راه توده

عبدالحسین آگاهی

علی گلاویژ

هدایت اله حاتمی

هوشنگ ناظمی

ابوتراب باقرزاده

"به آذين" ميهمان اين آقايان-29
با شعله های امید تا انقلاب در زندان مانده بودند
این قافله سالاران را
جمهوری اسلامی کشت!

122

اسماعیل ذوالقدر

دوشنبه 23 بهمن 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 122

 

راهپیمائی بی روح و کم شمار 22 بهمن
سیاست نظامی- اتمی حاکم
با سرانجام ساختار نظام پیوند می خورد؟

 

شور و وسعت هر تظاهرات، مارش خیابانی و راهپیمائی مردمی، در دل آن نیازهائی خفته است که بموجب آن مردم به خیابان می آیند و یا به خیابان می ریزند. هر اندازه این نیازها عمومی تر باشد وسعت تظاهرات و مارش خیابانی گسترده تر است. این حکم، عمومی است و شامل هر کشور و شهر و دیاری می شود. و در ایران نیز، این حکم در عمل- دوران انقلاب 57- در وسیع ترین و گسترده ترین حد و شمار خود، به حافظه تاریخی مردم ایران سپرده شده است.
شعار و یا شعارهای هر تظاهرات و راهپیمائی نیز، حتی اگر توسط افرادی حرفه ای آهنگین شود- که ما در انقلاب 57 دیدیم که مردم، خود از حافظه موزون تاریخی شعر ایران برای این کار بهره ها گرفتند- تا با خواست واقعی مردم به خیابان آمده همسو نباشد گرمای مردمی ندارد و خرمنی را به آتش نمی کشد.
سرگذشت غمبار راهپیمائی 22 بهمن امسال، از دل بی ایمانی به این دو حکم تاریخی از یکسو و بازی حکومتی با افکار عمومی از سوی دیگر بیرون آمد. نام اجتماع 300 هزار نفری و حتی 500 هزار نفری در تهران 12 میلیون نفری و با بهره گیری از خانواده افراد سپاه و بسیجی که خود مدعی سازمان یافتگی 5 میلیونی آن هستند، هر چه باشد تظاهرات و راهپیمائی مردمی نیست. آنها که در میدان آزادی تهران جمع شدند و یا جمعشان کردند و پلاکاردهای اتمی بدستشان دادند تا از سیاست جنگی- اتمی حاکم دفاع کنند، انجام وظیفه کردند نه تظاهرات! اگر خلاف می گوئیم و ارزیابی اشتباه داریم، از تلویزیون دولتی اعلام شود:
- آنها که زیر بار گرانی خرد شده اند،
- آنها که با جنگ مخالف اند،
- هرکس در این شب عیدی غم نان دارد،
- همه آنها که بیکار شده اند،
- بی سرپناه مانده ها،
- حقوق نگرفته ها،
- زنان معترض به قوانین جاری،
- دانشجویان سرکوب شده،
- کارمندان مرعوب شده،
  ادامه

--------------------------------------------------

بهشت زهرا رديف 140 شماره 44
خفیه گاه سازندگان تاریخ
چپ و توده ای ایران

جای، جای ایران، خفیه گاه در خاک خفتگانی است که همگی یک نام دارند:"توده ای"! برای کشف دوباره این خفیه گاه ها به یک نهضت توده ای نیاز است، همچنان که دست یابی به سرگذشت یکایک آنها به تدوین یک تاریخ نیازمند است. به نسل جوانی که بنام "چپ" به میدان در آمده است، باید این خفیه گاه ها را نشان داد و برگ هائی از این تاریخ را برایش خواند، تا بداند کیست و گذشته اش چیست! اگر غفلت کنیم، گردنه بندان و قاقله زنان حرفه ای این نسل را غارت خواهند کرد و جسارت و امیدش را به یغما خواهند برد. گردنه سختی آغاز شده است.
تاریخ جنبش چپ و توده ای را حکومت واژگونه تبلیغ می کند. حتی واحد درسی برای این واژگونه گوئی در دانشگاه ها گذاشته اند. حقیقت تلخ آنست که ما را به دهه 1340 بازگردانده اند. به سال های چپ نمائی ها و حادثه جوئی های کنفدراسیون دانشجوئی در خارج از کشور و انتقال همین چپ روی و چپ نمائی به داخل کشور. آنها که در خارج بودند بعدها نقاب را برداشتند و رفتند بدنبال زندگی خویش، اما آنها که در داخل بودند از جان خویش بر سر این اعوجاج مایه گذاشتند. این اعوجاج و چپ زنی و چپ روی به قیمت از کف رفتن نیروهائی تمام شد که اگر دندان بر جگر گذاشته و کار آهسته و پیوسته را تا انقلاب 57 پی گرفته بودند، ای بسا بر سرنوشت این انقلاب می توانستند تاثیراتی عمیق و انقلابی باقی گذارند و مانع بسیار از پروازهای بی موقع و تندروی ها و یا کندروی ها شوند. آنچه نباید می شد، در دهه 40-50 شد. حال پرسش اینست که چرا باید شاهد تکرار آن بود؟
بانگ ما یک صداست. به صداها و بانگ های پرشمار نیاز است، والا فرصت ها می سوزد و از کف می رود.

--------------------------------------------------

سرود تصویری
حزب توده ایران را بشنوید و ببینید!

این سرود تصویری حزب توده ایران را، که به همت توده ای ها ساخته شده، از طریق ای میل دریافت کرده ایم. متاسفانه ارسال کننده ای میل نام تهیه کننده آن را ذکر نکرده است و به همین دلیل، ما ضمن انتشار آن در سایت راه توده، از تهیه کننده و ارسال کننده آن، بی آنکه نامی را در این ارتباط بدانیم که اعلام کنیم، سپاسگزاریم.

تاریخ خونین جنبش
چپ و کمونیستی ایران-8

کشتند، آواره کردند
و ما همچنان هستیم!

محمدعلی عمویی

------------------
کلیات مطبوعات نیمسال 1325
شکست مذاکرات
پیشه وری- قوام السلطنه
------------------
مصاحبه رادیوئی "گنادی زوگانف"
حزب کمونیست روسیه
بسرعت جوان می شود
سالانه10تا12 هزارعضو جدیدبه حزب می پیوندند
ثروت ملی در دولت پوتین برباد می رود

ترجمه بهروز بکتاشی

---------------

گزارش کميته تفتيش حزب کمونيست روسيه
فدراتيو به يازدهمين پلنوم

آن 14 سال
که به انقلاب اکتبر انجامید
این 14 سال
که در نیمه راه مانده ایم
"و.س.نيکيتين" صدر کميسيون تفتيش
ترجمه "ر.ح .بازيار"- فرقه دمکرات آذربایجان
------------------

اشغال عراق
آمریکا برای حمله
آن دلائلی را قبول داشت
که حمله را تائید می کرد
ترجمه و تنظیم از اشپیگل. وحید منصوری

------------------
مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان- 10
به هر نسل ایرانی
یاد آورید
گذشته پرافتخارایران را
احسان طبری
------------------

ماتریالیسم تاریخی

نظام نوین
عناصری ازنظام کهنه را
با خود حمل می کند

امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است