رحيم نامور

محمدرضا قدوه علي علوی ايرج اسکندری

عبدالحسين نوشين

صفر قهرماني

دکتر رضا رادمنش

دکتر هوشنگ تيزابي

رحيم نامور

محمدرضا قدوه

علي علوی

ايرج اسکندری

عبدالحسين نوشين

صفر قهرماني

دکتر رصا رادمنش

دکتر هوشنگ تيزابي

مثلث جنتي- توکلي- جهرمي

خطر تغيير قانون کار را

جدی بگيريد وهوشيار باشيد

راه توده

 76

سنديکا

درهای اين خانه قديمي

وآشنای کارگران رابگشائيد

 دوشنبه 15.12.1384

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره اينترنتي ـ شماره 76

 

گام به گام در مسير فاجعه

حکم آژانس اتمی مهم نيست

تغيير سياست حاکم در ايران مهم است

 

امروز اجلاس شورای حکام اتمي يکبار ديگر برای بررسي پرونده اتمي ايران تشکيل جلسه مي دهد. اين که چه تصميمي در اين جلسه گرفته شود و پرونده ايران سر از شورای امنيت سازمان ملل متحد در آورد و يا معلق در اين شورا بماند، اهميت دارد. اما بر خلاف تبليغات و سياست بازی های بيت رهبری و شورای امنيت ملي، اين مسئله اهميت کليدی ندارد، بلکه ادامه سياستي که ايران را به کنج ديوار رانده کليدی ترين مسئله است. اين سياست، که در واقع سياست نيست، بلکه سياست بازی است، مي خواهد به توليد بمب اتم در ايران بيانجامد.

امری که نه ممکن است و نه سودی برای ملت ايران در بر دارد. نه تنها ممکن نيست و سودی در بر ندارد، بلکه مي تواند ايران را به کام بزرگترين رويدادهای ويرانگر نيز ببرد.

تاکتيک های اين سياست عبارتست از وقت کشي، تظاهرات اتم خواهي در تهران و چند شهر ديگر، رياکاری و نگفتن واقعيات به مردم و بردن کشور به کام جنگي ديگر.

ابزارهای ادامه اين سياست نيز در داخل کشور عبارتست از فضای بسته سياسي، بي خبر نگهداشتن مردم، امنيتي کردن فضای عمومي کشور و هرچه بيشتر نظامي کردن حکومت.

در صورتي که اگر هيچ برنامه ای برای توليد سلاح اتمي و دنبال کردن رويای ماليخوليائي رهبری جهان تشيع وجود نداشت و قدرت را نه در لوله تفنگ و کلاهک اتمي و موشک شهاب نمي ديدند، به سوی دمکراسي، وحدت ملي، سپردن تکنولوژی اتمي بدست سازماني غير نظامي و غير سپاهي و گشودن درهای بسته به روی هر نوع بازرسي که سازمان انرژی اتمي خواهان آنست مي رفتند.

نه شرايط و اوضاع حاکم در داخل کشور از چنين عزم و اراده ملي و دوری از آمادگي جنگي نشاني دارد و نه در سياست بازی های بين المللي نشانه های سياستي واقع بينانه و متکي به نيازهای کشور و شرايط بين المللي مشاهده مي شود. رويای جنون آسای فتح کربلا را دوباره در ذهن پرورش دادن، خواب توليت امام حسين و مقبره حضرت علي را ديدن و از هم اکنون دم و دستگاه آن را به اين و آن سپردن و سلسله نشانه های ديگری که نياز به بازگوئي ندارد، نه نشان دهنده تغيير سياست و بازگشت به سياستي ملي، که تائيد کننده همه نگراني های ملي است. يعني همان نگراني که صادق ترين مليون و دگرانديشان داخل کشور نيز با نگراني، اخيرا و در نامه های خود آن را طرح کرده اند. حتي دبير شورای امنيت ملي "لاريجاني" نيز خود در آخرين مصاحبه ای که شب گذشته (يکشنبه) روی خروجي خبرگزاری ها قرار گرفت اذعان داشته تقابل امريکا با ايران سنگين است. گرچه ادعا کرده که اين امر برای امريکا نيز گران تمام خواهد شد. همين نکته را به گونه ای ديگر محمد خاتمي در مصاحبه با يک روزنامه چاپ قطر بازگو کرده است. اين که چه ضربه ای به امريکا و منافع آن مي توانيم بزنيم و يا نمي توانيم بزنيم، فرصت خواهند يافت موشک به سمت اسرائيل شليک کنند يا نکنند، جهان اسلام را به مقابله خواهند توانست برانگيخت يا نه؟ همه فرضياتي است که ده ها دليل در نفي آنها وجود دارد، اما آنچه در نفي آن هيچ دليلي وجود ندارد ويراني و عوارض پخش مواد راديواکتيو در ايران است. اينست آن فاجعه ای که همه دل های نگران آينده ايران و مردمي که در آن زندگي مي کنند از آن بيم دارند و نسبت به آن هشدار مي دهند. همين نيروها و از جمله توده ای ها، در عين حال که توليد سلاح اتمي در ايران را نفي و ناممکن و ضرر آفرين مي دانند، بر داشتن تکنولوژی اتمي بعنوان يک دستاورد ملي دفاع مي کنند. يعني همان تکنولوژی که ژاپن و آلمان هم بدون در اختيار داشتن سلاح اتمي و يا توليد آن در اختيار دارند. مردم ايران تکنولوژی اتمي را دستآورد خود مي دانند و از آن دفاع مي کنند، اين حکومت است که سلاح اتمي مي خواهد و اين تکنولوژي را مي رود تا همراه با بخشي از خاک ايران به باد داده و بزرگترين فاجعه محيط زيستي را برای ايران از خود به جای گذارد.

