راه توده

علی امیرخیزی

عزیز یوسفی

جمیله صدیقی

اردشیر آوانسیان

احمدعلی رصدی

حسن قزلچی

بخش پایانی برگردان کتاب "بازی شیطانی"- فروزنده فرزاد
ایران
در کانون بزرگترین بازی شیطانی

110

دکترمحمد بهرامی

پروین گنابادی

دوشنبه 15 آبان 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 110

 

شرایط بغرنج ایران
و سردرگمی بغرنج تر نیروهای سیاسی

شرایط سیاسی بسیار بغرنج ایران سردرگمی های بغرنج تری را میان نیروهای سیاسی بوجود آورده است. حاکمیتی که همچنان به سمت یکدست شدن هرچه نظامی تر و ارتجاعی تر پیش می رود، دست به دامن تبلیغات عوامفریبانه مقابله با اختلاس و فساد حکومتی، در عین حفظ ساختار اقتصادی - تجاری جمهوری اسلامی شده است. خطرات ناشی از حمله احتمالی امریکا و متحدان محلی و اروپائی آن (ناتو) به ایران و نیرنگ حاکمیت برای تبدیل انرژی و یا فعالیت اتمی به یک نیاز و خواست ملی، برنامه های تبلیغاتی حکومت برای جلب افکار عمومی مردم عرب منطقه با گرفتن چهره ضد اسرائیلی به خود از یکسو و تلاش لابی های حاضر در دل همین حکومت برای زدوبند پشت پرده با اسرائیل و امریکا از سوی دیگر و در راس همه آنها، بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود که هیچ راه حلی جز تشکیل یک حکومت فراگیر ملی و رفتن به سوی تغییرات مهم در کشور، برای آن متصور نیست، همگی نوک آن کوه یخی را شکل می بخشند که هنوز بدنه آن در زیر آب است.
در این میان حاکمیت هنوز ابتکار عمل را در اختیار دارد و با تبلیغات و سیاست های ماجراجویانه سعی می کند شانه خود را از زیر بار بحران بیرون بکشد. در حالیکه واردات کشور به 65 میلیارد دلار رسیده، دم از پیشرفت و آبادانی می زند. همزمان با سیاست نئو لیبرالیستی خصوصی سازی گسترده در جهت سپردن صنایع باقی مانده و تجارت و بازرگانی کشور به شرکت های مختلط نظامی- حکومتی، بر طبل جنگ و قدرت اتمی می کوبد و خیال صادر کردن این جمهوری بحران زده را به تمام کشورهای مسلمان نیز دارد! صنایع نظامی که با فروش نفت برپا کرده را برای همین سیاست به خدمت گرفته، همچنان که نیروهای نظامی و انتظامی و ضد شورش، - بسیجی و محلی- را برای سرکوب شورش های مردمی آماده کرده است.
در چنین شرایطی، ساده لوحانی پیدا شده اند که جابجائی چرخ های اقتصاد تجاری کشور از دست سرمایه داری سنتی و بازاری ایران به دست نظامی ها و سپاهی ها و یا حتی تقسیم دوباره ارگان های این سرمایه داری را تحول فرض کرده و تضاد آشتی پذیر دو گروه از یک طبقه را انقلاب در انقلاب تصور کرده اند. این تصور بی پایه، حتی طرفدارانی و یا زمزمه کنندگانی در میان طیف چپ خارج از کشور نیز پیدا کرده و روی گربه رقصانی های احمدی نژاد حساب باز کرده اند!!
و باز، عمدتا در داخل کشور و گاه در خارج از کشور، از سوی چهره های ناپیدا اینگونه تبلیغ می شود که حاکمیت کنونی اگرچه در داخل ماهیتی سرکوبگر و غیر ملی دارد، اما در سیاست خارجی در برابر امریکا و اسرائیل ایستاده و یک سیاست ملی و قابل حمایت را پیش می برد!!
 ادامه

