افسانه ما - 26

فقر توده - خون توده ای
فسانه نگشت و کهن نشد
این حدیث درد انگیز

ناخدا افضلی

سرهنگ عطاریان

سرهنگ سیامک

خسرو روزبه

سرهنگ کبیری

سرهنگ حسن آذرفر

راه توده

111

سرگرد جعفروکیلی

سرهنگ مبشری

دوشنبه 22 آبان 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 111

غلام یحیی دانشیان
تاریخ آذربایجان
با نام او گره خورده

--------------------

صفرخان
4 سال پس از خاموشی

چهارمین سال خاموشی قدیمی ترین زندانی سیاسی دوران شاه "صفرخان" امسال نیز در امام زاده طاهر کرج برگزار شد. بسیاری از زندانیان سیاسی دوران شاه در این مراسم حضور یافتند، شعر و سرود خواندند و یاد او را زنده کردند. حضور چند تن از شعرای آذربایجان و سخنرانی علی ‌اشرف ‌درویشیان(تدوین کننده و منتشر کننده خاطرات صفرخان و عضو کانون نویسندگان ایران)، فریبرز رئیس‌دانا (اقتصاد دان دگراندیش) و محمد خلیلی (شاعر) از اعضای کانون نویسندگان ایران به این مراسم وزن و اعتباری ویژه بخشید. از شهرهای آذربایجان، بویژه تبریز نیز شماری در این مراسم شرکت کردند.
گفته می شود صبح روز مراسم ماموران امنیتی بطور حضوری به خانواده صفرخان تذکر داده شده بود که به علت نداشتن مجوز، نباید مراسم برگزار شود. ماموران همچنین با حضور در مزار، سعی در ایجاد فشار روانی کردند.

--------------------

زیگانف:
حرکت به پیش
زمانی برای
"درجا" زدن نیست

بهروز بکتاشی

آنچه را می خوانید، فشرده ایست از پیش گفتار کتاب تازه انتشار دبیراول حزب کمونیست روسیه فدراتیو "گنادی زیگانف" با نام " حرکت به پیش" که از سوی انتشارات "گارد جوان" منتشر شده است. کوشش خواهم کرد از متن کتاب نیز گزیده هائی را بتدریج از روسی به فارسی برگردانده و برایتان ارسال دارم. ب.بکتاشی

--------------------

آغاز انتشار سلسله مقالات
احسان طبری پیرامون
بازشناسی هنر
در سه مقوله

از این شماره، انتشار یکی از آثار طبری را آغاز می کنیم که تقریبا نایاب است و بدشواری می توان آن را در این و یا آن کتابخانه یافت. تجدید چاپ آن در ایران نیز فعلا خواب و خیال است، مگر تحولی چنین امکانی را فراهم آورد. کتاب با عنوان "مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان" در سال 1359 در ایران انتشار یافت و انگیزه این انتشار را نیز زنده یاد طبری، خود بعنوان مقدمه کتاب نوشته است که می خوانید.

--------------------

ميهمان آقايان- به آذين - 19

آقایان
در زندان هم
به هم اقتدا نمی کردند

--------------------

کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین
تهران
ناگهان به قلب
صلح جهانی تبدیل شد

---------------------

ماتریالیسم تاریخی

جبر تاریخ
بدون نقش انسان برای
تحقق آن معنی ندارد
امیر نیک آئین

 

سخنان ذوق زده علی خامنه ای در سفر تبلیغاتی به سمنان و دامغان
پیروزی دمکرات های امریکا
نتیجه سیاست جنگی رهبر؟
23 سال پس از اعلام انحلال
اعتراف رهبر به حضور حزب توده ایران در دانشگاه ها

رهبر جمهوری اسلامی، در یک سفر تبلیغاتی، در آستانه برگزاری انتخابات بی رونق مجلس خبرگان رهبری راهی سمنان و دامغان شد، و مطابق معمول، چند سخنرانی کرده و نقطه نظرات خود را یکطرفه بیان کرد.
این سفر همزمان شد با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در امریکا، که طی آن اکثریت پارلمانی در هر دو مجلس سنا و کنگره، از جمهوریخواهان به دمکرات ها منتقل شد. رهبر جمهوری اسلامی نیز همین نتیجه از انتخابات امریکا را کانون مرکزی سخنرانی های خود در سمنان و دامغان قرار داد!
علی خامنه ای گفت که شکست جمهوریخواهان حاصل پایمردی مردم ایران بود. به زبانی دیگر، یعنی دمکرات های امریکا حواسشان جمع باشد که پیروزی خود را مدیون ایشان هستند! او که زودتر از دمکرات های امریکا، از نتیجه آن انتخابات ذوق زده شده، با بیان این جمله، در واقع روی سخنش در داخل کشور، نه مردم سمنان و دامغان و حتی دیگر شهرهای ایران که تا گلو در بحران همه جانبه اقتصادی- اجتماعی جامعه غرق شده اند، بلکه با مخالفان سیاسی خودش بود. او خواست به مخالفان دولت نظامی و سیاست جنگی حاکم بر کشور بگوید، آنچه در امریکا اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی را- به زعم ایشان- از حمله نظامی مصون نگهداشت، سیاست جنگی- نظامی او و همفکرانش در راس حاکمیت بود.  ادامه

---------------------------------------------------------

پاسخ ما
به پیام های شما
1- لطفا بجای ای میل، از پیام گیر استفاده کنید
2- گزیده خاطرات ریشهری را منتشر
خواهیم کرد و انتشار برخی نامه های
زنده یاد کیانوری بتدریج ادامه خواهد یافت.

