ابوتراب یاقرزاده

صابر محمدزاده آصف رزم دیده عباس حجری

دکتر حسین جودت

رضا شلتوکی

پرویز حکمت جو

رفعت محمدزاده

ابوتراب باقرزاده

صابر محمدزاده

آصف رزم دیده

عباس حجری

دکتر حسین جودت

رضا شلتوکی

پرویز حکمت جو

رفعت محمدزاده

ماهیت انقلاب 57

با سلطه ارتجاع مذهبی

هرگزدگرگون نخواهد شد

راه توده

 67

بر چنین حوزه و روحانیتی

چه اموری فرض است

چه اموری واجب؟

 دوشنبه 05.10.1384

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته -روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگها

   دوره اینترنتی ـ شماره 67

اکبر گنجی مسلمان

با ارانی غیر مذهبی

هم سرنوشت خواهد شد؟

--------------------

اولین رهبر

حزب توده ایران

سلیمان میرزا اسکندری پایه گذار سوسیالیسم درایران است. آنگاه که اجتماعیون عامیون معنای سوسیالیسم را می داد و ترجمه ای بود از "سوسیالیسم". برای او مهم نبود که طرفدار سوسیالیسم نماز می خوانند و یا نمی خوانند، مهم تر از ایمان مذهبی، ایمان به مساوات سوسیالیستی در جامعه بود. با زخمی که چپ روی ها از یک سو و ارتجاع مذهبی از سوی دیگر به جمهوری گیلان زده بود آشنائی کامل داشت و از آن بسیار آموخته بود. دیکتاتوری رضاخانی را تجربه کرده بود. در برابر گرایش به فاشیسم هیتلری درحاکمیت ایستاده و چوبش را هم خورده بود.

پس از سقوط رژیم رضاخان به جمع بنیانگذاران حزب توده ایران پیوست. برنامه و اساسنامه حزب توده ایران، چنان سمت گیری عام، ملی و سوسیالیستی در عرصه داخلی و فاشیسم ستیزی و استعمار ستیزی در عرصه داخلی و خارجی داشت که شخصیتی چون او را گریزی بر قبول رهبری این حزب نباشد. این مسئولیت را زمانی پذیرفت که دیگر آفتابش بر لب بام بود. جنگ اول، توطئه های دولت عثمانی، هفت رنگی روحانیون، انقلاب گیلان، حکومت گیلان، دیکتاتوری رضاخان و... درکارنامه سیاسی سوسیالیست پیری بود که وقتی او در میدان بود، از ماندگار ترین خاطرات روحانیونی مانند آیت الله خمینی قرار داشتن در کاروانی حجی بود که سلیمان میرزا از بزرگان شهره آن بودند. سلیمان میرزا اولین رهبر حزب توده ایران و از بنیانگذاران این حزب بود. تاکنون عکسی که ما از وی داشتیم همان بود که هرچند هفته یکبار در بالای این صفحه  در جمع رهبران حزب توده ایران منتشر می کردیم. این عکس جدید از سلیمان میزرا را که مربوط به دوران جوانی اوست، یکی از علاقمندان راه توده برای ما فرستاده است.

--------------------

هيتلر و آلمان ها

فاشیسم هیتلری

با این ابزاربه قدرت رسید

ارتجاع، خشونت، دروغ

نیرنگ و فریبکاری

نوشته پی یر آنجل- ترجمه علیرضا خیرخواه

--------------------

...جنبش های اجتماعی در ایران - طبری

جادو و خرافات

خیال بیمارگونه و سرگشته

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

خیانت و پلیدی

شاخه های درخت

جبهه و جنبش ملی نفت

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک

امیرنیک آئین

انسان

این فرزند قانون طبیعت

چگونه می تواند

بی قانون زندگی کند؟

--------------------

هم شوخی و هم جدی

همه کارهای مملکت

افتاده به گردن من

در ایران 72  میلیون جمعیت  داریم  که 13  میلیون آنها بازنشسته اند.  می ماند 59 میلیون نفر. ازاین  تعداد، 24 میلیون دانش آموز و دانشجو هستند. یعنی برای انجام کار فقط  35 میلیون نفر باقی می ماند.

