ناخدا افضلی

شاهرخ جهانگيری سرهنگ عطاریان فرزاد جهاد

غلامرضا خاضعي

سرهنگ کبيری

سرهنگ مبشری

خسرو روزبه

ناخدا افضلي

شاهرخ جهانگيری

سرهنگ عطاريان

فرزاد جهاد

غلامرضا خاضعي

سرهنگ کبيری

سرهنگ مبشری

خسرو روزبه

به کجا مي رويد؟

سئوال فدائيان داخل کشور

از فدائيان خارج کشور

راه توده

 71

بودجه85 و اشتغال زائي

سنگ بزرگي که روی

پای احمدی نژادخواهدافتاد

 دوشنبه 10.11.1384

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته -روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره ایيترنتی ـ شماره 71

يک گفتگو

سالگرد 21 آذر

بر مزار فريدون ابراهيمي

--------------------

بازی شيطاني

از سيدجمال تا مصباح يزدی

 

اجداد انگليسي

بنيادگرايان اسلامي

(2)

فروزنده فرزاد

--------------------

فلسفه را مردمي كنيم

ترجمه و اقتباس" عليرضاخيرخواه"

 مباني فلسفي- ايدئولوژيک تحولات درايران

بحران ساختاري ج.ا

با شکست اصلاحات

تخفيف نيافت، تشديد شد!

(14)

--------------------
--------------------

... جنبش های اجتماعی در ايران - طبری

مهرپرستي

ريشه های40 قرن

آئين و مذهب در ايران

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

پائيز مصدق- زمستان جنبش- بهار کودتا

بسوی فاجعه

گام های بلند دربار

برای حکومت مطلقه

17 ميليونرامريکائي، که پشت فاشيسم مکارتی پنهان بودند، پس از کتاب سوزان ها و سرکوب جنبش کارگری دولت آيزنهاور- دالس را برای تهاجم جهانی بر سر کار آوردند و کودتای 28 مرداد از دل آن بيرون آمد.

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

"سلطنت مطلقه"

در گورستان تاريخ

 

مانيفست ماليخوليائي "امپراطوری شيعه"

حباب روياهای جنون آميز

بر زمين گرم واقعيات ايران و جهان

روياهای ماجراجويانه و آلوده به تخيلات اتمي، که آن را جايگزين واقعيت نياز به اصلاح ساختار نظام حاکم کرده و مجلس و دولت کنوني را براي تحقق آن بر سر کار آوردند، مي رود تا چون حبابي درفضاي واقعيات ايران و جهان منفجر شود. انفجاري که اگر غفلت کنيم مي تواند به قيمتي گران براي کل ايران تمام شود. آن روياها را هيچکس بدقت و صراحت مصطفي پورمحمدي، وزير کشور کنوني و از گردانندگان سازمان امنيت موازي در سالهاي رياست جمهوري محمد خاتمي تشريح و بقول آقايان تبيين نکرده است.

او در شرايطي که هنوز مجلس ششم برقرار بود و محمد خاتمي نيز از اصلاح پذيري نظام نا اميد نشده بود، در مصاحبه که در دي ماه 83 در شماره دوم«ويژه نامه شيعه شناسي» منتشر شد، گفت:

«ظهور اسلام سياسي به معناي توانا شدن تفکري نو و تاثير گذار در حساس ترين منطقه جهاني است؛ منطقه اي که طبق تعبير برخي از استراتژيست ها، حدود نيمي از ده موضع استراتژيک جهان در آن وجود دارد و آبشخور تمامي تمدن هاي ديني جهان است. شيعه و جغرافياي سياسي شيعه «قلب خاورميانه» است. اگر ترکيب فيزيکي و جغرافيايي خاورميانه را ترسيم کنيم، شيعه در مغز و قلب آن حضور دارد. از اين جهت اگر بگوييم اسلام سياسي به جهان شيعه متکي است، تحليلي واقع گرايانه ارائه داده ايم… در يک طرف پازل(هلال شيعي) کشور هاي مسلمان نشين حوزه مديترانه و در طرف ديگرش ايران قرار دارد. در کانون اين پازل عراق قرار دارد. کشور هاي ديگر هم هستند، مثل آذربايجان با جمعيت بيش از 90 درصد شيعه و نيز بحرين با جمعيت بيش از 70 درصد شيعه...اگر عراق و ايران که دو کشوربزرگ منطقه هستند مدل موفقي ارائه بدهند، طبيعي است که چه درعراق شيعه يا در عربستان و ديگر کشور هاي شيعه نشين، مثل بحرين و چه در کشور هايي مثل کويت که نزديک به 30 درصد شيعه دارد يا در عربستان که گفته مي شود بيش از 15 درصد آنها شيعه هستند، يا در پاکستان که 20 در آنها شيعه هستند و يا در افغانستان که 25 درصد شيعه دارد، اين تحول حادثه اي بزرگ خواهد بود. جامعه بزرگ چهل ميليوني شيعه در هند و نيز زيديه در يمن را نيز داريم.»

