راه توده

ناخدا افضلی

غلامرضا خاضعی

سرهنگ عطاریان

شاهرخ جهانگیری

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

گزارش و خاطرات کنفرانس تهران- به قلم مترجم استالین
چرچیل، استالین، روزولت

دیدار تاریخی رهبران
اتحاد شوروی، امریکا و انگلستان

100

محمد بهرامی نژاد

فرزاد جهاد

دوشنبه 06 شهریور 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 100

 

هدف دفاع از استقلال کشور ومقابله با امپریالیسم نیست
سیاست جنگی جمهوری اسلامی
در پی جهانگشائی اسلامی است

طی هفته های گذشته، این دومین بار است که لازم به نظر می رسد تکرار کنیم: تردیدی در ماهیت مهاجم، جنگ طلب و غارتگر امپریالیسم امریکا و دست دراز آن در منطقه خاورمیانه، یعنی "اسرائیل" نیست. آنچه جای بحث جدی دارد، ماهیت سیاست هائی است که برای مقابله و دفع و رفع خطر باید اتخاذ کرد. خطری که از ماهیت عملیات خود ساخته 11 سپتامبر بر می خیزد و ما آن را "رایشتاک قرن 21" اعلام کرده و همچنان بر این عقیده ایم.
این ماهیت بنظر ما هنوز برای آنها که در جمهوری اسلامی شعار جنگی می دهند ناشناخته باقی مانده است. ما یکبار در ارتباط با جنگ لبنان نوشتیم و اکنون با صراحت بیشتری درارتباط با سیاست های حاکمیت جمهوری اسلامی می خواهیم بنویسیم.
پیرامون جنگ لبنان، نظر ما این بود و همچنان هست، که آنچه روی داد فاجعه ای بود که باید از همه امکانات و درایت ها بهره گرفته می شد تا از وقوع آن جلوگیری شود. این که طراحان و مدافعان سیاست جنگی در جمهوری اسلامی چه تعبیر و تفسیری از آن جنگ دارند و فاجعه را نقد کرده و در جیب پیروزی گذاشته اند به خودشان مربوط است، اما حرف و نتیجه گیری ما از آن جنگ چیز دیگری است. ما اعتقاد داریم بمباران وسیع لبنان توسط اسرائیل خسارات و ویرانی را از خود باقی گذاشت که مطابق برآوردهای اولیه از 10 میلیارد دلار می گذرد و کشوری را که درآمد آن عمدتا به توریسم وابسته است، برای 10 سال به عقب باز گرداند.
 ادامه

-----------------------------------------------------------------------

هيتلر و آلمان ها
8 میلیون جوان هیتلری
با شعار
ایمان- وفاداری- مبارزه
جلب برنامه نظامی شدند
ترجمه عليرضا خيرخواه

-----------------------------------------------------------------------

از یک نامه وارده
باید تیغه عدالت را در
قیچی اصلاحات تیزتر می کردیم

در شماره گذشته راه توده گزارش جالبی درباره "جبهه ضد نئوليبراليستي" در كشور بوليوی خواندم که شرحی بود از نظرات کمونیست های این کشور در ارتباط با دولت چپ اصلاح طلبی که قدرت را بدست گرفته است. شاید لازم بود در دوران 8 ساله اصلاحات چپ غیر مذهبی و انقلابی ایران نیز با همین صراحت پیرامون برنامه های اقتصادی دولت سخن می گفت و وزن انتقاد را در جریان اتحاد با دولت اصلاحات پررنگ تر می کرد. در این صورت شاید می شد اصلاح طلبان را به سمت آن روندی هدایت کرد که اکنون "لولا داسيلوا" در پیش گرفته است. به نظر من عده زيادی از اصلاح طلبان، از جمله خاتمي و نزدیک ترین همفکرانش، خانه كارگر، حزب اسلامي كار، جناحي از جبهه مشاركت، جناحي از سازمان مجاهدين انقلاب و… چنين ظرفيتي را داشتند.
آيا جبهه اصلاحات و نيرو های حامی آن باید صرفا روی اهداف دمکراسی خواهی متمرکز می شدند؟
بنظر من نه و حق این بود که ما چپ غیر مذهبی ایران در همان سال ها با صراحت بیشتری روی برنامه عدالت خواهی متمرکز می شد و با دفاع از منافع توده های وسیع مردم آن لبه قیچی اصلاحات را تیزتر می کرد که لبه دیگرش دمکراسی خواهی بود. باید بیشتر از فقير و گرسنگی، بيكاری و بيكار شدن و له شدن زير چرخ دنده واردات و قاچاق و خصوصي سازی گفته می شد.

استوانه های جنبش خودمختاری درآذربایجان
علی امیرخیزی

این کاروان از معبر
جمهوری اسلامی نیز
عبور خواهد کرد!

-------------------

نظام - رژیم - حکومت

آقای بادامچیان
 برای پرونده سازی
مقوله هارا قاطی کرده

-------------------

بازی شیطانی-24

از پدری امریکائی
تولد نوزادی بنام القاعده
در دل "کمربند سبز"

-------------------
از اخراج کارگران نگوئیم
چون نشر اکاذیب است!
احمد هدایتی

------------------

حزب کمونیست

 و انتخابات رياست جمهوری فرانسه
سوسیالیسم با برنامه: بله
سوسیالیسم در حرف: نه
جعفرپویا

------------------

افسانه ما - 15

ژنرال های ذوب در سلطنت
در برابر
افسران میهن دوست ایران

سروان غلامعباس فروتن

------------------

"به آذين" ميهمان اين آقايان-8
قزل قلعه
زیر نگاه تیزبین
دبیرکانون نویسندگان ایران

---------------

ماتریالیسم تاریخی - 3

دو بخش از یک فلسفه
ماتریالیسم تاریخی
و ماتریالیسم دیالکتیک
امیر نیک آئین

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است