بهرام دانش

فریدون ابراهیمی محمدعلی افراشته رحیم نامور

ایرج اسکندری

تقی کی منش

عبدالحسین نوشین

پرویز حکمت جو

بهرام دانش

فریدون ابراهیمی

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

 ایرج اسکندری

تقی کی منش

عبدالحسین نوشین

پرویز حکمت جو

تیر و کمان این دوران

جنگ سرد با انفجار

اولین بمب اتم آغاز شد

راه توده

  62 

یاران "راه توده"

یاد آورید در خلوت خویش

دشواری کاری و تلاش ما را

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

جمیله صدیقی

جمیله صدیقی

با پیشگامان جنبش

زنان ایران آشنا شویم

--------------------

آغاز انتشار کتاب" برخی بررسی ها..."

در فرمات جدید در راه توده

شیوه آسیائی

تولید در ایران

احسان طبری

--------------------

18 میلیون رای

ناتوانی چپ آلمان

در بهره گیری از فرصت ها

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

اختلافات واقعی

حزب توده ایران

با جبهه ملی ایران

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک

امیرنیک آئین

پیش از هگل

متفکران بزرگ ایران

ریشه های هستی را یافته بودند

دوره اینترنتی ـ شماره 62

         دوشنبه 30.08.1384        -------------------      آرشیو شماره های گذشته

 

مصاحبه رادیوئی و تلویزیونی سردبیر راه توده

پشت شعارهای عوامفریبانه دولت

خیز بلند سرمایه داران نظامی

برای قبضه کامل قدرت در ج.ا

گفتمان سیاسی در جمهوری اسلامی، عملا به گفتمان سیاسی- نظامی تبدیل شده است. هر نوع تحولی در حاکمیت ایران، اینبار در پیوند است با نظامیان و تحرکات آنها. تمام تلاش باید این باشد که نیروهای سالم نظامی و سپاهی حساب خود را از سرداران میلیاردری که پشت دولت جمع شده و برای تصرف بنگاه های تولیدی و بنیادهای عظیم مالی به سبک پاکستان و ترکیه خیر برداشته اند جدا کنند و در خدمت جنبش واقعی اصلاحات قرار گیرند.

 

شب های 17 و 19 نوامبر، تلویزیون ملی ایران و رادیو صدای ایران دو مصاحبه با سردبیر راه توده را که به فاصله دو روز انجام شده بود، اما هر دو گفتگو عمدتا مربوط به فراروئی برخوردهای سیاسی به برخوردهای سیاسی- نظامی در جمهوری اسلامی بود پخش کردند. هدف از تشکیل دولت نظامی که از دو سال پیش احتمال آن مورد تاکید راه توده بود، اهداف اقتصادی پنهان در پشت شعارهای دولتی که سرانجام و در اوج توهمات خوش خیالانه بخشی از فعالات جنبش اجتماعی- سیاسی داخل و خارج از کشور تشکیل شد و همچنین ماجراجوئی ها و عوامفریبی های آلوده به خرافات مذهبی از سوی مجلس و دولت، همگی در پیوند با هم، هسته مرکزی آن دیدگاه تفسیری اوضاع کنونی ایران بود که در این دو گفتگو مطرح شد. از آنجا که حجم این دو گفتگو برای قرار گرفتن روی سایت راه توده بیش از ظرفیت و سرعت باز شدن آنها بود، بخش های مقدمه و موخره و سئوالات حذف شد و تنها، بخش اصلی دو گفتگو در ترکیب با هم روی سایت قرار گرفت. حتی بخش هائی از مصاحبه رادیوئی را نیز به دلائل یاد شده در بالا مجبور شدیم برای روزها و یا شماره آینده راه توده ذخیره کنیم.

این مصاحبه را از اینجا بشنوید:

بخش اول

بخش دوم

----------------------------------------------------

 

کلارا زتکین

آن که به ستیز با

ریشه های واقعی

ستم بر زنان برخاست

 

کلارا آیزنر (زتکین) در پانزدهم ژوئیه یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلادی در شهر ویدرو در ساکسونی آلمان بر خشت این جهان افتاد. پدر کلارا، در کار آموزگاری بود و مادر او همچنان در تب و تاب آرمان های انقلاب فرانسه بام را به شام می رساند. زتکین در میانه تکاپوی رزم در هنگام تحصیل در موسسه تربیت معلم لایپزیک شوق جهان را دیگر کردن فرایش گرفت. گفتارهای ویلهلم لیبکنخت، بنیان گذار حزب سوسیال دمکرات آلمان اثری ژرف بر راه و اندیشه زتکین گذاشت.  

           
 

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

... جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

در فرمات جدید در راه توده

شیوه آسیائی

تولید در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است