اين پايه و مايه آن تفکري است که ترکيب امنيتي- نظامي- تروريستي مجلس هفتم را بنام امام زمان( به تعبير آيت الله مشکيني) به ملت ايران تحميل کرد و پس از 27 سال فراز و فرودي که انقلاب 57 را به مرداب نابودي کشاند و تاريخي ترين جنايات و خيانت ها را به آن تحميل کرد، مرد سودائي و نا متعادل بنام احمدي نژاد را ( به تعبير مصباح يزدي و احمد جنتي و مشکيني مانند يک معجزه) بر مسند رياست جمهوري کشور نشاند. در کشوري که تدبيرگران بزرگش توانستند ايران را از زير سيطره اعراب بيرون بکشند و آداب، سنت ها و فرهنگ خود را به اسلام اوليه تزريق کنند.

آنچه زير فشار بحران عمومي جاري در کشور درحال انفجاراست، همين حباب تخيلات است و امروز بزرگترين وظيفه ملي همه روشنفکران، آگاهان اجتماعي، ميهن دوستان (با هر انديشه و انگيزه و گرايش سياسي- حزبي) آنست که اجازه ندهند انفجار قطعي اين حباب، به قيمت ويراني و تکه پاره شدن ايران تمام شود. اين انديشه و تخيل هيچ نوع مبناي زميني ندارد، چرا که پاي آنها روي زمين واقعيت جاري در هيچيک از جوامع و کشورهاي ياد شده نيست. در هر يک از اين کشورها، مناسبات توليدي، ترکيب طبقاتي، خواستگاه هاي حکومتي، سنت ها، فرهنگ، گرايش هاي مذهبي- قومي- فرقه اي و دهها و دهها واقعيت ديگر حاکم است، چنان که همين کشورها مي توانند در کنار ارتش خصم و متخاصم به ايران قرار گيرند. اين حباب رويائي بي نياز به تهاجم نظامي به ايران منفجر خواهد شد، هرچند کساني که آن را در سر دارند، کودکانه و ماجراجويانه، همانند دن کيشوت تصور کنند سلاح اتمي را مي توانند به شمشير فتح جهان رويائي خود تبديل کنند. با داشتن و يا بدون داشتن سلاح اتمي اين حباب آسماني بر زمين گرم واقعيات خواهد خورد. مهم آنست که ما بتوانيم سد راه آن فاجعه اي شويم که مي خواهد به بهانه مقابله با اين انديشه ها، ايران را ويران و تکه پاره کنند. دفاع از صلح و مخالفت با جنگ نه تنها در برابر اين انديشه هاي ماليخوليائي و ماجراجويانه قرار دارد و فرصت مي دهد تا طشت آن، خود از بام واقعيات جهان و ايران فرو افتد، بلکه به مقابله با بهانه جوئي هاي امريکا و هر قدرت جهاني ديگري براي حمله نظامي به ايران بر مي خيزد.

-------------------------------------------------------

"گرامشي"

انديشه های جاودان

يک مارکسيست انقلابي

سوم بهمن( برابر با 22 ژانویه) سالروز تولد "آنتونيو گرامشي" مارکسیست و انقلابي نامدار ايتاليايي بود. گرامشی در خانواده ای تهيدست بدنيا آمد. در چهار سالگي بر اثر يك حادثه به نقص عضو دچار شد كه تا پايان حيات در سلامت او تاثيری ناخوشايند ... ادامه

           
 

واقعيت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هيتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

 بازی شیطانی

 نوشته روبرت دریفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسين آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است