در کشور 10 میلیون، در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، در ادارات و شرکت های وابسته به آنها مشغول کارند. می ماند 25 میلیون باقی مانده. از این 25 میلیون نفر تقریبا 4 میلیون نفر روحانی، مداح، روضه خوان و سانسورچی، خبرچین و وابسته به مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی مثل مجمع مصلحت، جانبازان، ایثارگران و ده ها و صدها نهاد کوچک و بزرگ دیگر هستند که دستشان به نوعی در کیسه بودجه های محرمانه ولی فقیه بند است. می ماند 21 میلیون نفر دیگر. 17 میلیون جویای کارداریم. می ماند 4 میلیون نفر دیگر. از این شمار نیز حدود 2 میلیون نیروهای مسلح و مشتقات آن، زندانی و آواره داریم. می ماند 2 میلیون نفر دیگر. ازبین این 2 میلیون هم 649-867 بیمار  داریم. البته حدود 806- 186 هم ممنوع القلم، ممنوع تصویر، ممنوع صدا داریم. پس کل کارها کشور می افتد روی دوش 14 نفر! از این چهارده نفر، 12 نفر عضوشورای نگهبان هستند و یکنفرشان هم رهبر است. به این ترتیب بقیه کارها می افتد به گردن من! ( از یک پیام)

 

شماره 68 راه توده، دوشنبه13 دیماه( 8ژانویه) به روز می شود

حجتیه و دولت احمدی نژاد

اتومبیل زدوبند با امریکا

در اتوبان جمکران- واشنگتن

 

در یک توطئه دقیق و سازماندهی شده، جمکران را بر امام رضا و حضرت معصومه برتری بخشیدند و آرامگان آیت الله خمینی را بکلی در سایه بردند تا انقلاب 57 و آرمان های آن را بکلی از اذهان عمومی پاک کنند. امام دیگری را(امام زمان) جانشین امام خمینی کردند و می روند که با این امام به پابوس امریکا بروند. این وظیفه ایست که فعلا برعهده دولت احمدی نژاد است. به هیچ وجه نباید تسلیم جنجال ها و ادعاها و ظاهرسازی ها شد. در بطن ترویج خرافات و کفش پاره و کاپشن احمدی نژاد و شعار مبارزه با اختلاس و دزدی این توطئه خوابیده است و برای پیش برد آن هیچ چاره ای جز بستن تمام روزنه های خبری و اطلاعاتی مردم و جلوگیری از هوشیاری و آگاهی آن ها از توطئه ها نیست. حجتیه که تا مغز استخوان نیروهای نظامی و حکومتی نفوذ کرده، از نظر ما، درارتباط مستقیم با عوامل انگلیسی این طرح را به اجرا گذاشته است. البته، آنها این اندیشه و طرح کودکانه را هم در ذهن دارند که اگر اسرائیل را جلو بیاندازند، با توجه به کینه تاریخی و آنتی پاتی که کشورهای عربی خاورمیانه نسبت به اسرائیل دارند، یکباره یک موج همدردی و لابد عملیات انتحاری در حمایت از جمهوری اسلامی در منطقه راه خواهد افتاد و امریکا و اسرائیل از ترس این مسئله هم ممکن است به ایران حمله نکنند. در واقع بجای آنکه روی همبستگی و وحدت ملی خود مردم ایران حساب کنند، رفته اند روی عرب ها حساب باز کرده اند، که حمله صدام به ایران نشان داد روی این همدردی فرضی و تئوری جدید احمدی نژاد و رهبر و حجتیه چقدر می توان حساب باز کرد. این که آنها موفق خواهند شد یا خیر، به خیلی عوامل بستگی دارد. از جمله بحران عمومی داخل کشور و در زمینه خارجی اطلاع و آگاهی دقیق امریکا از تمام زیروبم های حکومتی درایران و ضعف عمیق پایگاه اجتماعی آن. به همین دلیل امریکا بسیار بیش از آنچه حجتیه تصور کرده و احمدی نژاد در پی تحقق آنست می خواهد. خطر از همینجا بر می خیزد. این که حجتیه به قیمت کدام خیانت ملی و تاریخی این پابوس را تا قبول بندگی اش توسط امریکا پیش خواهد رفت و چقدر خون خواهد ریخت و به چه میزان منافع و فرصت های ملی ایران را نابود خواهد کرد.

در روزهای اخیر، بارها و از طریق پیام گیر، از ما خواسته بودند تا متن کتبی مصاحبه سردبیر راه توده درباره دلائل اسرائیل ستیزی احمدی نژاد و شتاب گیری ترویج خرافات درایران را منتشر کنیم. این خواست بویژه از داخل کشور مکرر در مکرر از ما خواسته شده بود. ما از طریق پیام گیر به اطلاع برخی از طرفداران انتشار کتبی این مصاحبه بودند رساندیم که این کار با توجه به وقتی که می گیرد ممکن نیست، مگر خودتان همت کنید و متن را پیاده کنید و برای ما بفرستید تا پس از ویراش لازم منتشر کنیم. خوشبختانه این توصیه و پیشنهاد ما را برخی علاقمندان راه توده پذیرفتند و دو متن پیاده شده آن مصاحبه را برای ما از دو کشور فرستادند. با استفاده از هر دو متن و تطبیق آنها با هم و با اصل مصاحبه، متن زیر را تنظیم کرده ایم که می خوانید:     ادامه

