راه توده

رحمان هاتفی

امیرنیک آئین

محمد پورهرمزان

محمد رضا قدوه

مرتضی کیوان

 

درپای واردات پارچه
ذبح حکومتی نساجی
این قدیمی ترین صنعت ایران
 

خسرو روزبه

دوشنبه 26 شهریور 1386  I
 شماره های گذشته    149   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

کارگاه های زود بازده
این بادکنک دولت نیز
در آسمان واقعیات ترکید!

هدایت احمدی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
50 سال پس از آقا ضياء
سعید سلطانپور
سرنوشتی بد سرانجام تر
از او را در ج. ا. پیدا کرد

--------------------

حماسه داد
نابخردان حاکم

 فرصت شناخت فردوسی را هم به خود ندادند
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

--------------------

نقش رستم را می روبید
با حضور رستم
درتاریج چه می کنید؟

--------------------

ماركس و ماركسيسم – 11
اقتصاد جمعی و ملی
یعنی پایان نقش دولت
ترجمه و تدوین جعفر پویا

--------------------------

11 سپتامبر را مردم شیلی فراموش نمی کنند
امید محاکمه شکنجه گران
و کودتاچی ها باقی است
گزارشگر ویژه اومانیته در سانتیاگو
ترجمه حمید محوی

--------------------

استالین
قدرتی که شناخت ما
در باره اش کامل نیست

نوشته گنادی زیوگانوف- ترجمه م. شیزلی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

ملت می تواند
به وحدت ملی برسد؟

امیر نیک آئین

آب از کدام سرچشمه گل آلود شد؟
از صدور مسلحانه انقلاب
تا صدور موشکی- اتمی ولایت فقیه
.

نسل اول انقلاب 57- اعم از مذهبی و غیر مذهبی- بخوبی به یاد دارد که از همان هفته های نخست پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی و در کشاکش بحث هائی که بر سر قانون اساسی و نوع جمهوری در ایران جریان داشت، دو دیدگاه درباره صدور انقلاب ایران به کشورهای منطقه درجریان بود. این مربوط به زمانی است که هنوز هیچ بحثی در باره ولایت فقیه نه از سوی آیت الله خمینی و نه از سوی دیگر روحانیون مطرح نبود و فتنه بازگرداندن سلطنت به ایران تحت پوشش "ولایت مطلقه فقیه" نیز هنوز از طرف "حسن آیت" این دست دراز و انگلیسی "مظفربقائی" در کنار شورای انقلاب و بعدها مرکزیت رهبری حزب جمهوری اسلامی، در مجلس تدوین قانون اساسی کلید نخورده بود.
یک دیدگاه، چنان هیجان زده و شتابناک در پی صدور مسلحانه انقلاب ایران به کشورهای منطقه خاورمیانه بود، که فورا شماری جوان مسلح را برای این هدف سازمان داد و "محمد منتظری" فرزند آیت الله منتظری و سید مهدی هاشمی بنیانگذاران آن شدند و پرواز تهران- لبنان را ترتیب دادند. حتی در سپاه پاسداران واحد "نهضت های آزادیبخش اسلامی" را پایه گذاری کردند که سرپرست آن نیز سید مهدی هاشمی شد. روحانی خوش فکر و جسوری که حجت الاسلام ریشهری برای به حاشیه راندن آیت الله منتظری و خنثی سازی خطر کودتای سپاهی، پس از درگذشت آیت الله خمینی، برای او پرونده ساخته و اعدامش کرد. این تلقی از صدور انقلاب، نه تنها در لبنان دست به انفجار و دیپلمات ربائی زد، بلکه در عراقی که سفیر جمهوری اسلامی در آن حجت الاسلام دعائی – سرپرست دیرپای روزنامه اطلاعات- بود، دست به تحرکات و تبلیغاتی در نجف و کربلا و بغداد، در میان شیعیان زد که زمینه ساز و بهانه حمله ارتش صدام حسین به ایران و جنگ 8 ساله شد.
دیدگاه دوم، به شهادت 528 شماره "مردم" و سپس "نامه مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران،- تا قبل از توقیف آن با اطلاعیه اسدالله لاجوردی دادستان وقت مرکز و مستقر در اوین- ساختن ایرانی آباد و آزاد، مستقل و با سمت گیری عدالت اجتماعی بعنوان یک مدل در منطقه بود.
 ادامه

محمدعلی ترابی و شفیعی نسب
خاموشی ابدی دو وکیل توده ای
دفتر حقوقی حزب توده ایران

-----------------------------------------------
نامه و پیام های شما
پاسخ های راه توده
مشوق بگو و مگو میان توده ای ها نشوید!

از ما نخواهید و مشوق "بگو و مگو"های بی حاصل با دیگر نیروهای توده ای نشوید، که شورای سردبیری راه توده اکنون 4 سال است، از مقوله پرهیز کرده و به آن تن نمی دهد. برای فرار از ویروس و دریافت ای میل هائی که به کار ما نمی آیند، از سیستم دریافت ای میل صرفنظر کردیم. کتاب های حزبی را در داخل کشور با سیستم جدید در راه توده باز کنید و نتیجه را به ما خبر بدهید.

-----------------------------------------------

گالری فیلم جشنواره را ببینید

جشنواره بزرگ
حزب کمونیست پرتغال
عسگر داوودی

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است