بیانیه راه توده
هم شوراها - هم خبرگان
ضرورت ونتایج انتخاب و رای مردم

دکتر رضا رادمنش

پرفسور آگاهی

هدایت اله حاتمی

اسماعیل ذوالقدر

مهدی کیهان

امیر نیک آئین

راه توده

115

هما هوشمند راد

سرور محصص

دوشنبه 20 آذر 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 115

گفتگو با محمد علی عموئی
سرگذشت «خونین»
جنبش چپ و توده ای ایران
بیماری مزمن
چپ روی در ایران

--------------------

محمود بریالی
فرزند انقلابی افغانستان
دورازمیهن خاموش شد

--------------------

دیدار و پرسش و پاسخ
محمود بریالی در جمع توده ای ها
تجزیه افغانستان
یعنی انفجار جغرافیای‌منطقه!
--------------------

مراسم یادبود و وداع با بریالی

--------------------

حركت به پیش

 بخش پایانی ترجمه بهروز بکتاشی
تحولات انقلابی در روسیه
چه اشکالی خواهد داشت؟
"زوگانف" دبیراول
حزب کمونیست فدراتیو روسیه

--------------------

مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان- 5
مسئولیت هنرمندان
در"باغ فین تاریخ"
احسان طبری

--------------------

ميهمان آقايان- به آذين - 23

توحش و جنایت
ارثیه ای که ازآن آقایان
به این عالیجنابان رسید

---------------------

ماتریالیسم تاریخی

آغاز آشنائی
با فرماسیون های اجتماعی
امیر نیک آئین

---------------------

مردم چگونه می اندیشند؟
15 سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی

فروپاشی اتحاد شوروی در هشتم دسامبر 1991 میلادی توسط رهبران وقت 3 جمهوری روسیه، اوکراین و بلاروس ، رویدادی بود که برخلاف نظر مردم نخستین کشور سوسیالیستی جهان و علیه آنها انجام گرفت.
حال، با گذشت 15 سال از این رویداد تراژیک، مردم اکثر جمهوری های سابق اتحاد شوروی از فروپاشی آن کشور متاسف اند.
به گزارش خبرگزاری "ریانووستی" روسیه و رادیو "پلوس" در تاجیکستان، نتیجه یک نظرسنجی حاکی از آنست که بیشتر ساکنین روسیه، بلاروس و اوکراین از فروپاشی اتحاد شوروی متاسف اند.
"ایگور زارودین" مدیر گروه تحقیقاتی مرکز سنجش آرای عمومی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت: بیش از همه، چنین روحیه ای در بین شهروندان روسیه با 68 درصد وجود دارد. این درصد در بین اوکراینی ها 59 و در بین شهروندان بلاروس 52 در صد است. همین درصد در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان، به ترتیب، 62 و 78 است.
همچنین ً نیمی از ساکنین این 5 کشور معتقدند که می شد از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کرد.

 

پیرامون اهمیت سه انتخابات شوراها، خبرگان و میان دوره ای
بر سر دو راهی
بزرگ ترین گردش سیاسی در ج.ا

 

ماهیت و مضمون آنچه در ایران می گذرد، گذار از یك رژیم اسلامی - روحانی به یك رژیم اسلامی - نظامی است. در این کوچ حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی از خیمه روحانیت به خیمه سپاه پناه می برد. رویدادهای سیاسی در حاکمیت ایران به نوعی در پیوند است با این گذار و این كوچ. در این شرایط تمام تلاش رهبر جمهوری اسلامی این است كه بند ناف قدرت و رهبری خود را از روحانیت و مجلس خبرگان بریده و آن را به فرماندهان نظامی و سپاه و بسیج متصل كند.
نخستین هدف رهبر دور زدن و خنثی كردن مجلس خبرگان است. او در این مجلس نگران سه نیرو است.
1- روحانیون اصلاح طلبی كه در ارتباط نزدیك با آیت الله خمینی بوده و همین نزدیكی به آنان اعتباری بیش از وزن خودشان می دهد.
2 - روحانیون محافظه كاری كه بر او از نظر مراتب مذهبی برتری دارند.
3 - حضور رقبایی نظیر هاشمی رفسنجانی.
خطر برای رهبر ائتلاف این سه نیروست كه هر كدام به دلایلی مخالف سیاست جنگی - اتمی رهبر هستند و یا او را از نظر مراتب مذهبی و حضو در انقلاب از خود پایین تر می دانند و حاضر به تمكین به خواست های او نیستند.
بنابراین رهبر تصمیم گرفته است، مجلس خبرگان را از دو سمت خنثی كند. از درون و بیرون. از دورن با حذف روحانیون اصلاح طلب، تضعیف روحاینت بزرگ سنتی و بالاخره منزوی كردن هاشمی رفسنجانی. شورای نگهبان از یك سمت و شبكه مصباح یزدی از سمت دیگر در خدمت این اهداف عمل می کنند.
اما همه اینها كافی نیست، زیرا رهبر می داند اگر روحانیون اصلاح طلب و هاشمی رفسنجانی و هوادارن او نیز حذف شوند، جدال نهایی او با روحانیون سنتی كه قبل از پیروزی محمد خاتمی و برغم فشار نیروهای نظامی زیر بار مرجعیت اعلم او نرفتند همچنان باقی خواهد ماند. بنظر می رسد كه از همان زمان بود كه رهبر از روحانیت بزرگ قطع امید كرد و اعلام كرد مرجع تقلید زیاد وجود دارد، اما رهبری فقط در او و در شخص او تعین یافته است.
اینجاست كه رهبر تصمیم گرفته است مجلس خبرگان و روحانیت بزرگ را از ییرون هم دور بزند.
چهار شبكه
1- شبكه سپاه و نیروهای نظامی،
2- شبكه بسیج،
3- شبكه مصباح یزدی،
4- شبكه مداحان در پیوند تنگاتنگ با هم و با رهبر در خدمت این اهداف هستند.

