راه توده

فیدل کاسترو

چه گوارا

مورالس

سالوادور آلنده

پیرامون سفر رهبران انقلابی
امریکای لاتین به ایران
از انقلابیون طلبکار نباشیم
فکری برای بدهی خود کنیم

138

دوشنبه 11 تیر 1386

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 138

فاصله انفجارهای خشم مردم کوتاه می شود
از تظاهرات مردم آذربایجان
تا شورش در شهرهای ایران

شورشی که پس از اعلام سهمیه بندی بنزین در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برپا شد اهمیت و اعتباری تاریخی داشت. اهمیتی فراتر از شورش مردم اسلام شهر در دوران پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و آشکار شدن شکست سیاست تعدیل اقتصادی و تظاهرات گسترده و سراسری مردم در آذربایجان و به بهانه انتشار یک کاریکاتور در روزنامه ایران.
بیش از آنکه خسارات و ویرانی های شورش هفته گذشته اهمیت داشته و بررسی درستی و نادرستی سهمیه بندی بنزین مصرفی داخل کشور فوریت داشته باشد، پذیرش و بررسی آن ظرفیت انفجاری در جامعه اهمیت دارد که با هر جرقه ای می تواند خود را نشان دهد. در این مورد نیز، یقین داریم، مانند مسئله اتمی و احتمال حمله نظامی به ایران، بیش و پیش از هر منبع خبری و اطلاعاتی، خود حاکمیت می داند چه آتشی در زیر خاکستر پنهان است.
  ما قبول نداریم که حاکمیت کنونی نمی داند ایران تبدیل به یک مین انفجاری شده است، اما نه تنها قبول داریم بلکه یقین داریم که حاکمیت می کوشد با دروغ و عوامفریبی و وارونه جلوه دادن اوضاع کشور، زمان خریده، این ستون به آن ستون کرده و گریزگاهی پیدا کند. اتفاقا، فاجعه همینجاست.  ادامه

--------------------------------------------------

آن دو
یک تن اند!

 

عکس بالا را خبرگزاریهای داخلی از دیدار اخیر شهردار و شهرداران نواحی تهران و اعضای شورای شهر پایتخت با رهبر جمهوری اسلامی مخابره کرده اند. در این عکس و در میان هیاتی که با رهبر دیدار کرده اند، چهره ای وجود دارد که بسیار شباهت دارد با آن مامور امنیتی دهه 1360 که در زندان اوین بالای سر(سمت راست عکس) زنده یاد کیانوری ایستاده است. او را در اوین حاج مجتبی صدا می کردند و مسئول امنیتی اوین و مامور اجرای قتل عام دراین زندان بود.
آن عکس مربوط به ماجرای سفر "کالیندوپل" نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران و بازدید از زندان اوین و دیدار با کیانوری است. دیداری که کیانوری خود در نامه به علی خامنه ای اشاره به آن می کند و می گوید که به وی گفته است چه بر سر رهبران حزب توده ایران در زندان و در زیر شکنجه آوردند.(این نامه را می توانید در بخش مربوط به کیانوری در راه توده مطالعه کنید).

گذشت دو دهه آثار خود را بر محاسن و چین و چروک همه صورت ها- از روحانی تا غیر روحانی و از فرمانده امروز تا پاسدار دیروز- باقی گذاشته است، اما نه آنچنان که نتوان – حداقل با حدس و گمان- جنایتکاران را باز شناخت.

 همچنان که حاج مهدی معاون حاج مجتبی و رئیس بند آموزشگاه اوین در سمت چپ عکس نیز قطعا امروز در هر کجای وزارت اطلاعات و یا فرماندهی سپاه، سفارتخانه ها و... باشد آثار دو دهه گذشته را بر چهره دارد، اما نه آنچنان که نتوان او را نیز سرانجام دید و بازشناخت. آنها مجرمین و مجریان جنایاتی در زندان ها هستند که به دوران مخوف دهه 60 شهرت دارد.

 وقتی از کابینه و حاکمیت امنیتی- نظامی می گوئیم، تنها اشاره ما به بازگشت به خدمت جانیان قتل های زنجیره ای و امنیتی های اخراج شده از وزارت اطلاعات در دوران خاتمی نیست، بلکه این انگشت اشاره جنایتکاران سه دهه را نشانه گرفته است. تفاوت نمی کند که در کدام پست و مقام آشکار و پنهان جای گرفته اند، مهم آنست که آن ها را بعنوان نماینده مجلس، قاضی، فرمانده انتظامی و مامور و مدیر در قوه مجریه به خدمت گرفته اند. نام این بازگشت را رهبر جمهوری اسلامی گذاشته است "بازگشت به دوران انقلاب!"
اگر در شناخت این دو عکس دچار اشتباه شده باشیم، اولین توضیح دقیق و مستدل از جانب فردی که در جمع شهرداران و اعضای شورای شهر به دیدار رهبر برده شده را بعنوان تصحیح اشتباه خود منتشر می کنیم.

 

--------------------------------------------------

ماركس و دترمينيسم
رابطه علت و معلولی
با دترمینیسم مارکس
تدوین و ترجمه "جعفرپویا"

انتقاد مارکس از
اشغال استعماری
بوشهر و خرمشهر
ترجمه از فرانسه بفارسی : حمید محوی

جعلیات و حقایق
سخن از دستاوردهای
انقلاب اکتبر
یک وظیفه انقلابی است
ایگورلیگاچف- ترجمه "م. شیزلی"

------------------
امریکا
و قتل های زنجیره ای
در سراسر جهان
نوشته عسگر داوودی
------------------
رویاهای دولت نهم
پیش به سوی
روستاها و خرده مالکان
سیامک احمدی
------------------

اورانیوم رقیق شده
مرگ دردناک
انسان و طبیعت
نوشته ژوئل پنوشه – ترجمه "ح . م"

------------------
سخنرانی"ایوان ملنیک"پارلمان شورای اروپا
استقرار سپرموشکی
را در لهستان و چک
به رفراندوم بگذارند
ترجمه بهروز بکتاشی
------------------

حماسه داد
شاه و شاهنشهی
خون دلی که فردوسی
از بیداد شرح می دهد
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

از خواب تا بیداری
رژیم می خواهد ما را
در بیم و امید نگهدارد!
م. ا. به آذین

------------------

ماتریالیسم تاریخی

انقلاب
یعنی حاکمیت مترقی ترین
طبقه و اقشار اجتماعی

امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است