---------------------------

مصدق

و ملیون اطراف او

شاهد نه از غیب، بلکه

از دربار شاهنشاهی رسید

 

 

در این شماره راه توده، بخش بسیار مهمی از کتاب "28 مرداد" کار تحقیقی- تحلیلی بی نظیر زنده یاد جوانشیر را می خوانید. این فصل مربوط به نقش و تاثیر اطرافیان دکتر مصدق در به شکست کشاندن جنبش ملی دهه 30 و حتی خیانت آنها در همراهی با کودتای 28 مرداد مطرح است.

 

در ارتباط با حوادث آن سال های منجر به کودتای 28 مرداد، سایت اینترنتی "پیک هفته" نیز درادامه سلسله گزارش هائی که درباره خاطرات مادر محمد رضا و همسر رضا شاه منتشر می کند، اتفاقا در شماره گذشته خود، آن بخش از خاطرات وی را منتشر کرده بود که به همین مبحث از کتاب 28 مرداد که دراین شماره می خوانید باز می گردد.

 

بنظر ما، خاطرات همسر رضا شاه و مادر محمد رضا در این ارتباط، نه تنها شاهدی از متن و کانون توطئه ها، یعنی دربار شاهنشاهی در تائید ارزیابی های ارائه شده در کتاب 28 مرداد است، بلکه به جرات می توان گفت این بخش از گفته ها و خاطرات او، مهم ترین و مستندترین مطالبی است که درباره دوران جنبش نفت، دولت مصدق و کودتای 28 مرداد تاکنون منتشر شده است. همان اندازه که کار تحقیقی – تحلیلی زنده یاد جوانشیر اعتبار علمی دارد، این بخش از خاطرات مادر محمد رضا شاه، اعتبار و دقت خبری دارد و هرگز نباید آن را دست کم گرفت.

 

ما این نکات را از متن گزارش منتشر شده در سایت "پیک هفته" استخراج کرده و بعنوان یک سند ماندگار در راه توده منتشر می کنیم. نه تنها به توده ای ها، بلکه به همه ملیون ایران که هنوز بر طبل کارشکنی حزب توده ایران در دوران نخست وزیری مصدق می کوبند و یا در باره توده نفتی ها داد سخن می دهند و فراموش می کنند که این توده نفتی ها در حقیقت کسانی نبودند جز تشکیلات مخفی انگلستان برای به انحراف کشاندن بدنه جوان حزب توده ایران در آن سال ها توصیه می کنیم این مصاحبه و سند تاریخی را بخوانند. اعتبار این اظهارات برای امروز، در جمهوری اسلامی نیز محفوظ است. یعنی نظیر همان توطئه های دهه 30 با تکنولوژی و امکاناتی بمراتب وسیع تر و دقیق تر هم اکنون نیز درحال اجراست. وقتی درباره حجتیه و دولت احمدی نژاد سخن می گوئیم، وقتی کابینه نظامی ها را تفسیر می کنیم، زمانی که درباره دهها حادثه و ترور در سالهای اول انقلاب سخن می گوئیم و آنگاه که به توطئه اعلام انحلال حزب توده ایران در جمهوری اسلامی و قتل عام رهبران آن باز می گردیم. در تمام این رویدادها و حوادث تلخ که انقلابی به عظمت انقلاب 57 را به زانو در آورد، باید رد و نشان های مشابه آنچه را مادر محمد رضا می گوید پیدا کنیم. مهم نیست که اسناد و اعترافات مستقیم را دراختیار نداریم، مهم آنست که جهت را بشناسیم و بگوئیم. اسناد سرانجام از تاریکخانه ها در خواهد آمد، همانگونه که با مصاحبه مادر محمد رضا شاه درآمد. کسی که خود می گوید 57 سال در کوران جزئیات مسائل سیاسی ایران بوده است.

 

با خواندن این خاطرات، هر توده ای می تواند نسبت به آن تلاش بیهوده ای که امثال بابک امیرخسروی کردند تا 28 مرداد را تطهیر کنند عمیقا متاسف شود. ما نیز به سهم خود متاسفم  شدیم و افسوس خوردیم از سرانجامی که بابک امیرخسروی برای خود رقم زد.

آنچه را می خوانید عینا از سایت پیک هفته کپی کرده و در اینجا نقل می کنیم:       ادامه

           
 

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است