مریم فیروز

دکتر احمد دانش دکتر اختر کامبخش هما نصرزنجانی

هدایت اله حاتمی

دکتر هوشمندراد

جمیله صدیقی

فاطمه مدرسی ـ فردین

مریم فیروز

دکتر احمد دانش

دکتر اختر کامبخش

هما نصرزنجانی

هدایت اله حاتمی

دکتر هوشمندراد

جمیله صدیقی

فاطمه مدرسی فردین

آنچه برعراق رفت، نباید با ایران شود

خواب شومی که امریکا

برای ایران دیده است

راه توده

 66

 دوشنبه 28.09.1384

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگها

   دوره اینترنتی ـ شماره 66

مصاحبه رادیوئی و تلویزیونی سردبیر راه توده

بازی کهنه حجتیه

اسرائیل ستیزی احمدی نژاد

زمینه سازی زدوبند با امریکاست

انجمن حجتیه، از همان ابتدای تاسیس، با انگیزه منحرف ساختن اذهان و افکار مردم ایران از مقابله و مبارزه با دربار شاهنشاهی و در همسوئی با سیاست های انگلستان و امریکا درایران تشکیل شد. پس از یک دوره ماجراجوئی های "فدائیان اسلام" که سیاستمداران متمایل به امریکا را – درجنگ منافع میان انگلستان وامریکا بر سرسهم شیر از نفت ایران-  مثل دانه های درشت انار از روی زمین بر داشتند( هژیر، رزم آراء و بعدها ترور ناکام علاء) و نقش آنها بعنوان آلت دست انگلستان دراین بازی تمام شد، نوبت به انجمن حجتیه رسید. این انجمن، پس از کودتای 28 مرداد که دیگر رقابت امریکا و انگلیس تمام شده و کودتا بر گرده جنبش مردم سوار شده بود، وظیفه پیشگیری از یک جنبش دیگر و منحرف ساختن اذهان نیروهای مذهبی و توده مردم از توجه به کانون فتنه و میهن فروشی، یعنی دربار شاهنشاهی را برعهده گرفت. آنها نه دربار آلوده و وابسته شاهنشاهی، بلکه بهائی های درون کابینه دولت های دست نشانده دربار را هدف مقابله و مبارزه نشان دادند. مبارزه و مقابله با مارکسیسم، حزب توده ایران، اتحاد شوروی وقت و هر تحرک و پدیده مترقی و بالنده ای، که در برابر دربار وابسته شاهنشاهی بود، همطراز مقابله بهائیت در برنامه این انجمن قرار می گرفت. اسنادی که پس از انقلاب 57 منتشر شد، همگی حکایت از اداره و هدایت انجمن حجتیه توسط ساواک شاهنشاهی داشت. نه تنها دربار شاهنشاهی، بلکه لژهای فراماسونی و چشم وگوش های سازمان های جاسوسی انگلستان تا مغز استخوان آن نفوذ داشتند. از طریق همین انجمن، ساواک بسیاری از روحانی را در خدمت داشت و هر تحرک بازاریان مذهبی را کنترل و هدایت می کرد. پس از انقلاب و در هنگامه توصیه های موکد امثال آیت الله خزعلی برای پذیرش سازمان 30 هزار نفره حجتیه توسط آیت الله خمینی، سرانجام پرونده و گزارشی که از نفوذ ساواک در میان روحانیت تهیه شده بود دراختیار آیت الله خمینی قرار گرفت. وی پس از خواندن این گزارش مستند، به آورندگان گزارش و اطرافیان خود گفت: " من می دانستم ساواک در مساجد رخنه دارد، اما هرگز فکر نمی کردم  فاجعه چنین عمیق باشد."(خاطرات محمد سیف زاده، دادستان انقلاب اسلامی اراک)

