راه توده

سیاوش کسرایی

مرتضی کیوان

عبدالحسین نوشین

محمدعلی افراشته

قاضی محمد

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
تابستان داغ سیاسی
در تهران به نیمه رسیده

126

ملک الشعرای بهار

دوشنبه 21 اسفند 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 126

 

به مناسبت سال نو راه توده شماره 127 روز نخست سال 1386 چهارشنبه منتشر خواهد شد.

 

ظرفیت پذیرش این شکست در حاکمیت هست؟
سیاست شکست خورده جنگی
پیش از فاجعه باید تغییر کند!

هر حکومتی، در هر نظامی می تواند در یک مقطع مهم تاریخی سمت گیری خود را اشتباه ارزیابی کرده و مطابق برآورد نیروها و نیازهای روز جامعه تغییر مسیر بدهد. مگر آنکه چنان در خویش اسیر شده باشد که فاقد چنین توانی باشد، که در این صورت به سوی نابودی می رود. این نابودی به چه قیمتی برای این و یا آن کشور تمام خواهد شد، قابل پیش بینی نیست. درایت و هوشیاری بسیاری برای تشخیص این مقطع مهم تاریخی لازم است، به همان اندازه که جسارت و صداقت پذیرش اشتباهات و بازگشت از راه رفته ضرورت دارد.
در ایران و در جمهوری اسلامی مقطع مهم تاریخی فرا رسیده است، اما هوشیاری و جسارت آمیخته با صداقت از صحنه غایب است. نه تنها این سه عنصر- هوشیاری، جسارت، صداقت- در حاکمیت دیده نمی شود، بلکه نشانه های استمرار و پافشاری بر اشتباهات پر رنگ ترند. این که بهانه ها کدام اند، مهم نیست، زیرا هر حکومتی برای توجیه راه و روش خویش بهانه هائی دارد، مهم آنست این بهانه ها و حتی دلائل پاسخگوی آن مقطع تاریخی برای بازگشت از مسیر طی شده هست؟
این که پس از سقوط، غرق کردن کشور در مرداب فاجعه و یا تحمیل تاریخی ترین هزینه ها به مردم و کشور، حاکمان دیروز و یا حاکمان هنوز بر مسند بپذیرند فلان مسیر و تصمیم اشتباه بوده، نه هنر است و نه هوشیاری. مهم آنست که چنین تشخیصی پیش از فاجعه ممکن شود، حتی اگر نیاز باشد حاکمیت تن به جراحی بزرگ خویش بدهد. ما در همین جمهوری اسلامی، حداقل در یک مورد تاریخی شاهد این تاخیر در تشخیص لحظه و شرایط هستیم. یعنی در جنگ با عراق و تحمیل بزرگترین خسارات به کشور و انقلاب 57 به دلیل عدم درک شرایط و جسارت و صداقت پذیرش بموقع و سریع اشتباه.  ادامه

--------------------------------------------------

روسیه
کشور هویت از دست داده

با 7 میلیون معتاد و 2 میلیون بی خانمان
بهروزبکتاشی

بخش هائی از سخنرانی زوگانف در یازدهمین جلسه سراسری كلیسای جامع روسی در مسكو- 5 مارچ. (حزب کمونیست روسیه کلیساها را به جنبش نجات کشور فرا می خواند؟ کلیساهای ارتدکس خواهند توانست نقش الهیات رهائی بخش در امریکای لاتین را بازی کنند؟ برای نخستین بار کلیساها و حزب کمونیست در یک اتحاد نجات ملی قرار خواهند گرفت؟)
نجات و ارتقای فرهنگ روسی بدون حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امكانپذیر نیست. قبل از هر چیز صحبت بر سر مالكیتی است كه از خلق ربوده شده و به جیب ده ها دار و دسته اولیگارش سرازیر شده است. 15 سال به مردم دروغ می گویند. در غرب، كمپانی های فراملیتی و گروه های اولیگارش وجود دارند و سهم مالكیت دولتی كمتر از 30- 40 درصد نیست. در صورتی كه در روسیه سهم مالكیت دولتی 10 درصد است. تنها 3 درصد بودجه به طرح های ملی و كمتر از 1درصد بودجه به روستاها اختصاص داده شده اند. در صورتی كه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 22 درصد بودجه به برنامه های ملی اختصاص داده شده بود.
40 درصد تمامی منابع زمینی در روسیه وجود دارند؛ در حالی كه یك سوم شهروندان روسیه در زیر خط فقر زندگی می كنند. تفاوت بین ثروتمندترین و فقیرترین 25 برابر شده است. 7 میلیون معتاد، 2 میلیون بی خانمان و آواره و 3 میلیون خلاف و جرم در سال روی دست روسیه مانده است.

--------------------------------------------------

طرحی از رحمانی

نقد لنین بر یک روزنامه
بدون اتحاد وسیع
از موفقیت سخن نگوئید
ترجمه فریده زمان خواه

------------------

گفتگوی یونگه ولت با "جیوانی آریگی" پیرامون بحران جهانی و بدیل چینی
چین
جدال ادامه دار
میان دو سیستم
ترجمه فیروز فروتن

------------------
با درگذشت لنین شتاب گرفت
تجربه تلخ "چپ روی"
در احزاب کمونیست
نوشته سرژوولیكو و دانیل تارتاكوفسكی
ترجمه علیرضا خیرخواه
------------------

احسان طبری
سرنوشت این گالیله
ننگی است ابدی بردامن ج.ا
تهران- روزبه محسنی

------------------
سلاح های هسته ای اسرائیل - 3
اسرائیل، قلعه ای که با
بمب و باروت اتمی پر شده
ترجمه و تدوین وحید منصوری
------------------

هیتلر و آلمان ها

نقش مهم متملقین
در تولد یک پدیده تاریخی

ترجمه علیرضا خیرخواه برای راه توده

------------------

ماتریالیسم تاریخی

تفاوت مهم و تاریخی
میان پرولتاریا وطبقه کارگر
امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است