اكنون میان رهبر و نیروهای نظامی یك حمایت دو جانبه برقرار شده است. هر كس رهبری جمهوری اسلامی را نقد كند سر و كارش با بند 209 سپاه است و متقابلا نیروهای نظامی از مصونیت برخوردارند. بخشودگی محکومیت سردار نقدی و بازگشت او با لباس سرتیپی و با حکم رئیس جمهور بر سر سازمان مبارزه با قاچاق!   ادامه

-----------------------------------------------

سه آینده ای که برای
مجلس خبرگان پیش بینی می شود
علیرضا خیرخواه

-----------------------------------------------

افسانه ما - 30

فرومایگان در قدرت
شلاق بدستانی جسورند
سروان غلامعباس فروتن

------------------------------------------------------------------------------

مومیا ابو جمال

25 سال در خطر

صندلی اعدام الکتریکی درامریکا

«یونگه ولت» . ترجمه: ستاره عسگری

-----------------------------------------------

دبیراول حزب کمونیست بریتانیا:
از دست آوردهای شوروی باید، سخن گفت  

به دعوت حزب مترقی زحمتكشان قبرس"آكل" دبیراول حزب کمونیست بریتانیا در مراسم سالگرد انقلاب اكتبر که از سوی آکل برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد. این سالگرد در روز 27 نوامبر برگزار شد و "روبرت گریفث" دبیراول ح ك بریتانیا در سخنرانی خود از جمله گفت:
در كمتر از 70 سال، اقتصاد شوروی از یك اقتصاد روستایی و نیمه فئودالی به یك اقتصاد مدرن علمی و تكنولوژی مبدل گردید. درعرض چند دهه اتحاد شوروی بدون تجارت برده و سیستم بردگی به چنان پیشرفت اقتصادی دست یافت كه كشورهای پیشرفته سرمایه داری بعد از 200 سال به این دستاوردها نایل گردیدند.
از نظر اجتماعی، در كمتر از 70 سال شهروندان شوروی به پیشرفت های عظیم اجتماعی نظیر درمان و تحصیل رایگان دست یافتند. یعنی آنچه را كه شهروندان ایالات متحده از آن محرومند.
صنعتی شدن عظیم كشور از اواخر دهه 20، پیروزی ارتش سرخ در جنگ دوم جهانی بر علیه فاشیسم را امكان پذیر ساخت. فیلم های هالیوود و تعدادی از كتابهای انتشار یافته در صدد هستند ما را متقاعد سارند که نقش عمده در پیروزی علیه فاشیسم را آمریكایی ها بر عهده داشتند. اما حقیقت آنست كه چهار پنجم نبرد، چهار پنجم تلفات در جبهه شرقی حاصل رویاروئی ارتش سرخ و فاشیسم بود. نزدیک به 27 میلیون مردم شوروی جان خود را در مقابله با فاشیسم مهاجم از دست داده اند.
اشباهات، كمبودها و حتی جنایت نیز در دوران شوروی روی داد و ما كمونیست و ماركسیست نخواهیم بود اگر واقعیت های تلخ را مطرح و تحلیل نكنیم و درسهای لازم را از اشتباهات نگیریم، اما نگفتن واقعیات مربوط به جنگ و جهش صنعتی و خدمات اجتماعی نیز نباید فراموش شود.
اکنون نوعی از گانگستریسم مونوپولی كاپیتالیستی در روسیه بوجود آمده است، كه خطرناكتر و فاسدتر از مونوپولی كاپیتالیسم بریتانیا عمل می كند. تعدادی از گانگسترهای روسی هم اكنون در بریتانیا هستند و از سرمایه نامشروع خویش در جهت خریدن باشكاه های فوتبال انگلیس استفاده می كنند.

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ تجربه 28 مرداد
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است