منحرف ساختن افکار عمومی از هدف و سنگر اصلی، کشیدن جاده های انحرافی و بهره گیری از خرافات مذهبی برای همین اهداف، ماهیت انجمن حجتیه بوده و همچنان هست. بنابراین، موضع گیری های احمدی نژاد، که فعلا نقش روی صحنه را به او سپرده اند، پدیده غریب و ناآشنائی نیست. بر همین اساس، باید اسرائیل ستیزی او را، روی دیگر بازی بهائی ستیزی دانست. آن بهائی ستیزی حاصل زدوبند با دربار شاهنشاهی و منحرف ساختن افکار عمومی از توجه به ریشه اصلی فتنه و میهن فروشی بود. این شعار اسرائیل ستیزی نیز همان ماهیت را دارد، با آن تفاوت که این بار امریکا باید زیر شعارهای تند و جنجالی علیه اسرائیل به حاشیه برده شود تا زمینه معامله و مذاکره و زدوبند پشت صحنه با آن فراهم شود.

این ارزیابی از سخنرانی ها و مصاحبه های احمدی نژاد علیه اسرائیل که به یک جنجال سازی جهانی تبدیل شده، در مصاحبه سردبیر راه توده با تلویزیون ایرانیان و رادیو صدای ایران مطرح شد که در چند نوبت (روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 25-26 -27 آذر) از این دو رادیو و تلویزیون پخش شده است. این مصاحبه را بشنوید!  

-----------------------------------------------------------------

انجمن حجتيه
فاجعه "طالبان ايرانی"
از زير اين عبا درآمد
!
 كيوان‌ مهرگان‌

روز شمار چند قتل زنجيره‌ای قتل با فتوای

محفل مجتهدان
نامه- رضا خجسته رحيمی

شعرزیر بدون امضا برای ما ارسال شده است

نمی شکنم

 

نمی شکنم

نمی افتم

دست درخت را می گیرم و به بهار می برم

روز را

در مسیر خیس خوب و ستاره می دوم

جیب هایم

از سپیده و دریا پر است

از شکوفه های سیب و جوانه لبخند

از کلمه

که اسم تو بود

و با عطر گیج نارنج

تاب می خورد

در باد

در بهار

و در خواب آن سال ها

تعبیری ساده و روشن داشت

نمی شکنم

نمی افتم

مشتم را

برای گنجشک ها می گشایم

و از حافظه فصل می گذرم!

آتش در خرمن وطنم

سرمایه داران!

چه جای

نگرانی است؟

ناهید خیرابی

ناهید خیرابی

--------------------

اگر غفلت کنیم

سازمان تجارت جهانی

امام زاده ای  که

کور می کند، اما شفا نمی دهد

آناهیتا احمدی

--------------------

عکس تازه ای از

داوود نوروزی

داوود نوروزی

به همت آنها که احساس مسئولیت می کنند و نه تنها خواننده و مصرف کننده سایت راه توده نیستند، عکسی از زنده یاد داوود نوروزی برای راه توده ارسال شده است که منتشر می کنیم. این عکس، از آخرین عکس های داوود نوروزی نیست، اما به سالهای دور نیز متعلق نیست. او را پشت میز کار، در اتاق کارش در آلمان دمکراتیک (برلین) می بینید. برای خواندن و یا دوباره خواندن شرح بسیار مختصر زندگی و فعالیت های وی می توانید اینجا را کلیک کنید . از همه کسانی که می توانند این مختصر را گسترش دهند انتظار داریم اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند.

--------------------

"یک بورس کوچولو"

روی پرده سینما

آنکه مهاجرشد و آنکه تن به مهاجرت نداد

فرزان فروزنده

--------------------

--------------------

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

اسلام ستم ستیزی

که خلفای آن، ستمکار شدند

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

خود غلط بود آنچه

مصدق

درباره امریکا می پنداشت

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک - امیرنیک آئین

جهان به هم پیوسته

و رابطه دیالکتیکی این پیوند

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است