تاریخ خونین جنبش
چپ و کمونیستی ایران-5

رهبران حزب توده ایران
در آغاز تاسیس حزب
محمدعلی عموئی

راه توده

کمونیست ها
امروزی اند، نه دیروزی
ترجمه بازیار

(سایت فرقه دمکرات آذربایجان ایران)

محمود اعتمادزاده

"به آذين" ميهمان اين آقايان-26
زندان ایران
همیشه"مشت، نمونه خروار"

119

دکتر هوشنگ تیزابی

دوشنبه 25 دی 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 119

 

حاکمیت جنگ طلب در محاصره
دو جبهه داخلی و خارجی

 

هیچ جدالی در هیچ حاکمیتی جدا از تضادهای موجود در جامعه نیست. شدت جدال ها در حاکمیت ها نیز منعکس کننده رشد و حاد شدن تضادها در جامعه است. طی 28 سال پس از انقلاب 57 ایران، ما بارها شاهد اوج گیری و رکود موقت این تضاد و جدال بوده ایم و از دل همین تضاد و جدال نیز تحولات سیاسی برای پاسخگوئی به آن و یا کنترل آن بیرون آمده است. ریشه برخوردها، کشاکش ها و جدال هائی که اغلب و به صورت نوبتی در حاکمیت های جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم، بر خلاف آن تبلیغی که حاکمیت کرده و می کند و برداشت ساده انگارانه ای که برخی نیروهای سیاسی- اعم از مذهبی و غیر مذهبی- ارائه می دهند، "اختلاف سلیقه" و یا "نبرد قدرت" نیست، بلکه بازتاب دهنده جدال بزرگتری است که در جامعه و برای خواست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جریان است. بدین ترتیب، جدال رو به رشدی که اکنون در میان گروهبندی های حاکم در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم و به صورت تقابل فراکسیون های مجلس هفتم، اختلاف درون دولت نیمه نظامی، محدودیت ها و تقلب ها در انتخابات، چاره جوئی ها برای عبور از بحران اتمی و اقتصادی، زمزمه های ایجاد برخی تغییرات در ساختار نظام و موضع گیری های پیاپی مقامات حکومتی شاهد آن ها هستیم، ریشه هایش، ریشه های اجتماعی اند و در آنجا باید در جستجوی دلائل آنها باشیم. شناخت عمیق از ماهیت دولت کنونی و شعارها و سمت گیری هایش نیز به اینجا باز می گردد و نه ادعاها و نمایش های تبلیغاتی اش. همچنان که چاره اندیشی ها برای تغییر سیاست های نظامی و جنگی رهبری مطلقه که در دوران اخیر و به بهانه نقش مجلس خبرگان مطرح است نیز؛ با این نگاه به عمق راه می یابد.   ادامه

--------------------------------------------------

گفتگوی کوتاه تلفنی بوش و اورتگا
آغاز فصل سوم
در نیکاراگوئه!
ستاره عسگری

---------------------------------------------------------

              دیدار در سکوت - گزارش آبتین سرمدی
دهها هزار آلمانی
به دیدار لوکزامبورک و لیبکنشت رفتند

--------------------------------------------------

بخش پایانی کتاب "افسانه ما" - 34

پایان یک تراژدی
و ادامه فاجعه کودتا

سروان غلامعباس فروتن

آزموده

امجدی

از راست به چپ: سروان علی اصغر زمانی، سپهبد تیمور بختیار، سروان عمید

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
روزهای داغ خبری
درتهران وآذربایجان ایران
نبرد میان شاه و نخست وزیر،

 بر سر صدارت و حاکمیت

------------------

هیتلر و آلمان ها

این مشابهت ها
میان آنچه درآلمان گذشت
وآنچه درایران می گذرد
اتفاقی است؟

ترجمه علیرضا خیرخواه برای راه توده

------------------

پاسخ ما
به پیام های شما

* تاریخ حزب توده ایران را از زیر غباری که حاکمیت در جامعه پاشیده باید بیرون کشید و در برابر نسل جدیدی قرار داد که اگر مردان و زنانی 28 ساله هم باشند، تازه در سال انقلاب متولد شده اند. اگر غفلت کنیم، جریانات ماجراجو بنام مارکسیست و بنام کمونیست موجب همان فاجعه آفرین هائی در آینده خواهند شد که سرگذشت آنها در سال تاسیس حزب توده ایران را به قلم محمد عموئی در همین شماره راه توده می خوانید و بنام کنفدراسیون دانشجوئی و انواع گروه های سرخ و صورتی، پس از انقلاب 57 بخشی از نسل جوان ایران را توانستند بدنبال خود بکشانند.
* باز هم تکرار تقاضای یاری از همراهان راه توده جهت انتشار دو کتاب.

---------------

ماتریالیسم تاریخی

نقش مذهب و موقوفات
در اقتصاد فئودالی ایران
امیر نیک آئین

------------------

گنادی زوگانف سایت ح ك ر ف
تقابل باجمهوری بلاروس
مقابله با منافع ملی است

ترجمه بهروز بکتاشی

از مناقشه بین روسیه و بلاروس تنها دشمنان قسم خورده خلق های ما سود می برند. ما فكر می كردیم دولت روسیه سیاست خیانت به منافع ملی را كه در دوران یلتسن پیش برده می شد دنبال نخواهد كرد. اما دولت کنونی اقدامات غیر منتظره ای را بر علیه بلاروس بكار گرفته كه خلاف قراردادهای بین الملی و دوستی بین دو خلق است. این اقدامات برای چشم انداز تاریخی كشور ما بسیار مضر هستند. بدون اتحاد بین روسیه، اوكراین و بلاروس چشم انداز تاریخی برای خلق های این سه جمهوری وجود خواهد داشت؟
بحران بین روسیه و بلاروس بر می گردد به 8 دسامبر. زمانی كه دولت پوتین- فرادكف بر خلاف قراردادها بین دو دولت طرح گمرگ بر نفت را به اجرا گذاشت و سپس گاز پروم قیمت نفت را برای بلاروس 2 برابر کرد.
آن دلارهای اضافی كه دولت از فروش نفت و گاز به بلاروس دریافت خواهد كرد، جز از دل بانك های غرب و جیب الیگارش ها سردر خواهد آورد؟ این یعنی خدمت به منافع ملی؟
دولت روسیه كوپك های بلاروس را می شمارد، در صورتی كه دهها میلیارد حاصل از بهره گیری از كوتاه ترین مسیر انتقال گاز به اروپا را همانگونه از دست می دهد که شریك استراتژی خود را.
لازم است صادقانه اعتراف کرد، که حتی فروش گاز به بلاروس با قیمت های قبلی , 20 درصد سود گاز پروم را تشكیل می داد كه بنا به معیارهای جهانی این سود, درصد بسیار زیادی است. درباره آنچه كه مربوط به كالاهای بلاروس و وارد کردن آنها ابه روسیه است نیز باید گفت كه بلاروس یكی از بزرگترین شركای تجاری ما می باشد و روسیه كالاها را از بلاروس نه به قیمت اروپا، بلكه 2 یا 3 برابر ارزان تر دریافت می كند كه شامل تراكتور, هواپیما و مواد خوراكی است.(
از سایت حزب کمونیست روسیه)

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است