سرهنگ دوم محمدعلی مبشری

سروان واعظ قائمی ستوان یکم عباس افراخته ستوان مختاری

سروان شفا

سرگرد عطارد

سروان مدنی

سرگرد جعفروکیلی

سرهنگ مبشری

سروان واعظ قائمی

ستوان یکم افراخته

 ستوان مختاری

سروان شفا

سرگرد عطارد

سروان مدنی

سرگرد وکیلی

سوسیالیسم ممکن

پایان دوران مستبدین

ولو"روشن بین" آنها

راه توده

  59  

گذشته را بخوانیم

گام های استوار فاشیسم

روی موج نارضائی توده ها

دوره اینترنتی ـ شماره 59

 دوشنبه 09.08.1384     -------------------      آرشیو شماره های گذشته

----------------------------------------

نظامی سیاسی باشد، در حاکمیت هم باشد، اما توده ای نباشد

میهن دوست ترین نظامی ها

پیش و پس ازانقلاب، با همین اراده تیرباران شدند

 

جرم حاج داوود ها و ده ها سردار سپاه که ترور شدند، تصفیه شدند،

در گوشه زندان سپاه پوسیدند و یا مخفیانه تیرباران شدند نیز همین بود:

اندیشه سیاسی مغایر با اندیشه سیاسی طبقه حاکم!

 

اعتراف از زبان عاملان و شاهدان

دو سند تاریخ از جنایتی که

در حق نظامی ها

در جمهوری اسلامی شد

 

 شورش در جوخه اعدام افضلی و دیگر نظامی های که سحرگاه 7 اسفند 1362 به میدان تیرباران اوین برده شده بودند. تیربار مقابل افضلی شلیک نکرد و مرتضی حلوائی که فرمان آتش داده بود، با کلت کمری خودش افضلی را به گلوله بست و کشت!

-----------------------------------------------------------------

آلبوم عکس

 

آلبوم شماره 1                        آلبوم شماره 2

-----------------------------------------------------------------

پوران سلطانی ) کیوان(

تیرباران

مرتضی کیوان

مرتضی کیوان

اگر مانده بود، اگر شاه خونش را نمی ریخت...

ساعت اعدام

برای سرهنگ سیامک

سرهنگ سیامک

با صدای احمد شاملو

--------------------------

نمی خواستند بمیرند !

مرثیه

با صدای احمد شاملو

اعدام گروه دوم سازمان نظامی

--------------------------

کودتاچیان به افسران طرفدار مصدق نیز رحم نکردند

کودتا و شاه به افسران طرفدار دولت مصدق نیز رحم نکردند. برخی از آنها نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، خانه نشین شدند و حتی زندانی شدند، اما این زندان کجا و آن زندان و حمام زرهی که افسران توده ای سر از آن درآوردند و از آنجا به میدان تیرباران برده شدند کجا؟

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

سخنان هدایت شده احمدی نژاد

دست های

بوش و احمدی نژاد

یکدیگر را می شویند!

شاید، سخنان اخیر و جنجال برانگیز احمدی نژاد در جمع دانش آموزان بسیجی، بتواند رعد و برقی باشد برای بیداری و هوشیاری و قبول این حقیقت تلخ که بیش و پیش از اهمیت حضور این یا آن فرد امنیتی و یا نظامی در کابینه وی، آن سیاستی مهم است که براساس و برای اجرای آن، احمدی نژاد را پیش انداخته اند. درک از رئیس جمهوری شدن بوش در دور اول( حتی با تقلب در شمارش آراء میامی) و حادثه 11 سپتامبر که ما آن را در اطلاعیه خود ،"رایشتاک قرن 21" ارزیابی کردیم نیز همین است. یعنی: برای چه سیاستی بوش را رئیس جمهور کردند و برای کدام سیاستی 11 سپتامبر را سازمان دادند!

تا به ریشه های آن سیاستی راه نیابیم که احمدی نژاد را برای اجرای آن در ایران رئیس جمهور کردند و یا آن سیاستی را نشناسیم که بموجب آن در امریکا بوش و یا امثال بوش باید رئیس جمهور می شدند، درک و گمانه زنی پیرامون حوادث آینده ایران و منطقه ناممکن است.

--------------------

اطلاعاتی درباره

رهبران

حزب توده ایران

--------------------

زاخاریان

کالوست زاخاریان

آن عکس

و یک عمر خاطره

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک - امیرنیک آئین

بحث اصلی اینست:

تقدم ماده بر شعور

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

27 سال جدال

میان تفکر28 مردادی

وجنبش ادامه انقلاب 57

وقتی توده ای ها می گویند سلطه امروز نظامی ها بر حاکمیت ج.ا قیچی دو لبه ایست که می تواند به فاجعه بازگشت مستقیم و نظامی امریکا به ایران ختم شود و یا اهرمی شود برای مقابله با ضد انقلاب سلطه یافته بر حاکمیت، از پشتوانه بزرگ تجربه تاریخی بیش از 6 دهه مبارزه توده ای در ایران بهره می گیرند.

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است