دکتر احمد دانش

مرتضي کيوان انوشيروان ابراهيمي ايراندخت ابراهيمي

فريدون ابراهيمي

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانيان

خسرو روزبه

دکتر احمد دانش

مرتضي کيوان

انوشيروان ابراهيمي

ايراندخت ابراهيمي

فريدون ابراهيمي

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانيان

خسرو روزبه

پس از جنگ سرد - امیرعلی لاهرودی

اهداف گم شده

دراشکال خشن مبارزه

راه توده

 87

افسانه ما( 2 ) -  غ. فروتن

کشف يک سازمان موحش

افسران ميهن دوست

 دوشنبه 09.03.1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره اينترنتی ـ شماره 87

اول خرداد

فريدون ابراهيمي

اعدام دادستان تبريز

مقابل باغ گلستان

 

--------------------

زمان آشتي

کمونيست ها با فمينيست ها

فرا رسيده است

ترجمه : نازنين جاويد
--------------------

برپائي مجمع کاتوليک های آلمان

گفتگوی اشپيگل

با اسقف راين هارد مارکس

برای انسان بيکار و گرسنه

آزادی پشيزی ارزش ندارد

 

--------------------

بازی شيطاني-12

سال های سياه

اسلامگرائي امريکائي

در قلب خاورميانه

ترجمه: فروزنده فرزاد

--------------------

خيانت به سوسياليسم

حمله به سوسياليسم

با شليک به استالين

در شوروی آغاز شد

ترجمه محمد علي عمويي

 

گورباچف و ياکولف

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 5

سلطنت پهلوی

ازدل غفلت ها بيرون آمد

احسان طبری

 

--------------------

مارکسيسم

نياز به انقلابي نمائي نيست

ک. رحماني

--------------------

هيتلر و آلمان ها

 

سياست داخلي

در خدمت

حرکت جسورانه جهاني

ترجمه عليرضا خيرخواه

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

شناخت

ازکدام مراحل می گذرد؟

 

 

 

مانورهای حاکميت

روی بشکه باروت خشم مردم

تمام ظرفيت های يک انفجار کور در سراسر ايران بوجود آمده است. آنها که اين ظرفيت را انکار مي کنند و يا نمي بينند، برای کوربيني سياسي خود بايد چاره بيانديشند. بستن تظاهرات و شورش مردم در تبريز و آذربايجان به دم کاريکاتوری که در يک روزنامه منتشر شده، خنده دارتر از اصل آن کاريکاتور است، در حالي که هيچ شورش و قيامي کاريکاتور نيست. آنها که شورش اخير در آذربايجان را با تظاهرات سازماندهي شده توسط حزب خلق مسلمان ( در سال 58 و با حمايت آيت الله شريعتمداری و گردانندگي رحمت الله مراغه ای و در اعتراض به پيش نويس قانون اساسي در حال بررسي) با شورش امروز در آذربايجان مقايسه کرده و وعده خاتمه بخشيدن به آن را مي دهند، شايد خود در خواب و خيال باشند و در خواب و خيال بمانند، اما هيچ نيروی سياسي واقع بيني حق ندارد در اين خواب و خيال غرق شود. ( نگاه کنيد به سخنراني روز يکشنبه رهبر برای مجلسيان و وعده آرام کردن آذربايجان به سبک آرام ساختن تظاهرات سال 58)   ادامه

 ------------------------------------------------------------------

تکرار دانشگاه تهران 78

در دانشگاه تبريز در سال 85

اين عکس، از جمله عکس های مربوط به تظاهرات دانشجوئي و شورش مردم تبريز در هفته گذشته است. خبرگزاری های داخلي آن را منتشر نکرده اند، بلکه روی برخي وبلاگ ها منتشر شده است. اين صحنه شباهت بسيار به تظاهرات دانشجوئي سال1378در مقابل دانشگاه تهران دارد. همان صحنه ای که احمد باطبي پيراهني خونين را بالای سر خود گرفت و به همين جرم هنوز در زندان است. آنها که باطبي را زنداني کردند و آن تظاهرات را سرکوب، حتما بر اين تصور بودند که ديگر چنان تظاهراتي تکرار نخواهد شد، غافل از آن که وقتي زمينه باقي است، زمانه حکم به تکرار رويدادها مي کند. حتي 7 سال پس از آن سرکوب و عوض شدن يک نسل در دانشگاه های کشور. حتي اگر اينبار نيز چنان شود که سال 78 شد، بازهم تکرار خواهد شد. واکنش های اجتماعي نه با اراده حکومت ها شکل مي گيرد (مانند تهييج کنوني برای دفاع از اتم و جنگ) و نه با اراده حکومت ها سرکوب مي شود. چنان که دانشگاه تهران سال 78 اکنون در تبريز و در سال 85 تکرار شده است.

