نگاهی به اخبار کلیات مطبوعات
ایران در آینه
نیم سال مهم 1325

مرتضی کیوان

رحمان هاتفی

عبدالحسین نوشین

محمدعلی افراشته

سیاوش کسرایی

م. ا. به آذین

راه توده

113

فرخی یزدی

احسان طبری

دوشنبه 06 آذر 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 113

لاهرودی صدرفرقه دمکرات آذربایجان ایران
کوته بین ها
از انتخابات امریکا
ذوق زده شدند
به کسانی که نوک بینی خود را می بینند باید گفت: بمباران 79 روزه و وحشیانه یوگسلاوی را به خاطر بیآورید که در زمان
کلینتون دمکرات انجام شد.

--------------------

اورتگا
بازگشتی که نباید
درهیاهوها فراموش شود
عطاالله مهاجرانی

--------------------

پوتین و سیاست دوگانه
داخلی و خارجی
کنترل کمپانی های عظیم نفت و گاز روسیه دفاع از منافع ملی است اما این منافع در داخل کشور در خدمت مردم نیست.
مورنینگ استار- تر جمه از انگلیسی

--------------------

حركت به جلو- 3

نگاهی دوباره
به دوران استالین
تاریح و شکوفائی اتحاد شوروی
با نام استالین پیوند دارد

نوشته "زیگانف"ترجمه "بهروزبکتاشی" از روسی

--------------------

افسانه ما - 28

مردانی با روح بزرگ
در محقرترین خانه ها
سروان غلامعباس فروتن

--------------------

مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان- 3
بازشناسی 4 عنصر
در زیر ساخت شعر
و مایه های شاعری
احسان طبری

--------------------

ميهمان آقايان- به آذين - 21

آن سال هائی که
روحانیون بجای دستور
سئوال می کردند

---------------------

ماتریالیسم تاریخی

جلوه های روبنائی
متاثراز زیربنای اجتماعی
امیر نیک آئین

 

کوچ رهبر ج.ا از خیمه روحانیت، به دامن نیروهای نظامی
 تحولات در ایران، خارج از
تحول در سپاه نخواهد بود

 

شاید مهم ترین رویداد ماه های اخیر، برای ایرانیان، نه گیر کردن امریکا در عراق و یا پیروزی دمکرات ها با 7 هزار رای اضافه بر جمهوری خواهان امریکا، بلکه چهره ای بود که در جمهوری اسلامی از پشت پرده سریع تر از آنچه پیش بینی می شد بیرون آمد و خود را در معرض نگاه افکار عمومی قرار داد.
سرکوب کوچکترین حرکت و یا تجمع اعتراضی، تبدیل دوباره سازمان اطلاعات و امنیت کشور به همان دستگاهی که چند سالی حجت الاسلام ریشهری بر مسند آن تکیه داشت و سپس علی فلاحیان، بستن روزنه های خبری و اطلاع رسانی به مردم، وظیفه مند شدن شورای نگهبان برای تصفیه ای گسترده تر در دستگاه حکومتی، از گردونه خارج شدن مجلس، مقابله وانحلال هر تشکل و تشکیلاتی- حتی خانه کارگر-، مصاحبه ها و سخنرانی های پیاپی فرماندهان سپاه به بهانه پاسخ به امریکا و اسرائیل، بر ملا شدن شقه شقه بودن و شقه شقه تر شدن حاکمیت باصطلاح یکدست، شناخت جدید جنبش کارگری و دانشجوئی کشور از ماهیت دولت و حاکمیت یکدست، آوار ادامه دار گرانی و فلج اقتصادی عمدتا ناشی از تلاش پنهان برای دست به دست کردن اقتصاد تجاری کشور از دست پیشکسوتان بازاری به نوکیسه های سپاهی و....که همچنان می توان ادامه داد هر یک در حد و قامت خود برای آشنائی دوباره با حاکمیت و اوضاع کشور مهم اند، اما بنظر ما، دو خبر هفته اخیر، در صدر این خبرها جای می گیرد.
1- آغاز انتقادهای علنی از سیاست های جنگی حاکمیت که گاه با عنوان "خطر تنش زائی" از آن یاد می شود و گاه بعنوان ضرورت پرهیز از جنگ.(از جمله در آخرین جمع بندی دبیرکل جدید جبهه مشارکت از اوضاع ایران و یا سخنرانی ها و مصاحبه های اخیر هاشمی رفسنجانی)
2- آشکار شدن روز به روز سریع تر چهره نظامی حاکمیت که آخرین سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران صریح ترین و رسمی ترین اعتراف به این چهره است. او در همین سخنرانی و در پاسخ به منتقدان و تائید و تشویق فرماندهان سپاه برای نخستین بار نظامی گری در جمهوری اسلامی را تائید و با انتقاد از مخالفان آن مدعی شد که نظامیان با هویت اسلامی با نظامیان آدم کش تفاوت دارند. که البته این نظامیان جز سپاهیان جمهوری اسلامی نمی توانند باشند، زیرا در دیگر کشورهای اسلامی نظامیان آن هویتی که ایشان مدعی آنست را نباید داشته باشند.
بدین ترتیب، دو نشانه ای که ما پیوسته بر آن تاکید می کردیم عملا و رسما آشکار شده است: حاکمیت سپاهی و سیاست جنگی.رهبر جمهوری اسلامی خود را صدرنشین این حاکمیت و پاسدار چنین سیاستی نشان می دهد و در حقیقت نیز از خیمه روحانیت به خیمه فرماندهان سپاه کوچ کرده و در گرداب بزرگ بحران اقتصادی و سیاسی داخلی و خطرات خارجی در این خیمه پناه گرفته است.  ادامه

-----------------------------------------------

وداع با "مارکوس ولف"
در گورستان
سوسیالیست های برلین
گزارش آبتین سرمدی

 

 

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است