بازی شيطاني - 27
مجاهدان افغان
در کام آخرین دهه جنگ سرد
کشتار رقبای مسلمان و میانه رو، در طول باصطلاح جهاد اسلامی

حیدر عمواوغلی

سلطان زاده

بهرام سیروس

سلیمان میرزا

دکتر تقی ارانی

کریم نیک بین

راه توده

103

ابوالقاسم لاهوتی

دکتر محمد بهرامی

دوشنبه 27 شهریور 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 103

97 سال پس از انتشار
«ماترياليسم و امپريوکريتيسم»
اثر فلسفی "لنین"
ک. رحمانی

---------------------
خیز بلند
خصوصی سازی
در جمهوری اسلامی
امیرعلی لاهرودی
--------------------
مصاحبه اومانيته با كشيش "لئونارد بوف"
دو اسلام - دو مسیحیت
پاپ در واتیکان
مصباح یزدی در قم
ترجمه ن. کیانی و جعفر پویا

--------------------

ميهمان اين آقايان- به آذين - 11

در میان زنجیریان
از این زندان به آن زندان

---------------------

از ما پرسيده اند:
مريم فيروز
مصاحبه جديدی
با اومانيته كرده است؟

در روزهای اخير، طی پيام های مختلفی از ما پرسيده اند: آيا مريم فيروز مصاحبه جديدی با روزنامه اومانيته ارگان حزب كمونيست فرانسه انجام داده است؟
ظاهرا اين سئوال پس از انتشار ترجمه جديدی از مصاحبه ای كه وی 4 سال پيش با "اومانيته" كرده بود مطرح شده است. درپاسخ به سئوال كنندگان يادآور می شويم: خير. ايشان مصاحبه جديدی انجام نداده است، بلكه ترجمه جديدی از آن به همت مترجم ديگری انتشار يافته است. اين مصاحبه مربوط به 4 سال پيش و دوره دوم رياست جمهوری محمدخاتمی است و همان زمان راه توده از روی اومانيته ترجمه و منتشر كرد كه از اينجا می توانيد بخوانيد!

--------------------
اطلاعات تازه ای
درباره قتل نویسنده
کتاب "افسانه ما"

غلامعباس فروتن، سروان ارتش بود. با اندام باریک و لاغر از شهرستان سیرجان در استان کرمان. کم حرف و اغلب ساکت و از ناراحتی معده رنج می برد. مدتی پس از دستگیری سخت بیمار و در بیمارستان شماره ی 2 ارتش بستری می شود. ( در بخش های اخیر کتاب افسانه ما که در راه توده منتشر می شود، شرح بستری شدن در بیمارستان و این بیماری داده می شود. همچنان که در شماره گذشته شرح فرار او از بیمارستان).
در بیمارستان فکر و ذکرش فرار از چنگال زندانبان بود. محکوم به حبس ابد با کار بود.تمام سوراخ سنبه های بیمارستان را زیر و رو می کرد؛ بدنبال فرصت و روزنه ای بود.
سرانجام نقشه آماده شد و یک روز، در حالی که سرباز مراقب وی، پشت در توالت بیمارستان انتظار او را می کشید، از پنجره ی کوچکی که درون توالت وجود داشت، خود را به بیرون از بیمارستان رساند و گُم شد.
حزب او را در یک خانواده کارگری در جنوب تهران سکونت داد. از مخفیگاه آمادگی خود را برای سازمان دادن دستگیر نشدگان سازمان نظامی اعلام کرد، اما پس از چند ماه مخفیگاهش توسط فرمانداری نظامی کشف شد و فروتن بار دیگر به زندان برگشت و در بند چهار زندان شماره 2 قصر زندانی شد.
پس از آزادی از زندان ازدواج کرد. در یک شرکت ساختمانی کار می کرد. در حالی که یک نقل قول می گوید فروتن را در شیراز و با ضربات چوبی که از پشت به سر او زده شد کشتند، آقای سرابی در کتاب خاطرات خود می نویسد که او را در بندرعباس کشتند. نقل قول اول می گوید که توطئه قتل او زیر سر کسانی بود که از حسابرسی او ضربه مالی دیده بودند و سرابی می نویسد که فروتن مسئول شرکتی در بندرعباس بود و روزی که وی کیف پول حقوق ماهانه کارگران را برای پرداخت به آنها حمل می کرد، دو سارق راه را بر او بسته و پس از کشتن وی با ضربات چاقو کیف پول را با خود می برند.