 ------------------------------------------------------------------

جغد جنگي دوباره

بر ويرانه های 8 سال جنگ با عراق

سالگرد شکست ارتش صدام حسين در خرمشهر و آزاد سازی اين شهر پس از نزديک به يک سال که در اشغال عراق بود، امسال نيز برگزار شد، اما نه مانند سال های گذشته و به همراه انتقاد از بازسازی نشدن ويرانه های باقي مانده از اين شهر، بلکه در بزرگ نمائي قدرت نظامي جمهوری اسلامي. اين عادت و سياست جنگ طلبان است. از ويراني و کشتاری که از جنگ ها باقي مي ماند سخن نمي گويند، بلکه از فتوحات مي گويند؛ و اين خلاف آن يادآوری است که مردم از جنگ و سالگرد آن مي کنند. مردم نه به فتوحات، بلکه به عزيزاني که از کف داده اند و به خانه ها و سرپناه ويران شده خود مي انديشند. در همين بازانديشي است که وعده های حکومتي برای بازسازی را به خاطر مي آورند. اگر ادامه جنگ با عراق برای فتح کربلا و نجف، در دو دهه ای که از پايان جنگ مي گذرد بازخواني شده بود و مردم در جريان جزئيات ويراني ها و خسارات و تلفات جنگ فرسايشي (پس از آزاد سازی خرمشهر و تحميل ادامه جنگ به مردم ايران از سوی حاکميت) قرار گرفته بودند، ای بسا، حکومت به اين آساني نمي توانست در يک سال گذشته در سيمای جمهوری اسلامي بر طبل جنگي دوباره بکوبد! ملت ايران هنوز از زير آوار آن جنگ 8 ساله بيرون نيامده است. شاهدی گوياتر از اين عکس، که امسال و بعنوان تازه ترين عکس در مجموعه عکس های خرمشهر منتشر شده است؟

 ------------------------------------------------------------------

گفتگوی دولت نپال

با جنبش پارتيزاني اين کشور

دولت نپال آمادگي خود را به از سرگيری گفتگو و مذاکره با جنبش چپ گرای اين کشور را اعلام داشت. اين مذاکرات قرار است برای خاتمه بخشيدن به 10 سال جنگ پارتيزاني در نپال انجام شود و اولين گفتگوی رسمي ميان دولت و جنبش پارتيزاني و چپ گرای اين کشور خواهد بود. دولت آنها را متمايل به مائوئيسم اعلام کرده است.

قرار است تمامي گروه‌‏های شركت ‌‏كننده در اين مذاكرات شرايط اصلي برای پايان دادن به خشونت‌‏ها را بررسي کنند.

شورشيان مائوئيست نپال در سال 1996 ميلادی مبارزات خود با جمهوری اين كشور را برای كنترل مناطق محلي نپال آغاز كردند.

جنگ پراکنده چريکي در نپال، تاکنون 1200 کشته بر جای گذاشته است و از جمله موارد مورد مذاکره آزادی زندانيان سياسي ديگر وابسته به جنبش چريکي است که شمار آنها 300 تن اعلام شده است. از ديگر موارد مورد مذاکره معلوم شدن سرنوشت 569 تن از اعضای  وابسته به جنبش است که ناپديد شده اند.

دولت نپال تاکنون 467 زنداني سياسي را از آزاد کرده است و قول آزادی زندان نپال آزادكرد 100 تن ديگر نيز داده است.

 ------------------------------------------------------------------

به استقبال انتخابات

در کلمبيا با تظاهرات خونين

 روزنامه چپگرای يونگه ولت چاپ آلمان

ترجمه: ستاره عسگری

در آستانه انتخابات رياست جمهوری در کلمبيا،  بدعوت «فارک» (جنبش چپ گرای کلمبيا) هزاران تن از اعضا و هواداران اين  جنبش در يک تظاهرات گسترده در شهر "پاناماريکانا"  واقع در جنوب کلمبيا شرکت کردند. آنها مخالفت خود را با ادامه همکاری دولت کلمبيا با قرارداد تجاری «منطقه آزاد تجاری» اعلام کردند. اين قرار داد در سال 1999 بين آمريکا و چند کشور آمريکای لاتين از جمله کلمبيا، اکوادور، اروگوئه، پرو، مکزيک، بوليوی و ونزوئلا بسته شده بود. مکزيک و ونزوئلا از ادامه قرارداد صرف نظرکرده و از اين جمع  خارج شده اند. (يکي از دلايل خروج مکزيک از اين جمع، بروز بحران بيکاری گسترده در اين کشور بود.) تظاهر کنندگان با مسدود کردن خيابان ها در مرکز شهر عبور و مرور وسائل نقليه را غير ممکن ساختند. تظاهر کنندگان در شعارهای خود خواهان خروج از پيمان منطقه آزاد تجاری و آزادی و دموکراسي در اين کشور شدند. تهاجم پليس که بدستور رئيس جمهور انجام شد، اين تظاهرات را وارد مراحل خشونت آميز کرد و مردم به طرف ادارات دولتي حمله ور شدند. در اين تظاهرات 1 زن کشته و شماری نيز در اثر تيراندازی مجروح شدند. جنبش «فارک» اعلام کرده است که تعداد 30نفر از هوادارانش را پليس دستگير و با خود به محل های نا معلومي منتقل کرده است.

           
 

واقعيت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

 هيتلر و آلمان ها

 (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

 بازی شیطاني

 نوشته روبرت دريفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسين آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 36759721

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است