راه توده

علی علوی

ابوالقاسم لاهوتی

فرخی یزدی

محمدرضا قدوه

دکتر تقی ارانی

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
انقلاب در چین و پیروزی بزرگ
کمونیست ها درایتالیا و فرانسه

نقش اخوان المسلمین و حاج امین الحسینی در زمینه سازی تشکیل اسرائیل

سلیمان میرزا

136

دوشنبه 28 خرداد 1386

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 136

بدون شناخت انگیزه ها و دلائل حاکمیت، نمی توان مشی و سیاست مخالف را برگزید
ضرورت شناخت انگیزه ها
و دلائل سیاست جنگی در ایران

در فاصله انتشار دو شماره 135 و 136 راه توده (دوره اینترنتی) کتاب و در واقع تحلیل مرکز سیاسی- استراتژیک فرانسه بدستمان رسید. بخش مقدمه و نکاتی از این کتاب را در این شماره راه توده می خوانید و بخش های دیگری را نیز در شماره های آینده. از انتشار این کتاب تقریبا یکسال می گذرد.
کتاب بیان کننده دیدگاه ها، اطلاعات و برداشت هائی است که نویسنده- وهمکاران او- درباره اوضاع ایران- در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم- دارند و خواه نا خواه – بنابر سرشت چنین موسساتی در کنار دولت فرانسه- به ریشه ها و انگیزه های طبقاتی و اقتصادی مسائلی که به آنها اشاره می کند نمی پردازد.
مهم ترین نکته ای که از این کتاب مورد نظر ماست و روی آن انگشت می گذاریم و بدان خواهیم پرداخت، همانا فاصله گیری از جنجال های روز و جستجوی انگیزه های پنهان سیاستی است که حاکمیت جمهوری اسلامی بموجب آن انتخابات نیمه پادگانی ریاست جمهوری دوره نهم را برگزار کرد و بسیاری از امور حساس کشور را بدست شماری از فرماندهان سپاه سپرد که با این انگیزه ها و سیاست همسو هستند. این امر تنها شامل فرماندهان مستقیم سپاه نمی شود، بلکه برخی چهره های خشن و بدنام اطلاعات وامنیت 28 سال گذشته نیز، که سابقه ای دو سویه دارند- هم در سپاه و هم در وزارت اطلاعات و امنیت و دادستانی ها مصدر امور بوده اند- همراه با ماجراجوترین فرماندهان انتظامی و سپاهی تا صدر حاکمیت پیش کشیده شدند.
هدف از این نوشته، بیرون کشیدن نام ها و پرداختن به سوابق آنها نیز نیست، چرا که در این زمینه ها – درست و نادرست- بارها از سوی این و آن فعال سیاسی داخل و یا خارج از کشور افشاگری شده است. آنچه در تمام این دوران از سوی اپوزیسیون داخل و خارج بدان پرداخته نشده و اتفاقا برای شناخت اوضاع امروز ایران و روند حوادث آینده بدان بیش از افشای چهره و نقش آفرینی این و یا آن فرد نیاز است، همان است که مرکز تحلیل های استراتژیک فرانسه – در چارچوب مسئولیت های خود در کنار دولت فرانسه- بدان پرداخته است. یعنی چرائی و چگونگی تصمیمات و شناخت ضروری سیاستی که در ایران حاکم شده است. سیاستی که بار کشاکش پرحادثه و خونین مقابله با اصلاحات و دولت خاتمی را نیز بر دوش دارد. در غیر اینصورت حوادثی که بی وقفه روی می دهند و یا جنجال های نوبتی که دولت و بویژه وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر قائم مقام آن برای سرگرم کردن و یا ایجاد وحشت در جامعه تولید می کنند ما را از امر مهم تحلیل و شناخت دلائل این حوادث و رسیدن به انگیزه های سیاستی که حاکمیت پیش می برد باز می دارد.    ادامه

--------------------------------------------------

ارثیه ای که از اخوان المسلمین
به احمدی نژاد و مصباح یزدی رسیده

حاج امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین، از تئوریسین ها و بنیانگذاران اخوان المسلمین بود. او در جنگ دوم جهانی در کنار فاشیست های آلمان مشوق یهود ستیزی شد و شبکه ای خبری – جاسوسی را در کنار دستگاه نازی ها سازمان داد. این عکس مربوط به یکی از سفرهای او به آلمان نازی و مراسم سان و رژه رسمی از ارتش هیتلری است که برای او ترتیب داده بودند. پس از جنگ ابتدا به فرانسه رفت و سپس در فرانسه ناپدید شد تا پس از فرو نشستن پیکرد همکاران نازی ها در صحنه جهانی دوباره به صحنه بازگردد. ریشه های هولوکاست بازی احمدی نژاد و مصباح یزدی به این حقایق تاریخی باز می گردد.
مراجعه کنید به گزارش جهان در مطبوعات نیمسال اول 1325 که عنوان بالای این شماره راه توده است.

--------------------------------------------------

ماركس و آزادی
مفهوم "آزادی نیرومند"
در فلسفه مارکسیسم

ترجمه جعفر پویا

مقاله مارکس در

 New York Daily Tribune
یگانه انقلاب عظیم
جهانی، در هندوستان
ترجمه از فرانسه بفارسی : حمید محوی

انرژی اتمی ایران
بر پایه یک تحلیل
سیاسی استوار است؟
نوشته فرانسوا ژره
(رئیس موسسه تحلیل های استراتژیک فرانسه)
ترجمه: حمید محوی و ن. کیانی

------------------
استالین
جنگ سرد برای
نابودی واقعیت های
استالین و دوران او

نویسنده "گرور فور"
برگردان فارسی: د. جلیلی(راه توسعه)

------------------

ضرورت آشنائی بیشتر
باحال وهوای سیاسی کشور

------------------

پیام های شما
پاسخ های راه توده
تاریخ حزب توده ایران

از کوره راه تبلیغات ضد توده ای نمی گذرد

رژیم شاه ما را وابسته می دانست، در حالی که خود وابسته مستقیم به امریکا بود و پس از سرنگونی رژیم شاه حکومتی که خود سیل دلار نفتی و اسلحه را برای شیعیان منطقه می فرستد و در ایران برای آنها مجلس در تبعید درست می کند، ما را وابسته به اتحاد شوروی می دانست. به این بهانه و از آن خنده دارتر، باتهام کودتای تحت حمایت اتحاد شوروی به حزب ما حمله ور شد و نه تنها بزرگترین و تاریخی ترین جنایات را آفرید بلکه پشت انقلاب را شکست!

------------------

حماسه داد
داد یا بیداد؟
مسئله اصلی در
شاهنامه فردوسی اینست!
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------

از خواب تا بیداری
ژان کریستف را بخوان
"زمین نوآباد" جمع شد
م. ا. به آذین

------------------

ماتریالیسم تاریخی

انقلاب اجتماعی
بدون نظم جدید تولیدی
خواب و خیال است!

امیر نیک آئین

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است