راه توده

رحیم نامور

امیر نیک آئین

تقی کی منش

عبدالحسین نوشین

غلامرضا خاضعی

"ایرج اسکندری"
اینست مشی توده ای:

چپ نماها، بدون کوشش جدی در راه درک شرایط واقعی جامعه، دائما از انقلاب دم می زنند و با تکیه بر تمایلات ذهنی خود می کوشند تا بلکه واقعیات عینی را تابع خیالبافی های خود نمایند. اینان نمی خواهند یا نمی توانند این نکته مرکزی را درک کنند که انقلاب اجتماعی از قهرمانی این یا آن فرد معین، این گروه یا آن حزب سیاسی مشخص ناشی نمی شود و تا عامل ذهنی جنبش، یعنی اراده، توانائی و لیاقت طبقه یا طبقات اجتماعی برای سازمان دادن و رهبری صحیح جنبش به عوامل عینی ضمیمه نشود حتی کلیه عوامل عینی لازم نیز بتنهائی برای تحقق انقلاب کافی نیست. در این مورد می توان از قیامهای گیلان، آذربایجان، کردستان، خراسان، از دوران شهریور ماه 1320 و سقوط حکومت دیکتاتوری رضاشاه، از جنبش ملی کردن صنایع نفت و از حوادث چند سال اخیر کشور ما یاد نمود.

شاهرخ جهانگیری

دوشنبه 21 آبان 1386  I
 شماره های گذشته    156   سايت ها ـ وبلاگها     I

جستجو در راه توده  

دیدار و رایزنی
رهبران احزاب کمونیست
58 کشور جهان
در پایتخت "بلاروس"
خطر گسترش جنگ منطقه ای به ایران و سوریه، در این نشست طرح شد.
گزارش رحمت سامانی

--------------------

مصاحبه با مورالیس، رئیس جمهور بولیوی
دیدار با احمدی نژاد
دنباله روی از
برنامه های ایران نیست
ترجمه عسگرداوودی

--------------------

بخشهائی از مقاله کیت کلارک
خبرنگار سابق مورنینگ استار
در مسکو منتشره در مورنینگ استار
قطع ارتباط با مردم
آغاز فروپاشی
اتحاد شوروی بود
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
استبداد و چاپلوسی
فغان از این دوقلوهای کهن سال سرزمین ما

--------------------

حماسه داد
عشق های اسطوره ای
در شاهنامه
نزدپهلوانان است نه شاهان زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

"اتیک"
یا علم اخلاق

امیر نیک آئین

امروز باید نگران حوادث فردا بود!
مخالفت با سیاست جنگی
محور هر جبهه و ائتلافی باید باشد

پیرامون تله ای که ایران در آن افتاده و خطراتی که آن را تهدید می کند، کم و بیش- چه در داخل و چه در خارج از کشور- نظرات مشابهی طرح و بیان می شود. حتی از سوی رهبران نظامی و روحانی و غیر روحانی حاکمیت کنونی و کاربدستان گذشته و حال جمهوری اسلامی.
صرفنظر از آن که چنین طیف گسترده ای – از اپوزیسیون تا منتقدان نگران داخل حاکمیت و نظام و یا در راس نظام- با چه تاخیر زمانی به واقعیت ها نزدیک شده و یا به آن دست یافته اند، آنچه که امروز مطرح است، آنست که درک از این واقعیات چقدر عمیق است؟
تردید نیست که در تمام تحلیل هائی که ارائه می شود و سخنانی که گفته می شود، بخش هائی از واقعیت نهفته است. از جمله در سخنان فرماندهان نظامی سپاه و یا رهبر جمهوری اسلامی و مسئولین زیر مجموعه های آنها. اما آنچه گفته می شود، همه واقعیات نیست و از آن مهم تر، سیاست استوار بر این تحلیل و تفسیرها سیاستی واقع بینانه نیست. جان کلام همینجاست!

این که امریکا با چه اهداف نفتی و نظامی در خلیج فارس مستقر شده و دو کشور مستقل عراق و افغانستان را به پادگان های خود تبدیل کرده و این که برای سلطه بر ایران هفته شماری می کند، این که اسرائیل می خواهد همچنان نقش "چماق" امریکا در منطقه را برعهده داشته باشد، این که نقشه خاورمیانه را با بهره گیری از تغییر نقشه بالکان و یوگسلاوی سابق می خواهند تغییر بدهند و دهها مثال و نمونه دیگر چنان آشکار اند که نیاز به تکرار آنها نیست.    ادامه

-----------------------------------------------

لنین و لنینیسم
90 سال پس از
انقلاب سوسیالیستی اکتبر

ع. خیرخواه

90 سال از انقلاب اکتبر گذشت. از فروپاشی اتحاد شوروی که فرزند این انقلاب بود نیز قریب 17 سال می گذرد. نه این فروپاشی سخن آخر است و نه انقلاب اکتبر به خاک سپردنی. بمناسبت این سالگرد، مقاله ای تحلیلی را از منابع حزب کمونیست فرانسه ترجمه کرده ایم که با مقدمه ای که بر آن افزوده ایم در چند بخش منتشر می کنیم.


-----------------------------------------------

میراث تئوریک گرامشی
توده های مردم
پیش از واقعه
باید فاشیسم را بشناسند
ن. کیانی

فاشيسم برنامه‌ای ارائه می‌دهد كه اساس آن ايجاد وحدت ارگانيك و اندام وار همه نيروهای بورژوازی در يك سازمان سياسی واحد است كه در كنترل يك مركز واحد باشد؛ مركزی كه بايد همزمان، حزب، كابينه و كشور را هدايت كند.   ادامه

سرانجام عبرت آموز موسولینی. جنازه او و معشوقه اش را مردم از پا آویزان کردند و هرکس که دستش رسید سنگ و آب دهانی به سویش پرتاب کرد!

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و GFDL

 با ذکر منبع آزاد است