--------------------

کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین- 4
گربه رقصانی انگلیس
برای گشایش
جبهه دوم علیه آلمان

 

---------------------

هيتلر و آلمان ها
تعلل در برپائی
جبهه ضد فاشیسم
فاجعه جنگ دوم را همراه آورد
ترجمه عليرضا خيرخواه

---------------------

ماتریالیسم تاریخی

رابطه دیالکتیکی
محیط جغرافیانی- طبیعت اولیه
امیر نیک آئین

 

این گزارش بر اساس مشاهدات مستقیم برخی فعالان سابق و مهاجران سیاسی تنظیم شده
جامعه آماده انفجار ایران
روی موج شایعه و بی اعتمادی

 

برخی از فعالان سیاسی سابق و مهاجرین سیاسی که در سه ماه گذشته و با استفاده از تعطیلات تابستانی سری به ایران زده و بازگشته اند، در توصیف اوضاع کشور و آنچه را در تهران و شهرستان ها مشاهده کرده اند، بر دو نظر و برداشت عمومی از جامعه تاکید دارند:

1- بندرت کسی را می توان یافت که حاکمیت را جدی بگیرد و یا برای حرف ها و برنامه هایش اعتباری قائل باشد. حتی برنامه اتمی حکومت هم با تمسخر مردم روبروست، در عین حال که نگرانی از حمله به ایران روز به روز جدی تر می شود. رئیس دولت سکه یک پول است و همه می دانند کاره ای نیست. تصمیمات جای دیگری گرفته می شود و از روی سر دولت و مجلس فعلا مملکت اداره می شود. اگر نامش را بتوان اداره کشور گذاشت. رهبر آماج انواع تمسخرهاست. همه، همه نوع حرف و نظر و ناسزائی می زنند و می گویند.


اقداماتی از نوع جمع کردن ماهواره و یا طرح لباس اسلامی و یا حجاب کامل و نیمه کامل، برای مردم نوعی سرگرمی است و همه می دانند که موج است و می گذرد. هیچکس از بیان تفکر و نظرش بیم ندارد.


2- حاکمیت توان هدایت و بقول خودشان "کانالیزه کردن" مردم را ندارد و به همین دلیل تمام نیروی خود را صرف تسلط بر دو عرصه کرده:
الف- جلوگیری از آگاهی و اطلاعات مردم
ب- مقابله با هر نوع سازمان یابی مردم، از هر قشر و طبقه ای و تحت هر عنوانی.


بدین ترتیب است که سانسور خبری جامعه روز به روز تشدید می شود و چشم بر حرکت عمومی جامعه روی امواج شایعه و خبرسازی، شنیده ها و گمانه زنی ها بسته شده و بیشترین فشار متوجه هر حرکت متشکل سیاسیون، کارگران، دانشجویان و دیگر اقشار و یا تلاش های خود جوش مردم در هر عرصه ای برای بروز یک حرکت سازمان یافته است.


یگانه سازمان باصطلاح متشکل بسیج است که در هر کارخانه و اداره، دانشگاه، مدرسه و شرکت و سازمان یک شعبه برایش درست کرده اند. اما بسیار با جامعه ایران بیگانه باید بود، اگر تصورکنیم که این سازمان و تشکل سراسری و حکومتی نیز، خود آلوده به انواع فسادها و انحرافات موجود در جامعه نیست. از دزدی و رشوه تا مواد مخدر و حتی حضور در شبکه های فحشاء.


