کلیات مطبوعات نیمسال 1325
دو خط تفاهم یا تقابل
میان حکومت مرکزی
با حکومت خودمختار آذربایجان

فریدون ابراهیمی

ایراندخت ابراهیمی

هما نصر زنجانی

حسن قزلچی

انوشیروان ابراهیمی

علی گلاویژ

راه توده

117

کیومرث زرشناس

عزیز یوسفی

دوشنبه 04 دی 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 117

تاریخ خونین جنبش
چپ وکمونیستی ایران-3

عبدالصمد کامبخش
چهره برجسته ای که
هنوز ناشناخته مانده

محمدعلی عموئی

دفترمرکزی حزب توده ایران در خیابان فردوسی، مقابل بانک رهنی در دهه1330

--------------------

اگر ریگی به کفش دولت نباشد
آب در کوزه است
ِگرد ایران نباید گشت
هدایت احمدی

--------------------

به یاد محمود بریالی
چشم های انقلاب
بی وقفه بیدارند
نبی عظیمی (ژنرال دولت دمکراتیک افغانستان)
-----------------

کوبا

آماده دوران پس از کاسترو می شود

در هاوانا از تغییرات و جوان سازی رهبری حزب و پیروی از تز های "تنگ شیائو پینگ"

برای اصلاحات چینی صحبت است.

 ترجمه و تدوین: ستاره عسگری

--------------------

مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان- 7
7 سال پچپچه های
صادق هدایت و طبری
احسان طبری

--------------------

ميهمان آقايان- به آذين - 25

آن انقلابی که می شناختیم
و درباره آن می گفتیم

---------------------

ماتریالیسم تاریخی

جدال میان دهقانان آزاد
و صاحبان بزرگ برده
امیر نیک آئین

 

سال جدید میلادی را به تمام هم میهنان مسیحی تبریک می گوییم. تعطیلات پایان سال 2006 میلادی و آغاز سال 2007 میلادی همزمان شده است با تعطیل عید قربان در ایران که عملا موجب چهار روز تعطیل در ایران می شود. به همین دلیل راه توده شماره 118 به تاریخ 18 دی ماه منتشر خواهد شد.

پيش به سوی
مرحله نوين، پس از انتخابات
و بسيج مردم برای تحولات آينده

 

نتيجه انتخابات يکجا شده مجلس خبرگان، شوراها و مياندوره ای مجلس سرانجام اعلام شد. نتيجه ای که ترتيب دهندگان اين انتخابات اعلام کردند، قطعا واقعيات درون صندوق ها را نشان نداد، و اين در حالی است که اگر انتخاباتی آزاد و بدون دخالت های شورای نگهبان و حاکميت موجود در ايران برگزار شود، نتيجه آن به مراتب سهمگين تر از آن خواهد بود که در صندوق های همين انتخابات اخير بود و نتوانستند آن را اعلام کنند.
حضور وسيع مردم در پای صندوق های رای، که حاکميت آگاه از واقعيات آن، کوشيد آن را واژگونه جلوه داده و حمايت عمومی از نظام موجود تبليغ کند، حضوری بود عليه حاکميت کنونی و سياست هائی که در يکسال و نيم گذشته بنام "حاکميت يکدست" بر کشور تحميل شده است. حتی فراتر از آن، می توان اين حضور را نه تنها جبران غلفت های مهم در دو انتخابات شوراهای دوم و رياست جمهوری دوره نهم، بلکه بازگشت به سال های نخست اصلاحات در دوران محمد خاتمی دانست.
بدين ترتيب، بار ديگر آنچه در عمق جامعه ايران وجود دارد و آن، چيزی نيست جز خواست و فرياد خاموش دگرگونی جامعه و تغييرات بنيادی در ساختار سياسی حاکم، بصورت "رای" به صندوق ها ريخته شد. اين که چه کسی بيشتر و يا چه کسی کمتر رای آورد و يا در ليست ساختگی حاکميت پيش و يا پس از اين و يا آن فرد اعلام شد و يا به اين ليست تحميل شد ( در هر سه انتخاباتی که يکجا برگزارشد) اهميت دارد، اما اهميت آن در برابر واقعيت بزرگ تری که پيام اين انتخابات بود بمراتب کمتر است. مردم طی 10 سال گذشته، در مقاطع مختلف و هر بار به نوعی بانگ اصلاحات بنيادی بر می دارند و حاکميت مقاومت و مقابله می کند. حتی رای خوش بينانه مردم در انتخابات رياست جمهوری به شعارهای عوام گرايانه احمدی نژاد كه با انتقاد دائمی از مافيای قدرت تزئين می شد نيز حامل همين پيام بود، همچنان که طرد او در اين انتخابات، که بهمنی بود بر سر دولت و حاکميت يکدست نیز همين پيام را داشت.   ادامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------

دو درک متفاوت
از نقش اجتماعی
نیروهای نظامی
ك. رحمانی

ایران می تواند قدرت بزرگ منطقه شود
ضرورت تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران
امیرعلی لاهرودی – صدر فرقه دمکرات آذربایجان

-----------------------------------------------

افسانه ما - 32

روزهای سخت
جدال امید و نا امیدی
سروان غلامعباس فروتن

شعبان جعفری، فلسفی واعظ و آیت الله کاشانی، همه درکنار هم و در یکی از تکایای جنوب تهران در ماه محرم. این عکس مربوط به دورانی است که شعبان جعفری(بی مخ) با ته ریشی که داشت، جزو فدائیان اسلام و مریدان آیت الله کاشانی بود و چند گروه اوباش را برای حمله به متینگ های سیاسی دراختیار داشت. همه آنها یاوران کودتای دربار در 28 مرداد و شعبان و دار و دسته اش وردست تیمور بختیار شدند. جنایاتی که سروان غلامعباس فروتن در خاطرات خود از زندان کودتا می نویسد تنها گوشه ای از فجایع فراموش نشدنی آن کودتاست. کودتائی که بعدها ژنرال پینوشته در شیلی با کپی برداری از روی آن علیه دولت ملی و مردمی دکتر آلنده کودتا کرد. خاطرات سروان فروتن یک تراژدیست!

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ تجربه 28 مرداد
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است