-----------------------------------------------

خاموشی ابدی
مارکوس ولف
مردی بزرگ، در پشت
پرده صلح و سوسیالیسم

آبتین سرمدی

مردی که حتی دشمنانش در سرویس های امنیتی غرب به استعدادها و توانائی های شگرفش اعتراف داشتند و او را بدون صورت می نامیدند، در سن 83 سالگی در برلین در گذشت.

---------------------------------------------------------

روسیه
مقابله با کمونیست ها
زیر پوشش قانون جدید

امیرعلی لاهرودی

حزب روسيه واحد که اکثريت مطلق نمايندگان پارلمان (دوما) ی این کشور را در اختيار دارد با پشتيبانی حزب ليبرال و حزب رودينا قانونی را از مجلس گذراند که بر مبنای آن احزاب موجود روسيه می بايست از نو، از وزارت دادگستری مجوز بگيرند. اين احزاب برای گرفتن مجوز جديد می بايست خود را با شرايط جديد مطابقت بدهند.
وزارت دادگستری تاکنون احزابی را به رسميت می شناخت و به آن مجوز صادر می نمود که 10 هزار عضو در سراسر روسيه و 250 عضو در هر ايالت داشته باشد.
اکنون بموجب قانون جديد، حزبی مي تواند از پل «صراط» بگذرد که بجای 10 هزار عضو 50 هزار عضو داشته باشد. در ايالات نيز اين رقم دو برابر افزايش می يابد و به 500 نفر می رسد.
روسيه با تغيير قانون احزاب مي خواهد جامعه را صد در صد تحت نظارت دولت سرمايه داری در آورد تا مطیع تر در خدمت اوليگارشی مالی باشد.
بر مبنای اين قانون از مجموع 35 حزب روسیه 16 حزب نتوانستند مجوز بگيرند و بدين طريق از شرکت در انتخابات محروم شدند. بقيه 19 حزبی که مجوز دريافت کردند - از جمله حزب روسيه واحد که دارای 943 هزار نفر عضو است- در رديف اول، حزب تقريباً تازه تاسيس رودينا (ميهن) مورد حمايت دولت در رديف دوم (135 هزار عضو) و حزب کمونيست روسيه فدارال با دارا بودن 134 هزار نفر عضو در رديف سوم قرار گرفت.
بنابه ادعای اداره ثبت احزاب در وزارت دادگستری 50 هزار نفر از اعضای حزب کمونيست در ايالات نتوانستند اسناد مورد لزوم را در اختيار وزارت دادگستری قرار دهند. يعنی حزب کمونيست که دارای 186 هزار عضو می باشد اکنون 50 هزار نفر آن در جريان رسيدگی به وضع افراد حزبی مورد رسيدگی قرار نگرفتند.
در عين حال قانون احزاب حد نصاب رای برای ورود به پارلمان را از 5% به 7% افزايش داد که بسياری از احزاب موجود در دوره 4 انتخابات پارلمانی نخواهند توانست از اين حد نصاب بگذرند و بدين جهت از شرکت در پارلمان محروم خواهند شد.
روسيه بعنوان جامعه نو ظهور سرمايه داری، راه تحزب در غرب را در پيش گرفته است. در اين سيستم افراد جداگانه حق شرکت در انتخابات را ندارد. تنها احزاب هستند که مي توانند لیست نامزدی نمايندگی را در اختيار کميسيون انتخابات قرار دهند و در صورت بدست آوردن بيش از 7% آراء در پارلمان شرکت کنند. با گذشت زمان از 19 حزب رسميت يافته موجود چند حزب باقی خواهند ماند و از ميان آنان 2 حزب «کثيرالعده» روسيه را اداره خواهند نمود که يکی حزب حاکم و ديگری حزب اپوزيسيون خواهد بود. اين دو حزب مانند احزاب سوسياليست، سوسيال دموکرات، احزاب دموکرات مسيحی و محافظه کار در غرب در انتخابات ادواری شرکت خواهند کرد و در اداره کشور جای يکديگر را خواهند گرفت. دولت برآمده از هر دو حزب از اليگارشی مالی و صنعتی پاسداری خواهند نمود.

---------------------------------------------------------

اجلاس 60 حزب کمونیست
و کارگری جهان در پرتغال

نشست سه روزه بیش از 60 حزب کمونیست و کارگری جهان، روز گذشته به کار خود در "لیسبون" پایتخت پرتغال پایان یافت. از جمله شرکت کنندگان این اجلاس گنادی زیگانف دبیرکل حزب کمونیست روسیه، "بلید نزی مانده" دبیرکل حزب کمونیست افریقای جنوبی و "فرناندو استونز" عضو رهبری حزب کمونیست کوبا بودند.
دبیر کل حزب کمونیست پرتغال در سخنرانی افتتاحیه این نشست تبادل اطلاعات و نظرات پیرامون تحولات جهان و موقعیت احزاب کمونیست سراسر جهان را از اهداف این نشست اعلام داشت. او همچنین روی بازشناسی تهاجم چند سویه امپریالیسم تاکید کرد.
نشست پرتغال، هشتمین نشست بین المللی احزاب کمونیست و کارگری از سال 1998 تاکنون است.
نشست همزمان بود با تهاجم نیروهای اسرائیلی به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه که طی آن 18 تن غیر نظامی کشته شدند. به همین مناسبت دبیرکل حزب کمونیست پرتغال از جانب همه حاضران در اجلاس ضمن محکوم کردن این تهاجم نسبت به همه قربانیان جنبش رهائیبخش فلسطین ادای احترام کرده و همبستگی احزاب کمونیست و کارگری جهان با مردم فلسطین را یکبار دیگر اعلام داشت.

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است