمانی بویژه "شیلر" سخت علاقمند بود. ادامه

           
 

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin-Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است