--------------------------------------------------

طرح از ر. رحمانی

--------------------------------------------------

برای تنها به قاضی رفتن
چه فرز و چالاک
شدند، در مهاجرت
ناهید خیرابی

توضیح- مدتی پیش آقای فرج سرکوهی سردبیر مجله "آدینه"، که بدنبال یک جنجال امنیتی از ایران خارج و پناهنده سیاسی شده است، مقاله ای نوشته و ادعاهائی را طرح کرده بود. این مقاله که به بهانه کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و عمدتا علیه حزب توده ایران- که بزرگترین قربانیان این کشتار را داد- و سیاست دفاع حزب از انقلاب 57 بود، پاسخ های مختلفی را به همراه آورد.
نوشته هائی نظیر نوشته آقای سرکوهی گویا در پی چنگ اندازی به صورت امروز جمهوری اسلامی است، اما چون - به هر دلیل- زورشان به جمهوری اسلامی نمی رسد و یا صلاح خود نمی دانند مستقیم درباره اوضاع امروز ایران صحبت کنند، گریبان حزب توده ایران را می گیرند. آن هم در ارتباط با سال های اول انقلاب و آن شرایط بکلی متفاوت با امروز ایران. نویسندگان این نوع نوشته ها، با یک چشمبندی قلمی، امروز را به دیروز وصل می کنند و به نسل جدید کشور آدرس اشتباه می دهند. این آدرس: این جمهوری اسلامی که می بینید، همان جمهوری اسلامی است که حزب توده ایران از آن دفاع کرد. البته بی نیاز از این توضیح است که نویسندگان مورد بحث که آقای سرکوهی نیز از جمله آنهاست، در آن سال هائی که حزب توده ایران متهم به دفاع از جمهوری اسلامی است، دستی چنان گشاده در مجلاتی مانند "تهران مصور"، یا روزنامه هائی مانند "پیغام امروز" و "آیندگان" داشتند که مقایسه آن تنها با سال های حکومت دکتر مصدق امکان پذیر است. این نویسندگان و فعالان سیاسی آن سالها فراموش کرده اند که کدام تئوری ها را در آن سال ها بافتند و حکومت "کاست روحانیون" را اختراع کردند و یا در شهر آمل حکومت چند روزه شوراها را برپا کردند!! و ... شرح این رویدادها، خود بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی است و ما در اینجا قصد تاریخ نگاری نداریم. بلکه می خواستیم بنویسم:
از جمله پاسخ هائی که به مقاله آقای سرکوهی داده شده، مقاله ایست به قلم خانم ناهید خیرابی که ابتدا در سایت "گویا" منعکس شد. این مقاله، درعین حال که پاسخی است به نظرات و دیدگاه های آقای فرج سرکوهی، مسائلی در آن طرح شده که بی نیاز به پرداختن به مقاله آقای سرکوهی نیز همین اعتبار را داشت که اکنون دارد. مقاله را با عنوانی که ما برای آن انتخاب کرده ایم می خوانید.
ادامه

--------------------------------------------------

افسانه ما - 25

روزهای تلخ
فرار و بی اعتمادی

سروان غلامعباس فروتن

ستوان گهربار، لحظاتی قبل از اعدام

از راست به چپ:

 علی اصغر زمانی که در جریان دستگیری خسرو روزبه کشته شد، سرتیب وقت و سپهبد بعدی تیمور بختیار که هوای کودتا علیه شاه هم به سرش زد و شاه او را ابتدا از ایران به بغداد اخراج کرد و سپس ترتیب ترورش را در عراق داد. و سروان عمید از شکنجه گران زیر دست بختیار.

دیدگاه های توده ای
چهره جدید سرمایه داری حاکم
تصاحب بانک ها
قراردادهای عمرانی
یک محفل توده ای داخل کشور

------------------

با سیاست غلط
اتم صلح آمیز یا قهرآمیز
یک نتیجه به بارمی آورد
محمد تقی زاده

------------------

حرف های آبکی
رئیس جمهور
برای ایران آب نمی شود
هدایت احمدی

------------------

یک گفتگو، به بهانه 7 نوامبر
انقلاب های اجتماعی
یکبار دیگر خیز برمی دارند

------------------

انقلاب در مکزیک
آنچه ازصندوق رای می توانست درآید
اکنون از سنگرها سر در آورده است
ترجمه آبتین سرمدی

------------------

چین
آش را با جاش
به امریکا می دهد
دوبی
خبر و ارتباط
دردفتر ایرانی امریکا
------------------

کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین
تفاهم سه قدرت
برسرجهان پس ازجنگ

تالار عمومی اجلاس های کنفرانس تهران

---------------

"به آذين" ميهمان اين آقايان-18
روزهائی که همه زیر
یک سقف می خوابیدیم
آن روزها، مذهبی ها پشت یک پیشنماز
به صف می ایستادند و یک مقتدا داشتند

---------------

ماتریالیسم تاریخی

اجبار و اختیار
راه حل دیالکتیکی خود را
سرانجام، پیدا می کنند

امیر نیک آئین

---------------

مرگ دیگر
هوشنگ ابتهاج

 

مرگ در هر حالتی تلخ است
اما من
دوستتر دارم كه چون از ره در آید مرگ
درشبی آرام چون شمعی شوم خاموش
لیك مرگ دیگری هم هست
دردناك اما شگرف و سركش و مغرور
مرگ مردان مرگ در میدان
با تپیدن های طبل و شیون شیپور
با صفیر تیر و برق تشنه شمشیر
غرقه در خون پیكری افتاده در زیر سم اسبان
وه چه شیرین است
رنج بردن
پافشردن
در ره یك ‌آرزو مردانه مردن
وندر امید بزرگ خویش
با سرود زندگی بر لب
جان سپردن
آه اگر باید
زندگانی را به خون خویش رنگ آرزو بخشید
و به خون خویش نقش صورت دلخواه زد بر پرده امید
من به جان و دل پذیرا می شوم این مرگ خونین را

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است