برای آنکه نبض جامعه را بگیرید تا بدانید درجه حرارت بدنش چقدراست و سلول هایش سرگرم مقابله با کدام ویروس است، شاید بهترین نمونه ماجرا جنگ لبنان و بمباران آن توسط اسرائیل باشد. روزهای نخست جنگ و بمباران، مردم با علاقه بسیار و ابراز همدردی با مردم لبنان اخبار را دنبال می کردند، تا آنکه خبرها در تلویزیون همراه شد با تفسیرها و رجزخوانی ها به سود حزب الله و خیابان های تهران پر شد از تصاویر سید حسن نصرالله.
از این مرحله به بعد حتی مردم اخبار بمباران ویرانگر و جنایت بار لبنان را هم یا باور نمی کردند و یا نسبت به آن بی اعتنا شدند. اگر حزب الهی های ایران در خیابان ها به راه نیفتاده بودند و روحانیون حکومتی زبان به تجلیل از حزب الله لبنان و رهبر آن "نصرالله" نگشوده بودند، آن همبستگی روزهای نخمست جنگ با مردم لبنان قطعا تا پایان ادامه می یافت. این آش آنقدر شور بود که حاکمیت نیز متوجه شده و بتدریج دست و پای خود را در ادامه تمجید و تبلیغ برای حزب الله لبنان جمع کرد.


این وضعیت عمومی را اگر با روحیه انفجاری مردم پیوند بزنید، میوه ای تلخ بدست می آید، که بشدت نگرانی آور است. روحیه انفجاری مردم را در واکنش هائی که در خیابان ها، معابر، مترو، محله ها و یا هر مکان و محل تجمع و عبور مردم می توان احساس کرد و حتی شاهد بود. با اولین فریاد در یک گوشه و یا مشاهده حضور و ظهور نیروهای وابسته به حکومت- با لباس رسمی و یا بدون لباس رسمی- جمعیت مثل گله های زنبور بدان سو به حرکت در می آیند. حتی در دفاع از مظلومیت یک روحانی، در شرایطی که سقوط اعتبار روحانیت در جامعه توصیف ناپذیر است. این دفاع را در جریان حمله امنیتی به خانه یک روحانی بنام "بروجردی" که مدعی ارتباط با امام زمان است، مشاهده شد. مردم خیابان را بستند و اجازه ندادند آن روحانی را نیروهای امنیتی با خود ببرند. به همین دلیل، دستگیری ها عمدتا شبانه و پنهانی انجام می شود. بتدریج در میان توده مردم مذهبی نیز مسئله ظهور امام زمان تبدیل به یک آرزو برای برچیدن بساط حکومت کنونی تبدیل شده و به همین دلیل نیز، دیگر روحانیون حکومتی درباره امام زمان چیزی نمی گویند و تبلیغ مسجد و چاه های جمکران را هم دیگر نمی کنند!


آنچه بعنوان نگرانی از روحیه انفجاری مردم طرح شد، اگر با آغاز جنگ و یا حمله نظامی به ایران و یا از هم پاشیده شدن دستگاه نظامی حکومت و یا هر حادثه ای که ماشین سرکوب را فلج کند در پیوند قرار گیرد، آنوقت نوک کوه یخ جنگ داخلی از اقیانوس ایران بیرون خواهد آمد. آن اشتباه تاریخی و حتی خیانت ملی که حکومت با اعمال دو تاکتیک یاد شده در بالا، یعنی جلوگیری از آگاهی مردم ( برقراری سانسور خبری و بستن روزنامه ها و...) و مقابله با سازمان یابی و متشکل شدن مردم ( در احزاب و سازمان های غیر دولتی و سندیکاها و...) می کند، چنین آینده ای را رقم می زند.


ما باز هم از میان گفته ها و گزارش ها و نقل مشاهدان مسافران از ایران بازگشته، گزارش هائی را تنظیم و در آینده منتشر خواهیم کرد.

---------------------------------------------------------

طرح ارسالی برای انتشار در راه توده از ک. رحمانی

---------------------------------------------------------

افسانه ما - 18

سنگ را بستند
و سگ های کودتا را
انداختند به جان زندانیان

ستوان یکم یونسی در سلول زندان

---------------------------------------------------------

نامه ها و پیام های شما
پاسخ های راه توده
درباره دلیل اعتراف های تلویزیونی مراجعه کنید به نامه افشاگرانه زنده یاد کیانوری در راه توده و یا آثار افشاگرانه مهندس امیر انتظام و یا یکی از معدود مصاحبه های افشاگرانه محمد علی عموئی قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران در راه توده.
این هر دو را بزودی
به صفحه اول منتقل می کنیم
آلبوم عکس روزبه
ریگ ها و الماس های طبری

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است