راه توده

میرجعفر پیشه وری

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
عهدنامه تاریخی
میان دو حکومت ملی

آذربایجان و کردستان

118

قاضی محمد

دوشنبه 18 دی 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 118

 

ایران میان دو لبه تیغ
قیچی حاکمیت و توطئه های جهانی

دور دیگری از اخبار و تفسیرهای خبری پیرامون احتمال حمله نظامی به ایران آغاز شده است. هر چه به پایان مهلت دو ماهه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نزدیک تر می شویم، بر شمار این اخبار و تفسیرها افزوده می شود. نتیجه واقعی انتخابات اخیر شوراها و خبرگان در ایران، همانگونه که پیش بینی می شد، آن نبود که حاکمیت یکدست مدعی آن شد و شرکت مردم دراین انتخابات را تائید نظام حاکم معرفی کرد. نتیجه واقعی را باید از دل واکنش ها قدرت های جهانی، بویژه امریکا نسبت به رویدادهای ایران بیرون کشید و اخبار و تفسیرهای مربوط به احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی و نظامی ایران، بخشی از همین نتیجه واقعی است. این نتیجه می گوید: مردم در خوش بینانه ترین حالت، از حاکمیت نظامی و دولت وابسته به این حاکمیت کمتر از 10 درصد حمایت کردند. حتی در پایتخت 12 میلیونی ایران، این حمایت، با همه تمهیدات، محدود ساختن ها، فشار تبلیغاتی و صندوق سازی ها فراتر از 5ر3 در صد نبود. آرای لیست دولتی "رایحه خوش خدمت" در تهران معیار این نتیجه گیری برای شوراها و آرای لیست مصباح یزدی برای مجلس خبرگان است.
آنها که بی اعتناء به هجوم بی وقفه تبلیغاتی سیمای جمهوری اسلامی به این نتیجه نگاه می کنند، آن را در محاسبات خود گنجانده اند.
همچنان که رشد بی وقفه نارضائی عمومی مردم از حاکمیت یکدست نظامی- امنیتی، در کنار بحران بیکاری، گرانی، بی برقی، بی گازی، بی نانی و... را در جدول محاسبات خود جای داده اند و منتظر نتایج عملی تر این نارضائی و بحران عمومی اند. هر فشار اقتصادی – که اکنون جنبه های قطعنامه ای و تحریمی به خود گرفته- این بخش از پیکره انفجاری جامعه را تقویت می کند و هر نوع حمله ای به ایران پیکره شقه شقه نظام و حاکمیت را به چند پاره هائی مدعی هم تبدیل خواهد کرد. حمایت ملی از حاکمیت باصطلاح یکدست و جنگی، روز به روز بیشتر به خواب و خیال نزدیک می شود و اتفاقا این نیز از جمله نتایجی است که از انتخابات اخیر گرفته شده است. بی اعتمادی به هر حرف و عمل حاکمیت و دولت کنونی به گونه ایست که اکنون رایج ترین ارزیابی توده مردم از حرف و نظرات رهبر و رئیس دولت، استقبال آنها از حمله به ایران برای فرار از بحران کنونی است.
  ادامه

--------------------------------------------------

زاپاتیست ها
انقلاب از چیاپاس
مکزیک را رهبری می کند

دیدار 2 هزار مبارز انترناسیونالیست از 48 کشور جهان، با 3 هزار زاپاتیست در "چیاپاس" مکزیک.

روزنامه یونگه ولت
ترجمه: ستاره عسگری

دیدار بزرگ انترناسیونالیستی در چیاپاس

گلوریامونوس روزنامه نگار، نویسنده و از بنیانگذاران روزنامه«شورشی» در استان خودمختار اعلام شده "چیاپاس" در جنوب مکزیک، استان تحت کنترل نیروهای سازمان آزادیبخش زاپاتیست ها در مکزیک است. او دارای ارتباطی هشت ساله با مراکز شوراها و شهرداری تحت رهبری زاپاتیست ها است. شوراهائی که از سال 1994 تاکنون با شعار «زمین برای بی زمین ها و آزادی برای خلق» بنیان گذاری شده اند.   ادامه

---------------------------------------------------------

افسانه ما - 33

آنکه از امید گفت
آنکه با نا امیدی نالید

سروان غلامعباس فروتن

 

نخستين گروه افسران توده ای که پس از ماهها شکنجه به دادگاه نظامي برده شدند و در يک محاکمه نمايشي همگي به اعدام محکوم و تير باران شدند

تاریخ خونین جنبش
چپ وکمونیستی ایران-4

اصطلاح توده نفتی
از کجا پیدا شد و چرا؟
محمدعلی عموئی

------------------

هیتلر و آلمان ها

سرمایه داری نظامی
در پناهگاه فاشیسم

ترجمه علیرضا خیرخواه برای راه توده

------------------
مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان- 8
تنکابنی
داغ لعنت ابدی
بر پیشانی تبه کاران
احسان طبری

---------------

ماتریالیسم تاریخی

برده داری
نتوانست فرماسیون
مسلط در ایران شود
امیر نیک آئین

------------------

دیداری با آتش وعسل

سیاوش کسرایی

آذربایجان را می ماند:
سخت و
صبور و
سترگ:
کوه
با برفی بر تارک
با خورشیدی در انبان.
آذربایجان را می ماند:
آزادِ آزادی ستان
امّا
زندانی زمان.
آذربایجان را می ماند:
انبوهه خاطره و یادگار
از شهید و زنده
بندی و رها
و پیدا و پنهان .
آری به تمامی آذربایجان می ماند
این یک تن
این روستا مرد «شیشه وان»
صفر
این سومین باقر و ستارخان.
در قلب و چشم او
همیشه سهمی برای ماست
از آتش زردشت
و عسل سبلان
کنار نوخاستگان
(گلهای تشنه)
بگفتگو
چه خوش نشسته بود
این پیر تهمتن مهربان
که هم صخره بود و
هم سایبان.
پیر زن مراغه ای
که با شاخ گلی
راه دراز را بزیارت آمده بود
شیرین می گفت :
باخین !
بیزیم قهرمان
بیزیم قهرمان

 

آبان 1357

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است