جنبش مخالفت با توليد سلاح اتمي در ايران و دفاع از صلح و استقلال کشور، با تغيير سياستي که حاکميت خودکامه جمهوری اسلامي دنبال مي کند گره خورده است! اين سياست بهترين فرصت را برای امريکا و اسرائيل جهت موزائيکي کردن ايران، ربودن و ويراني همه آنچه که با توليد نفت ايران بدست آمده و بردن کشور ما به چند ده سال عقب فراهم ساخته است. ايران در اين گذرگاه قرار گرفته است.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

بازی نفتي با اسلام

جنگ سرد روی بشکه نفت

 

 

ديدار تاريخي

 

عکس تاريخي ديدار فرانکلين روزولت و پادشاه عربستان بر عرشه ي کويينسي. اين ديدار آغاز رسمي روابط دو کشور و باز شدن پاي ايالات متحده به خاورميانه شد.

پرزيدنت فرانکلين روزولت بر عرشه ي کشتي کوينسي به هنگام ديدارش با ملک ابن السعود بر درياچه ي "البحيرة المرة الكبرى" در تاريخ 14 فوريه 1945. پادشاه عربستان در حال گفتگو با مترجم است. آجودان رئيس جمهور و رئيس هيات همراه روزولت در سمت چپ ديده ميشوند. روزولت سمت راست، پادشاه عربستان وسط و مترجم پشت به تصوير هستند.

با تاريخ سازمان ها و مطبوعات

جنبش زنان ايران آشنا شويم

85 سال مبارزه

نهضت زنان ايران

عليه خرافات ديني

ايراندخت ابراهيمي

--------------------

زن ايراني

نه ضعيفه است و نه

ازصحنه بيرون خواهد رفت

م . فيروز

--------------------

هيتلر:

رهبری بايد قاطع و بي چون و چرا باشد

مردم نبايد بدانند

درحاکميت اختلاف هست

نوشته پي ير آنجل ترجمه عليرضا خيرخواه

-------------------

فاز دوم

جنگ جهاني سوم

ابوذر- فرقه دمکرات آذربايجان

پیام های شما

پاسخ های ما

 پيرامون گفته ها و نوشته های فرخ نگهدار، بهزاد کريمي و يا ديگران بهتر است، مستقيما از خود آنها سئوال کنيد. ما پاسخگوی نوشته های خودمان هستيم.

فلسفه را مردمی كنيم

نو

از گذشته جدا شده و آماده

کهنه شدن خويش مي شود

-------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

مصدق

صداقت داشت- جسارت نداشت

جدا کردن خوزستان

طرح هميشگي امريکا

-------------------

شيلي

قدرت بزودی تحويل رئيس

جمهور چپ گرا خواهد شد!

رئيس جمهور منتخب و چپ گراي شيلي بزودي قدرت را دراين کشور دراختيار خواهد گرفت. از هم اکنون امريکا تبليغات وسيعي را بر محود خطر کشورهاي با حکومت چپ در امريکاي لاتين آغاز کرده و کوبا در کانون اين تبليغات جديد قرار گرفته است.

بيم از توطئه ها و کودتاهاي جديد در امريکا لاتين، بويژه در شيلي که در صورت کودتا غرق در جنگ داخلي خواهد شد، رئيس جمهوري که دوره او تمام شده و بزودي بايد قدرت را تحويل بدهد در مصاحبه اي با خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت:

پيروزي چپ‌‏گرايان، بر خلاف اظهارات مقامات کاخ سفيد دموكراسي را تهديد نمي‌‏كند و آمريكا نبايد به تنش‌‏هاي بين‌‏المللي دامن بزنند. ‌اين پيروزي‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه مردم جهان از روند حاكم بر دنيا راضي نيستند و با انتخاب اين گونه از رهبران، درصدد اجراي دموكراسي در كشورشان هستند.
بما رابطه اي خوب و معمولي با امريکا داريم، اما درعين حال استقلال نظر و ديدگاه خود را هم تاکنون حفظ کرده ايم. مثلا ما با تهاجم آمريكا به عراق مخالف بوديم، اما عليرغم اين مخالفت، قراردادهاي تجاري شيلي با امريکا دستخوش اين اختلاف نظر نشد.

به همين دليل نيز، ما با کشاکش هاي موجود بين ونزوئلا با دولتمردان امريکا موافق نيستيم.گردش به چپ از سال 1999 به بعد روي داده است. البته بايد ديد نتيجه انتخابات نيکاراگوا نيز چه مي شود. مي دانيد که درآنجا هم ساندنيست ها شانس زيادي براي بازگشت به قدرت دارند. اين دولت ها با انتخابات آزاد بر سر کار آمده اند و نشان دهنده تقويت دمکراسي در امريکاي لاتين است. به همين دليل نظر و توصيه من به امريکا اينست که رويدادهاي 1999 به بعد در امريکا لاتين را تقويت دمکراسي دراين قاره ببيند.

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

 بازی شيطانی

 نوشته روبرت دریفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است